22/10/2016 | mobiliteit | politie leuven | voorrangsregels

Verkeersveilige week studenten

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Op maandag 24 oktober startte de verkeersveilige week voor studenten. LOKO, de KU Leuven, Hogeschool UC Leuven-Limburg, de stad Leuven, de preventiedienst van de stad Leuven en de politie sloegen de handen in elkaar om een aantal veel voorkomende overtredingen die fietsende studenten maken onder de aandacht te brengen. Door het begaan van overtredingen brengen fietsers zichzelf ongewild in gevaarlijke situaties die eenvoudig vermeden kunnen worden wanneer ze de verkeersregels naleven. Het thema dat dit jaar is 'voorrang'. Er bestaan immers nog heel wat misverstanden bij fietsers die soms verkeerdelijk denken overal voorrang te hebben.

De politie voerde extra controles uitom fietsers aan te spreken op hun gedrag. Fietsers die de verkeersregels naleven werden beloond. Fietsers die overtredingen begaan werden ingelicht over de gevaren en gevolgen van de begane overtreding. De overtredingen waarop de aandacht werd gevestigd waren onder andere 'voorrang van rechts', 'voorrang verlenen aan voetgangers over het zebrapad' en éénrichtingsverkeer.

Tijdens deze actie werden borden geplaatst worden met daarop de boodschap 'links' of 'rechts'. De pijlen op de borden wezen echter naar de tegenovergestelde richting. Dit enerzijds om er de aandacht op te vestigen en anderzijds om fietsers te doen nadenken wat links en rechts is. Het doel ervan was fietsers te laten nadenken over de verkeersituatie waarin ze zich bevonden en de regels die er van toepassing waren.

De sensibiliseringscampagne liep tot het eind vorige week. Daarna krijgen overtreders een proces-verbaal, ook niet-studenten.

Meer info over de voorrangsregels vind je hier.

22/10/2016 | mobiliteit | politie leuven | voorrangsregels

Verkeersveilige week studenten

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Op maandag 24 oktober startte de verkeersveilige week voor studenten. LOKO, de KU Leuven, Hogeschool UC Leuven-Limburg, de stad Leuven, de preventiedienst van de stad Leuven en de politie sloegen de handen in elkaar om een aantal veel voorkomende overtredingen die fietsende studenten maken onder de aandacht te brengen. Door het begaan van overtredingen brengen fietsers zichzelf ongewild in gevaarlijke situaties die eenvoudig vermeden kunnen worden wanneer ze de verkeersregels naleven. Het thema dat dit jaar is 'voorrang'. Er bestaan immers nog heel wat misverstanden bij fietsers die soms verkeerdelijk denken overal voorrang te hebben.

De politie voerde extra controles uitom fietsers aan te spreken op hun gedrag. Fietsers die de verkeersregels naleven werden beloond. Fietsers die overtredingen begaan werden ingelicht over de gevaren en gevolgen van de begane overtreding. De overtredingen waarop de aandacht werd gevestigd waren onder andere 'voorrang van rechts', 'voorrang verlenen aan voetgangers over het zebrapad' en éénrichtingsverkeer.

Tijdens deze actie werden borden geplaatst worden met daarop de boodschap 'links' of 'rechts'. De pijlen op de borden wezen echter naar de tegenovergestelde richting. Dit enerzijds om er de aandacht op te vestigen en anderzijds om fietsers te doen nadenken wat links en rechts is. Het doel ervan was fietsers te laten nadenken over de verkeersituatie waarin ze zich bevonden en de regels die er van toepassing waren.

De sensibiliseringscampagne liep tot het eind vorige week. Daarna krijgen overtreders een proces-verbaal, ook niet-studenten.

Meer info over de voorrangsregels vind je hier.