28/12/2012 | Huisvesting

Gratis Huurmaand

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

De KU Leuven plant een grootschalige herstructurering van haar gesubsidieerde residenties. De gratis huurmaand in augustus wordt helaas afgeschaft vanaf 2013-2014 om gelden vrij te maken voor de renovatie van de bestaande residenties. LOKO ijverde natuurlijk in de eerste plaats om die te betalen met alternatieve middelen, maar toen dat geen optie bleek te zijn hebben we mee beslist om een algemene prijsstijging van de huur te vermijden, ten nadele van die gratis huurmaand.

28/12/2012 | Huisvesting

Gratis Huurmaand

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

De KU Leuven plant een grootschalige herstructurering van haar gesubsidieerde residenties. De gratis huurmaand in augustus wordt helaas afgeschaft vanaf 2013-2014 om gelden vrij te maken voor de renovatie van de bestaande residenties. LOKO ijverde natuurlijk in de eerste plaats om die te betalen met alternatieve middelen, maar toen dat geen optie bleek te zijn hebben we mee beslist om een algemene prijsstijging van de huur te vermijden, ten nadele van die gratis huurmaand.

Deel


Ook interessant

Themawonen  |  28/12/2012