07/12/2018 | Vertegenwoordiging | Activiteiten

Studenten veroordelen doopincident

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

 

Gisteren namen we kennis van een incident naar aanleiding van een doop van een Leuvense studentenclub. In naam van de Leuvense studenten wensen we ons medeleven te betuigen aan het slachtoffer en zijn omgeving. Wij zijn zwaar geschokt en keuren het onverantwoorde gedrag van de betrokken studentenclub Reuzegom ten zeerste af. We distantiëren ons nadrukkelijk van deze club en alle andere verenigingen die zulke praktijken tolereren, aangezien zij niet de normen en waarden uitdragen waar wij als Leuvense studenten voor staan.

 

Erkende verenigingen, aangesloten bij LOKO, de Leuvense studentenkoepel, hebben een doopcharter ondertekend. Daarin staan heel wat bepalingen waaraan de ondertekenaars zich dienen te houden, zoals bijvoorbeeld het op voorhand inlichten van de politie over het concrete verloop van de doop. Dit charter werd in 2013 opgesteld door politie Leuven, LOKO en de Leuvense onderwijsinstellingen. Dankzij dit charter is er in Leuven sprake van een sterke samenwerking zonder incidenten tussen erkende verenigingen en de instellingen. Op deze manier blijft dopen een fijne ervaring binnen een veilig kader.

 

Ondanks pogingen van deze partners om een constructieve samenwerking aan te gaan met Reuzegom en verwante niet-erkende verenigingen weigerden zij dit charter, waarin veiligheid, sociale evidenties en menselijke waardigheid centraal staan, te ondertekenen. Dat dit voor ons absoluut niet door de beugel kan onderstrepen we, zeker in het licht van de recente gebeurtenissen, met klem. Aan dooppraktijken die zich beroepen op een loutere carte blanche moet een einde komen.

 

We hopen dat vandaag een breuklijn vormt in de mentaliteit en bereidwilligheid tot samenwerking van deze verenigingen. We roepen alle niet-erkende verenigingen op om het charter te ondertekenen, zodat gelijkaardige incidenten zich nooit meer herhalen.

 

Namens de Leuvense studenten,

LOKO, de Leuvense studentenkoepel

Alfa

Apollonia

Apolloon

Artifex

BIOS Leuven

Bloedserieus Leuven

Canonica Leuven

Cantores Lovanienses

Chemika

Cluster Leuven

Crimen

De Kelten

Diana

Docentica

Ekonomika Leuven

Eoos

Eros

Farmaceutica

Geos
Ichtus Leuven

Industria

Katechetika

KLA vzw

KOCO Letteren

Kring Babylon

Kring Historia

Kring Mecenas

LBK

Medica Leuven

Medisoc

Merkator Leuven

Musicologica

NFK

OKeR

Pedagogische kring

Politika
Psychologische Kring

Scientica Leuven

SocA

StEIL

Studenten Voor Solidariteit

Studentikoze Club Gaudia

Studentikoze Club Wieslandia

Thiasos

VRG

VTK Leuven

Wina Leuven

 

 

07/12/2018 | Vertegenwoordiging | Activiteiten

Studenten veroordelen doopincident

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

 

Gisteren namen we kennis van een incident naar aanleiding van een doop van een Leuvense studentenclub. In naam van de Leuvense studenten wensen we ons medeleven te betuigen aan het slachtoffer en zijn omgeving. Wij zijn zwaar geschokt en keuren het onverantwoorde gedrag van de betrokken studentenclub Reuzegom ten zeerste af. We distantiëren ons nadrukkelijk van deze club en alle andere verenigingen die zulke praktijken tolereren, aangezien zij niet de normen en waarden uitdragen waar wij als Leuvense studenten voor staan.

 

Erkende verenigingen, aangesloten bij LOKO, de Leuvense studentenkoepel, hebben een doopcharter ondertekend. Daarin staan heel wat bepalingen waaraan de ondertekenaars zich dienen te houden, zoals bijvoorbeeld het op voorhand inlichten van de politie over het concrete verloop van de doop. Dit charter werd in 2013 opgesteld door politie Leuven, LOKO en de Leuvense onderwijsinstellingen. Dankzij dit charter is er in Leuven sprake van een sterke samenwerking zonder incidenten tussen erkende verenigingen en de instellingen. Op deze manier blijft dopen een fijne ervaring binnen een veilig kader.

 

Ondanks pogingen van deze partners om een constructieve samenwerking aan te gaan met Reuzegom en verwante niet-erkende verenigingen weigerden zij dit charter, waarin veiligheid, sociale evidenties en menselijke waardigheid centraal staan, te ondertekenen. Dat dit voor ons absoluut niet door de beugel kan onderstrepen we, zeker in het licht van de recente gebeurtenissen, met klem. Aan dooppraktijken die zich beroepen op een loutere carte blanche moet een einde komen.

 

We hopen dat vandaag een breuklijn vormt in de mentaliteit en bereidwilligheid tot samenwerking van deze verenigingen. We roepen alle niet-erkende verenigingen op om het charter te ondertekenen, zodat gelijkaardige incidenten zich nooit meer herhalen.

 

Namens de Leuvense studenten,

LOKO, de Leuvense studentenkoepel

Alfa

Apollonia

Apolloon

Artifex

BIOS Leuven

Bloedserieus Leuven

Canonica Leuven

Cantores Lovanienses

Chemika

Cluster Leuven

Crimen

De Kelten

Diana

Docentica

Ekonomika Leuven

Eoos

Eros

Farmaceutica

Geos
Ichtus Leuven

Industria

Katechetika

KLA vzw

KOCO Letteren

Kring Babylon

Kring Historia

Kring Mecenas

LBK

Medica Leuven

Medisoc

Merkator Leuven

Musicologica

NFK

OKeR

Pedagogische kring

Politika
Psychologische Kring

Scientica Leuven

SocA

StEIL

Studenten Voor Solidariteit

Studentikoze Club Gaudia

Studentikoze Club Wieslandia

Thiasos

VRG

VTK Leuven

Wina Leuven