29/10/2012 | Tweejarige master

Nota Tweejarige master

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

In deze nota vind je de ontstaansgeschiedenis van de tweejarige master, het verloop en de vernieuwing binnen de discussie, alsook enkele vragen stellen ter evaluatie van deze veranderingen.

Pro:

 • Vroeger duurden de licenties twee jaar, wat betekent dat studenten twee jaar de tijd hadden om hun thesis af te werken. In de eenjarige master blijkt het vaak moeilijk om een thesis in een jaar af te werken en al zeker om dit in eerste zit te doen. Dit betekent dat de facto heel wat studenten al een tweejarige master volgen omdat zij de masterproef over twee jaren uitspreiden.
 • In een eenjarige master is het moeilijk om tweejaarlijkse vakken te organiseren. Dit betekent dat studenten sommige vakken niet kunnen volgen. Een tweejarige master staat een breder scala aan vakken en dus een diepgaandere opleiding toe.
 • Een eenjarige master maakt buitenlandse ervaringen vrijwel onmogelijk. Een tweejarige master zou voor een grotere 'mobility window' (de mogelijke tijdsspanne waarin studenten naar het buitenland kunnen) zorgen.
 • In het buitenland is een tweejarige master veelal de norm. Dit kan de concurrentiepositie van Vlaamse studenten aantasten. Zelfs in eigen land is dit merkbaar; universiteiten van de Franstalige gemeenschap laten Vlaamse studenten uit een eenjarige master niet toe tot hun doctoraatsprogramma's.
 • Dankzij de tweejarige master wordt de cesuur tussen de bachelor- en de masteropleiding duidelijker. Toen de wetgever dit systeem uitvoerde werd uitdrukkelijk gesteld dat het niet de bedoeling kon zijn om naar een soort driejarige kandidatuursopleiding en eenjarige licentie te gaan. De bachelor- en masteropleidingen moesten duidelijk hun eigen profiel hebben. Dankzij de twee jarige master kan er een duidelijker onderscheid gemaakt worden tussen de meer algemeen vormende bachelor en de specialiserende master.
 • Veel studenten studeren nog verder na hun initiŽle master. Dit zou er volgens sommigen op wijzen dat ook studenten vragende partij zijn voor een tweejarige master.
 • In een tweejarige master kan je veel master na masteropleidingen laten indalen. Zo hebben zowel LOKO als VVS steeds ervoor gepleit om de lerarenopleiding (SLO) te laten indalen in de tweejarige master. Andere alternatieven zoals een educatieve master zijn evenzeer mogelijk.
 • LOKO heeft zich uiteindelijk geschaard achter een tweejarige master. Zeker voor onderzoeksmasters Ė die ook in de eenjarige master vaak een extra jaar vereisten Ė werd dit als een goede oplossing gezien.
 • Dankzij de tweejarige master kunnen stages eenvoudiger in een richting geÔncorporeerd worden. Ook LOKO heeft vaak de nood aan goede stages beklemtoond.
 • De werkdruk ligt in vele eenjarige masters bijzonder hoog. Een tweejarige master zou het verschil tussen de formele en reŽle werkdruk verkleinen.
Contra & aandachtspunten: 
 • Een tweejarige master betekent natuurlijk dat er meer studenten zijn. Dit vereist aangepaste voorzieningen, zowel op onderwijsvlak (bv voldoende aangepaste lokalen) als op het sociale vlak (bv in huisvesting, sociale voorzieningen etc). Het is zeer de vraag of die voorzieningen beschikbaar zijn.
 • De tweejarige master leidt tot een studieduurverlenging. Zeker wanneer men daarbij nog een lerarenopleiding wil doen, is men zes jaar bezig om leerkracht te worden. Daarom pleit ervoor de SLO te laten indalen (al dan niet volledig) of een educatieve master aan te bieden. VVS heeft gepleit voor het laten indalen van 45 studiepunten, wat betekent dat er nog 15 studiepunten overblijven die eventueel extra tijdens de opleidingen kunnen opgenomen worden. De educatieve master zou een integraal deel uitmaken van de tweejarige master en zo de studieduurverlenging tegengaan. Welke indaling er zou gebeuren is nog onduidelijk.
 • De vraag moet steeds gesteld worden of deze tweejarige master nuttig is. Leidt dit niet totovergekwalificeerde studenten? Is er op de arbeidsmarkt vraag naar? Leidt dit tot betere werkkrachten of verlengt dit de studieduur onnodig? In wetenschappen werd de tweejarige master in nauw overleg met hetbedrijfsleven ingevoerd waardoor dat goed op elkaar was afgestemd. Tegelijkertijd waarschuwen sommigen dat er geen vermarkting van de universiteit mag plaatsvinden.
 • Bij de invoering van de tweejarige master bleek slechts een minderheid van de studenten enthousiast voor dit idee.
 • Als het invoeren van de tweejarige master moet leiden tot een duidelijkere cesuur tussen de bachelor- en demasteropleiding moeten die beide natuurlijk duidelijk gedefinieerd zijn. In dit kader komt de brede bachelor geregeld ter sprake maar hier bestaat bijzonder veel onduidelijkheid over.
 • Een invoering van de tweejarige master betekent natuurlijk dat er meer vakken zijn waarop een student niet kan slagen. Door de invoering van het leerkrediet kunnen sommige studenten hierdoor in de problemen komen.
 • Door de weinig doordachte wijze waarop dit dossier werd uitgevoerd, leefde het idee dat de tweejarige master enkel werd ingevoerd om financiŽle putten te delven. Bepaalde faculteiten die het financieel moeilijk hebben, zouden zo immers meer geld binnenrijven. De financiering voor de tweejarige master rond krijgen verliep moeizaam; geschat werd dat er 20 miljoen extra nodig was, een bedrag dat in tijden van financiŽle nood moeilijk bijeen te krijgen is.
 • Een tweejarige master mag geen samenraapsel zijn van allerlei vakken of een herkauwen van de oude licentie.
 • Men stelde van overheidswege de eis dat een verlenging van de masteropleiding nodig was voor die richting. Er moest aangetoond worden dat een overgang van ťťn naar twee jaar noodzakelijk was voor die specifieke richting. Uiteindelijk heeft men echter beslist voor alle richtingen de aanvraag in te dienen. Hoogstwaarschijnlijk zullen verschillende dossiers echter afgekeurd worden.
 • Voor studenten is wat op hun diploma staat belangrijk. Een tweejarige master zou echter tot een veelheid aan titelaturen kunnen leiden want er zouden immers veel meer afstudeerrichtingen ontstaan. Er moet enerzijds gewaakt worden dat er nog steeds voldoende richtingen worden aangeboden, anderzijds mag er geen absolutewildgroei aan diploma's ontstaan.
 • De doorstroming naar andere richtingen en de daaruit volgende interdisciplinariteit wordt moeilijker gezien de verlenging van de studieduur.
 • Er moet over gewaakt worden dat veel master na master niet gewoon blijven bestaan. Dit zou immers tot een studieverlenging leiden.
 • Het is anachronistich om eerst de master te hervormen en pas later naar de bachelor te kijken. Dit kan problemen opleveren.

