22/04/2016 | Beleid | Mobiliteit | Circulatieplan

Beleid: Mobiliteit | Circulatieplan Leuven

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Stad Leuven heeft een nieuw circulatieplan uitgedacht. Delphine van LOKO mobiliteit overloopt dit.

Het doel van het circulatieplan is om de stad aangenamer te maken voor voetgangers en fietsers, en om auto’s te mijden uit de stad. Daarvoor gaan ze de voetgangerszone uitbreiden en een extra autoluwe zone instellen. Er komt ook een vernieuwd fietsnetwerk. Parkeerplaatsen zullen verdwijnen in de voetgangerszone; in de autoluwe zones zullen enkel bewoners nog kunnen parkeren op het openbaar domein. Ze gaan proberen om sluipverkeer te weren uit de stad. Ze gaan daarom lussen inbouwen, waardoor je niet meer met de auto van de ene lus/zone naar de andere kunt. Hiervoor zou je de ring moeten gebruiken.

Het plan komt op de gemeenteraad van eind mei. De eerste maatregelen zullen deze zomer reeds ingaan, dan. De eerste stappen die gezet zullen worden is het uitbreiden van de autovrije zone, en het aanpassen van de circulatie in een aantal straten. Het plan zal verder stelselmatig uitgevoerd worden tot 2018.

LOKO heeft enkele bezorgdheden. Zo kan het zijn dat je ook niet meer door de voetgangerszone zult kunnen fietsen. Dat maakt het moeilijk voor studenten, voor wie de fiets een basisvervoersmiddel is. Er wordt ook gevreesd dat er extra eenrichtingsstraten voor fietsers zullen komen. LOKO zou dan ook graag meer aandacht voor fietsers willen. Het zou bijvoorbeeld leuk zijn moest de vrijgemaakte plaats van parkeerplaatsen, ook gebruikt zal worden om extra fietsenstallingen te maken. In de simulaties lijkt het zelfs alsof er fietsenstallingen zullen verdwijnen.

In de autovrije zone zou er tussen 11u ’s ochtends en 19u ’s avonds geen auto’s mogen rijden. Dat kan lastig zijn om bijvoorbeeld je kotverhuis te doen. Inwoners van stad Leuven kunnen uitzonderingen aanvragen voor autoverkeer, om bijvoorbeeld een loodgieter langs te laten komen. Wij willen dan ook van de stad vragen dat studenten een soortgelijke voucher kunnen krijgen. VRG merkt op dat het handig zou zijn als zo’n voucher meegegeven kan worden bij de inschrijving.

VTK vraagt zich af waarom ze dit willen doen. Het is leuk dat ze Leuven mooier willen maken, maar het maakt het extra moeilijk voor fietsers en dat hoort absoluut niet bij een studentenstad als Leuven. Hoe ook met laden en lossen voor activiteiten, die zich in de autovrije zone bevinden? De KU Leuven heeft die uitzondering gevraagd, we willen dan ook dat wanneer studenten daar een activiteit organiseren, ze daar ook mogen laden en lossen.

Gaan in dit plan extra ondergrondse fietsenstallingen komen, in het systeem van het Rector de Somerplein? Want dat is een erg studentonvriendelijke manier van fietsen stallen. Dit mogen we niet laten gebeuren.

In het kader van de eenrichtingsstraten vragen de mobiliteitsmandatarissen vragen aan de LOKO AV welke eenrichtingsstraten eigenlijk echt ridicuul zijn.

 • Bovenkant Tiensestraat
 • Zijkanten/zijstraatjes Ladeuzeplein
 • Deberiotstraat (PDS)
 • Hogeschoolplein (Sint-Michielsstraat)
 • Amerikalaan
 • Ravenstraat (aan campus Letteren)
 • Brusselse: Hema/Jetair naar ziekenhuis

Iemand merkt op dat de Deberiotstraat momenteel wel verantwoord is, om hier eenrichtingsverkeer te hebben, omdat je daar heel slecht zicht hebt. In de autoluwe/autovrije zone’s mag dit echter geen argument meer zijn.

Er wordt ook opgemerkt dat het niet alleen de eenrichtingsstraten zijn die een pest zijn, maar ook de shoppingsstraten waar je niet door mag fietsen. Zo wordt shoppen vaak zelfs afgemoedigd!

