13/02/2013

Nota stafbeleid

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Op aanraden van de adviesraad werd de nota stafbeleid uitgesplitst naar twee documenten: eentje inleidend (principes), eentje praktisch (praktisch). 

Er is veel tekst behouden die in principe misschien geschrapt zou kunnen worden. Dat schrappen hebben we niet gedaan, om "informatie-overdracht" naar komende jaren niet te verliezen.

Opmerkingen, vragen en aanvulling zijn zeer welkom! Op het stafoverleg zal het ook wel weer aan bod komen: donderdag 2 mei om 10u!

Bijlages | Stafbeleid1213.principes.docx | Stafbeleid1213.praktisch.docx
13/02/2013

Nota stafbeleid

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Op aanraden van de adviesraad werd de nota stafbeleid uitgesplitst naar twee documenten: eentje inleidend (principes), eentje praktisch (praktisch). 

Er is veel tekst behouden die in principe misschien geschrapt zou kunnen worden. Dat schrappen hebben we niet gedaan, om "informatie-overdracht" naar komende jaren niet te verliezen.

Opmerkingen, vragen en aanvulling zijn zeer welkom! Op het stafoverleg zal het ook wel weer aan bod komen: donderdag 2 mei om 10u!

Bijlages | Stafbeleid1213.principes.docx | Stafbeleid1213.praktisch.docx