Bijlages | Nota 2JM (2) (4).pdf
29/10/2012 | Tweejarige master

Nota Tweejarige master

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

In deze nota vind je de ontstaansgeschiedenis van de tweejarige master, het verloop en de vernieuwing binnen de discussie, alsook enkele vragen stellen ter evaluatie van deze veranderingen.

Pro:

 • Vroeger duurden de licenties twee jaar, wat betekent dat studenten twee jaar de tijd hadden om hun thesis af te werken. In de eenjarige master blijkt het vaak moeilijk om een thesis in een jaar af te werken en al zeker om dit in eerste zit te doen. Dit betekent dat de facto heel wat studenten al een tweejarige master volgen omdat zij de masterproef over twee jaren uitspreiden.
 • In een eenjarige master is het moeilijk om tweejaarlijkse vakken te organiseren. Dit betekent dat studenten sommige vakken niet kunnen volgen. Een tweejarige master staat een breder scala aan vakken en dus een diepgaandere opleiding toe.
 • Een eenjarige master maakt buitenlandse ervaringen vrijwel onmogelijk. Een tweejarige master zou voor een grotere 'mobility window' (de mogelijke tijdsspanne waarin studenten naar het buitenland kunnen) zorgen.
 • In het buitenland is een tweejarige master veelal de norm. Dit kan de concurrentiepositie van Vlaamse studenten aantasten. Zelfs in eigen land is dit merkbaar; universiteiten van de Franstalige gemeenschap laten Vlaamse studenten uit een eenjarige master niet toe tot hun doctoraatsprogramma's.
 • Dankzij de tweejarige master wordt de cesuur tussen de bachelor- en de masteropleiding duidelijker. Toen de wetgever dit systeem uitvoerde werd uitdrukkelijk gesteld dat het niet de bedoeling kon zijn om naar een soort driejarige kandidatuursopleiding en eenjarige licentie te gaan. De bachelor- en masteropleidingen moesten duidelijk hun eigen profiel hebben. Dankzij de twee jarige master kan er een duidelijker onderscheid gemaakt worden tussen de meer algemeen vormende bachelor en de specialiserende master.
 • Veel studenten studeren nog verder na hun initiŽle master. Dit zou er volgens sommigen op wijzen dat ook studenten vragende partij zijn voor een tweejarige master.
 • In een tweejarige master kan je veel master na masteropleidingen laten indalen. Zo hebben zowel LOKO als VVS steeds ervoor gepleit om de lerarenopleiding (SLO) te laten indalen in de tweejarige master. Andere alternatieven zoals een educatieve master zijn evenzeer mogelijk.
 • LOKO heeft zich uiteindelijk geschaard achter een tweejarige master. Zeker voor onderzoeksmasters Ė die ook in de eenjarige master vaak een extra jaar vereisten Ė werd dit als een goede oplossing gezien.
 • Dankzij de tweejarige master kunnen stages eenvoudiger in een richting geÔncorporeerd worden. Ook LOKO heeft vaak de nood aan goede stages beklemtoond.
 • De werkdruk ligt in vele eenjarige masters bijzonder hoog. Een tweejarige master zou het verschil tussen de formele en reŽle werkdruk verkleinen.
Contra & aandachtspunten: 
 • Een tweejarige master betekent natuurlijk dat er meer studenten zijn. Dit vereist aangepaste voorzieningen, zowel op onderwijsvlak (bv voldoende aangepaste lokalen) als op het sociale vlak (bv in huisvesting, sociale voorzieningen etc). Het is zeer de vraag of die voorzieningen beschikbaar zijn.