22/04/2016 | Beleid | Mobiliteit | Circulatieplan

Beleid: Mobiliteit | Circulatieplan Leuven

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Stad Leuven heeft een nieuw circulatieplan uitgedacht. Delphine van LOKO mobiliteit overloopt dit.

Het doel van het circulatieplan is om de stad aangenamer te maken voor voetgangers en fietsers, en om auto’s te mijden uit de stad. Daarvoor gaan ze de voetgangerszone uitbreiden en een extra autoluwe zone instellen. Er komt ook een vernieuwd fietsnetwerk. Parkeerplaatsen zullen verdwijnen in de voetgangerszone; in de autoluwe zones zullen enkel bewoners nog kunnen parkeren op het openbaar domein. Ze gaan proberen om sluipverkeer te weren uit de stad. Ze gaan daarom lussen inbouwen, waardoor je niet meer met de auto van de ene lus/zone naar de andere kunt. Hiervoor zou je de ring moeten gebruiken.

Het plan komt op de gemeenteraad van eind mei. De eerste maatregelen zullen deze zomer reeds ingaan, dan. De eerste stappen die gezet zullen worden is het uitbreiden van de autovrije zone, en het aanpassen van de circulatie in een aantal straten. Het plan zal verder stelselmatig uitgevoerd worden tot 2018.

LOKO heeft enkele bezorgdheden. Zo kan het zijn dat je ook niet meer door de voetgangerszone zult kunnen fietsen. Dat maakt het moeilijk voor studenten, voor wie de fiets een basisvervoersmiddel is. Er wordt ook gevreesd dat er extra eenrichtingsstraten voor fietsers zullen komen. LOKO zou dan ook graag meer aandacht voor fietsers willen. Het zou bijvoorbeeld leuk zijn moest de vrijgemaakte plaats van parkeerplaatsen, ook gebruikt zal worden om extra fietsenstallingen te maken. In de simulaties lijkt het zelfs alsof er fietsenstallingen zullen verdwijnen.

In de autovrije zone zou er tussen 11u ’s ochtends en 19u ’s avonds geen auto’s mogen rijden. Dat kan lastig zijn om bijvoorbeeld je kotverhuis te doen. Inwoners van stad Leuven kunnen uitzonderingen aanvragen voor autoverkeer, om bijvoorbeeld een loodgieter langs te laten komen. Wij willen dan ook van de stad vragen dat studenten een soortgelijke voucher kunnen krijgen. VRG merkt op dat het handig zou zijn als zo’n voucher meegegeven kan worden bij de inschrijving.

VTK vraagt zich af waarom ze dit willen doen. Het is leuk dat ze Leuven mooier willen maken, maar het maakt het extra moeilijk voor fietsers en dat hoort absoluut niet bij een studentenstad als Leuven. Hoe ook met laden en lossen voor activiteiten, die zich in de autovrije zone bevinden? De KU Leuven heeft die uitzondering gevraagd, we willen dan ook dat wanneer studenten daar een activiteit organiseren, ze daar ook mogen laden en lossen.

Gaan in dit plan extra ondergrondse fietsenstallingen komen, in het systeem van het Rector de Somerplein? Want dat is een erg studentonvriendelijke manier van fietsen stallen. Dit mogen we niet laten gebeuren.

In het kader van de eenrichtingsstraten vragen de mobiliteitsmandatarissen vragen aan de LOKO AV welke eenrichtingsstraten eigenlijk echt ridicuul zijn.

 • Bovenkant Tiensestraat
 • Zijkanten/zijstraatjes Ladeuzeplein
 • Deberiotstraat (PDS)
 • Hogeschoolplein (Sint-Michielsstraat)
 • Amerikalaan
 • Ravenstraat (aan campus Letteren)
 • Brusselse: Hema/Jetair naar ziekenhuis

Iemand merkt op dat de Deberiotstraat momenteel wel verantwoord is, om hier eenrichtingsverkeer te hebben, omdat je daar heel slecht zicht hebt. In de autoluwe/autovrije zone’s mag dit echter geen argument meer zijn.

Er wordt ook opgemerkt dat het niet alleen de eenrichtingsstraten zijn die een pest zijn, maar ook de shoppingsstraten waar je niet door mag fietsen. Zo wordt shoppen vaak zelfs afgemoedigd!