Het studentencongres is een dag vol gratis workshops, infosessies, discussie- en netwerkmomenten, gericht op studenten met engagement.

Of je nu in het presidium van je studentenkring zit, in de groepsleiding van je jeugdbeweging of in het bestuur van je muziekvereniging: als je student bent in Leuven en vrijwilligerswerk doet, dan is dit iets voor jou.

Ook als je pas volgend jaar aan je vrijwilligerswerk begint, ben je al heel erg welkom. Zo kan je het jaar met een vliegende start beginnen!

Het congres gaat door op woensdag 4 mei, tussen 13:00u en 22:00u, in het Maria Theresia College in centrum Leuven.


Workshopprogramma

Het congres is opgedeeld in drie trajecten: een leiderschaps- en soft skills traject, een vertegenwoordigingstraject en een functiespecifiek traject.

Je mag gerust sessies uit de verschillende trajecten combineren, zolang ze niet overlappen in tijd.

LEIDERSCHAP & SOFT SKILLS

13:00-14:00 Mindmates: Upgrade your mind (kennismaking)
Als vrijwilliger kom je wel eens in contact met een medestudent die het moeilijk heeft. Misschien ervaar je zelf ook wel eens een dip.

Met MindMates geloven we dat studenten een belangrijke rol kunnen spelen in de zorg voor hun eigen welbevinden en in de ondersteuning van hun vrienden en medestudenten. Via het bijbrengen van kennis en vaardigheden willen we studenten beter ondersteunen in die rol.

In deze workshop maak je kennis met een aantal basisvaardigheden die je zorg naar anderen toe en jezelf rijker kunnen maken.

14:00-15:00 Onderhandelen
Als studentenvertegenwoordiger, als bestuurslid, als financieel verantwoordelijke... Wat je ook doet als vrijwilliger, onderhandelen zal er mogelijk bij zitten. In deze sessie leer je de basis over onderhandeltechnieken en probeer je ze ook eens uit.

15:00-16:00 Een positief klimaat en motivatie
Hoe zorg je ervoor dat je team met plezier meehelpt? Hoe laat je iedereen zich betrokken voelen bij de vereniging? Enkele handige tips & tricks, maar ook een kleine theoretische basis kunnen daaraan meehelpen.

16:00-17:00 Feedback geven & ontvangen
Één van de belangrijkste manieren om als vrijwilliger bij te leren en om zich betrokken te blijven voelen, is feedback. We denken vaak dat we wel weten hoe we een probleem op tafel moeten leggen. Maar soms zijn er betere manieren om dit aan te pakken. Leer alles over hoe je betere feedback kunt geven en hoe je beter open kunt staan voor feedback, in deze sessie.

16:00-17:00 Time Management
Nog nooit hebben we het allemaal zo druk gehad. Hoe combineren we studies met vrijwilligerswerk, met een sociaal leven en met de mama die af en toe nog een bezoekje verwacht? In de sessie time management krijg je handvaten aangerijkt om je tijd nuttiger te gebruiken en er meer van te maken.

18:00-19:00 Jaarplan of beleidsplan opstellen
Hoe zorg je dat alle goede ideeën en intenties ook uitgevoerd worden? Hoe vermijd je dat alle leuke activiteiten plots allemaal in dezelfde korte periode vallen? Hoe verzeker je je ervan dat uitstel geen afstel wordt? In deze sessie leer je hoe je het komende jaar zo goed mogelijk kunt voorbereiden.

VERTEGENWOORDIGING

13:00-14:00 Structuur van de KU Leuven
Dat de KU Leuven groter is dan slechts je eigen opleiding, faculteit en zelfs campus, wist je waarschijnlijk al. Maar hoe doorgrond je zo'n complexe organisatie? Daar helpt de Studentenraad KU Leuven je op weg!

14:00-15:00 Studentenvertegenwoordiging aan de KU Leuven
Net als de KU Leuven zelf, lijkt de studentenvertegenwoordiging soms een kluwen van raden, organen en vertegenwoordigers. Waar kan je welke situatie best aankaarten? Bij je opleiding? Je faculteit? Je campus? Of ergens in een universiteitsbrede raad? Ook daar zorgt de Studentenraad KU Leuven voor een handige routebeschrijving.

17:00-18:00 Diversiteit, duurzaamheid, mobiliteit: mooie woorden of noodzakelijk voor het Leuvense studentenlandschap?
In deze sessie krijg je een inleiding in wat die vaak vage begrippen van diversiteit, duurzaamheid en mobiliteit eigenlijk praktisch inhouden; welke vertegenwoordiging er rond gebeurd; en hoe je ze kunt inbedden in je eigen werking.

18:00-19:00 Medebestuur: wat doen studentenvertegenwoordigers bij Alma, Acco, Velo, de Leuvense studentenvoorzieningen en nog zo veel meer?
Voor ons lijkt het een vanzelfsprekendheid, maar heus niet altijd hebben studenten mee mogen beslissen over zaken die ons allen aanbelangen en beïnvloeden. Waar zitten er allemaal studenten in het bestuur? Wat doen die daar? En hoe kunnen we er samen voor zorgen dat er steeds het beste bereikt kan worden voor de studenten?

Als je zowel de sessie "Diversiteit, duurzaamheid en mobiliteit" als de sessie "Medebestuur" volgt, krijg je ineens ook een beeld van 90% van de vertegenwoordiging die bij LOKO gebeurt. Erg nuttig als je volgend jaar in de LOKO AV komt zetelen, dus!

