10/08/2018

Haaientanden weg? Studenten bijten terug!

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Studentenkoepel LOKO reageert op beslissing Agentschap Wegen & Verkeer

Fietsers hebben op de ring van Leuven voortaan geen voorrang meer aan bijvoorbeeld de Naamsepoort, de koning Boudewijnlaan of het Artoisplein. ‘Onbegrijpelijk,’ klinkt het bij studentenkoepel LOKO. ‘Als Leuvense studenten pleiten we voor een veilige fietsstad. Deze beslissing is een duidelijke stap terug.

Tot gisteren hadden fietsers voorrang op grote oversteekplaatsen als de Naamsepoort, maar die moeten ze sinds vandaag afgeven aan automobilisten. Of met andere woorden: de haaientanden die voordien de auto’s tegenhielden, zijn verhuisd naar het fietspad. 

‘Onbegrijpelijk’ klinkt het bij Leuvense studentenkoepel LOKO. ‘Als Leuvense studenten willen we inzetten op een stad waarin verplaatsingen met de fiets ten volle worden aangemoedigd,’ benadrukt voorzitter Kenny Van Minsel. ‘Door fietsers ondergeschikt te maken aan automobilisten wordt er een stap in de verkeerde richting gezet.’

De studentenkoepel vraagt dat er werk wordt gemaakt van toegewijde infrastructuur die fietsverkeer aanmoedigt. ‘De Naamsepoort wordt al enkele jaren aangehaald als een gevaarlijk punt voor fietsers. Onder de noemer van uniformiteit worden zij nu eenvoudigweg op de tweede plaats gezet.  Op deze drukke kruispunten is er echter  amper plaats voor fietsers om te wachten tot ze kunnen oversteken. Autoverkeer is blijkbaar belangrijker dan de veiligheid van fietsers.’

Anno 2018 zijn dergelijke beslissingen echt niet meer logisch besluit de studentenkoepel, zelfs vanuit economisch opzicht. In het Vlaams milieurapport staat duidelijk te lezen dat elke 100 fietskm de maatschappij €25 opbrengt, tegenover de auto die op eenzelfde afstand €20 kost.

 

foto Twitter/Wouter Florizoone

10/08/2018

Haaientanden weg? Studenten bijten terug!

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Studentenkoepel LOKO reageert op beslissing Agentschap Wegen & Verkeer

Fietsers hebben op de ring van Leuven voortaan geen voorrang meer aan bijvoorbeeld de Naamsepoort, de koning Boudewijnlaan of het Artoisplein. ‘Onbegrijpelijk,’ klinkt het bij studentenkoepel LOKO. ‘Als Leuvense studenten pleiten we voor een veilige fietsstad. Deze beslissing is een duidelijke stap terug.

Tot gisteren hadden fietsers voorrang op grote oversteekplaatsen als de Naamsepoort, maar die moeten ze sinds vandaag afgeven aan automobilisten. Of met andere woorden: de haaientanden die voordien de auto’s tegenhielden, zijn verhuisd naar het fietspad. 

‘Onbegrijpelijk’ klinkt het bij Leuvense studentenkoepel LOKO. ‘Als Leuvense studenten willen we inzetten op een stad waarin verplaatsingen met de fiets ten volle worden aangemoedigd,’ benadrukt voorzitter Kenny Van Minsel. ‘Door fietsers ondergeschikt te maken aan automobilisten wordt er een stap in de verkeerde richting gezet.’

De studentenkoepel vraagt dat er werk wordt gemaakt van toegewijde infrastructuur die fietsverkeer aanmoedigt. ‘De Naamsepoort wordt al enkele jaren aangehaald als een gevaarlijk punt voor fietsers. Onder de noemer van uniformiteit worden zij nu eenvoudigweg op de tweede plaats gezet.  Op deze drukke kruispunten is er echter  amper plaats voor fietsers om te wachten tot ze kunnen oversteken. Autoverkeer is blijkbaar belangrijker dan de veiligheid van fietsers.’

Anno 2018 zijn dergelijke beslissingen echt niet meer logisch besluit de studentenkoepel, zelfs vanuit economisch opzicht. In het Vlaams milieurapport staat duidelijk te lezen dat elke 100 fietskm de maatschappij €25 opbrengt, tegenover de auto die op eenzelfde afstand €20 kost.

 

foto Twitter/Wouter Florizoone

Deel