 • De tweejarige master leidt tot een studieduurverlenging. Zeker wanneer men daarbij nog een lerarenopleiding wil doen, is men zes jaar bezig om leerkracht te worden. Daarom pleit ervoor de SLO te laten indalen (al dan niet volledig) of een educatieve master aan te bieden. VVS heeft gepleit voor het laten indalen van 45 studiepunten, wat betekent dat er nog 15 studiepunten overblijven die eventueel extra tijdens de opleidingen kunnen opgenomen worden. De educatieve master zou een integraal deel uitmaken van de tweejarige master en zo de studieduurverlenging tegengaan. Welke indaling er zou gebeuren is nog onduidelijk.
 • De vraag moet steeds gesteld worden of deze tweejarige master nuttig is. Leidt dit niet totovergekwalificeerde studenten? Is er op de arbeidsmarkt vraag naar? Leidt dit tot betere werkkrachten of verlengt dit de studieduur onnodig? In wetenschappen werd de tweejarige master in nauw overleg met hetbedrijfsleven ingevoerd waardoor dat goed op elkaar was afgestemd. Tegelijkertijd waarschuwen sommigen dat er geen vermarkting van de universiteit mag plaatsvinden.
 • Bij de invoering van de tweejarige master bleek slechts een minderheid van de studenten enthousiast voor dit idee.
 • Als het invoeren van de tweejarige master moet leiden tot een duidelijkere cesuur tussen de bachelor- en demasteropleiding moeten die beide natuurlijk duidelijk gedefinieerd zijn. In dit kader komt de brede bachelor geregeld ter sprake maar hier bestaat bijzonder veel onduidelijkheid over.
 • Een invoering van de tweejarige master betekent natuurlijk dat er meer vakken zijn waarop een student niet kan slagen. Door de invoering van het leerkrediet kunnen sommige studenten hierdoor in de problemen komen.
 • Door de weinig doordachte wijze waarop dit dossier werd uitgevoerd, leefde het idee dat de tweejarige master enkel werd ingevoerd om financiŽle putten te delven. Bepaalde faculteiten die het financieel moeilijk hebben, zouden zo immers meer geld binnenrijven. De financiering voor de tweejarige master rond krijgen verliep moeizaam; geschat werd dat er 20 miljoen extra nodig was, een bedrag dat in tijden van financiŽle nood moeilijk bijeen te krijgen is.
 • Een tweejarige master mag geen samenraapsel zijn van allerlei vakken of een herkauwen van de oude licentie.
 • Men stelde van overheidswege de eis dat een verlenging van de masteropleiding nodig was voor die richting. Er moest aangetoond worden dat een overgang van ťťn naar twee jaar noodzakelijk was voor die specifieke richting. Uiteindelijk heeft men echter beslist voor alle richtingen de aanvraag in te dienen. Hoogstwaarschijnlijk zullen verschillende dossiers echter afgekeurd worden.
 • Voor studenten is wat op hun diploma staat belangrijk. Een tweejarige master zou echter tot een veelheid aan titelaturen kunnen leiden want er zouden immers veel meer afstudeerrichtingen ontstaan. Er moet enerzijds gewaakt worden dat er nog steeds voldoende richtingen worden aangeboden, anderzijds mag er geen absolutewildgroei aan diploma's ontstaan.
 • De doorstroming naar andere richtingen en de daaruit volgende interdisciplinariteit wordt moeilijker gezien de verlenging van de studieduur.
 • Er moet over gewaakt worden dat veel master na master niet gewoon blijven bestaan. Dit zou immers tot een studieverlenging leiden.
 • Het is anachronistich om eerst de master te hervormen en pas later naar de bachelor te kijken. Dit kan problemen opleveren.

Bijlages | Nota 2JM (2) (4).pdf

Deel


Ook interessant

Standpunt Tweejarige master  |  20/11/2012