FUNCTIETRAJECT

Voor financieel en algemeen beheer, sponsorwerving...
13:00-14:00 Financieel beleid van de vereniging
Inkomsten en uitgaven inschatten, een heldere boekhouding bijhouden, een jaarrekening neerleggen bij de griffie, verantwoording afleggen over een begroting,... Vaak komt er nogal veel kijken bij het financieel beheer van je werking. Met praktische voorbeelden en handige tools kom je al een heel eind.

16:00-17:00 Juridische omkadering van de vereniging
Aansprakelijkheid, verzekeringen, vzw of feitelijke vereniging? Allemaal zaken waar we op voorhand niet echt veel bij nadenken, tot het ondenkbare gebeurt. Hoe zorg je ervoor dat je bestuur en je leden ingedekt zijn bij faillissementen, ongevallen of (kleine) rampen. Dat leer je in deze sessie.

17:00-18:00 Sponsorwerving & bedrijvenrelaties
Sponsors en bedrijven zijn vaak voor organisaties een belangrijke bron van inkomsten. Maar hoe begin je daaraan? Hoe zoek je de perfecte partnerbedrijven? En hoe zorg je ervoor dat zij jou als betrouwbare partner zien?

Voor communicatie- en websiteverantwoordelijken
14:00-15:00 Social Media: Communiceren als organisatie
Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Vine, Happening, een digitale nieuwsbrief of een ouderwetse postzegel?

Communiceren als organisatie vraagt veel tijd en energie. Aan de hand van inspirerende voorbeelden ontkrachten en bediscussiëren we de clichés rond sociale media. Zo til je jouw communicatie als organisatie naar een hoger niveau.

15:00-16:00 Inleiding tot HTML
Computertalen beheersen is tegenwoordig bijna even belangrijk als gewone talen beheersen. In deze workshop leren we jullie de basisbeginselen van HTML, de standaardtaal van het internet! Je leert er hoe je teksten opmaakt voor weerbarstige website-systemen en als er tijd genoeg is, hoe je zelfs je eigen, eenvoudige website maakt!

18:00-19:00 Werving en profilering
Vaak komt teveel werk op te weinig schouders terecht. Hoe zorg je ervoor dat je nieuwe vrijwilligers kunt aantrekken? Hoe communiceer je met je studenten over wat je precies doet? En hoe verzeker je je ervan dat iedereen je serieus neemt? In de sessie werving en profilering kijken we hoe je je vereniging het best in de markt zet om zijn doelen te kunnen bereiken.

Voor cultuurverantwoordelijken
15:00-16:00 Tips & tricks voor de organisatie van een cultuurreis
De cultuurreis is een vaste waarde bij vele verenigingen, maar er één voor de eerste keer organiseren is een moeilijke evenwichtsoefening. Locatie, kostprijs, een juiste verhouding vrije tijd en activiteiten en het boeken van vlucht en hotel moeten allemaal in acht genomen worden. We laten dan ook veteranen aan het woord die reeds een succesvolle reis op hun conto kunnen schrijven. Gedurende 55 minuten zullen zij hun ervaringen delen en jou wegwijs maken.
Slotdebat | 20:30-22:00

De dag wordt afgesloten met een klein debat in aula MTC 01.03. Zijn studenten nog geëngageerd? Hoe kunnen we hen aanmoedigen om af en toe uit hun kot te komen en de handen uit de mouwen te steken? Enkele deskundigen komen hun ervaringen delen.

Maar ook, wat zijn de plannen van de KU Leuven om engagement verder te ondersteunen? Welke voordelen kunnen een engagement tijdens de studentenjaren betekenen voor de rest van je leven? Ontdek het allemaal op het panelgesprek “Student & engagement: een blik op de toekomst”.

Het panel

Vicerector Rik Gosselink
Als vicerector studentenbeleid staat prof. dr. Rik Gosselink in voor het beheren en ondersteunen van o.m. de studentenwerking aan de KU Leuven.

Schepen Mohamed Ridouani
Als schepen in Leuven stond Mohamed Ridouani aan de wieg van de huiswerkbuddy, een project dat ook volledig draait op vrijwillige Leuvenaars.

Lieze Steensels
Lieze Steensels is projectmedewerker aan de KU Leuven. Zij staat in voor het praktisch uitwerken van manieren om studenten aan te moedigen om zich op één of andere manier te engageren.


Wim Fyen
Wim Fyen vertegenwoordigt het LCIE (Leuven Community for Innovation driven Entrepreneurship), een organisatie die entrepeneurship bij studenten wilt aanmoedigen. Ook dat is een vorm van engagement.

Jens Warrie
Jens Warrie is medewerker bij UP, een dienst van de KU Leuven die zich ook bezig houdt met het aanmoedigen en ondersteunen van vrijwilligerswerk. Zij zijn ook de organisatoren van de iCare-week in Leuven, waar vrijwilligers in de bloemetjes gezet worden.

Inschrijven

Deelname aan het congres is gratis, maar we vragen je om je in te schrijven, zodat we zeker voldoende plaats kunnen voorzien.

Voor- en achternaam:

E-mailadres:

Bij welke vereniging hoor je?

Naar welk(e) traject(en) gaat je interesse uit?

Je kan sessies uit verschillende trajecten combineren, maar zo hebben we een zicht op waar we de meeste deelnemers mogen verwachten.


Op de hoogte blijven?

Je bent nog niet zeker of je wil/kan komen, maar je wil wel op de hoogte gehouden worden? Dat kan! Laat dan gewoon hier je e-mailadres achter.

E-mailadres: