22/04/2016 | Beleid | Huisvesting | Stemrecht

Beleid: Huisvesting | Stemrecht voor kotstudenten

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

VVS heeft gisteren een standpunt ingenomen over stemrecht voor kotstudenten. Zij vinden dat stemrecht voor studenten een goed idee is, maar dat er enkele praktische moeilijkheden zijn. Nog een vraag is bijvoorbeeld wat we doen met pendelaars. Wanneer zit je “vaak genoeg” in Leuven, om hier te kunnen stemmen.

De nota wordt door de WV te principieel genoemd. De praktische bezwaren zouden het onmogelijk maken om te stemmen. VTK merkt op dat het misschien haalbaarder is om studenten meer inspraak te geven in stadsorganen. Ook NFK vraagt eerder om een formalisering van de plaatsen waar studenten nu al inspraak hebben. Ook zou de Leuvense bevolking onderdrukt kunnen worden door het studentenperspectief bij stemplicht. VTK vraagt ook om een veel duidelijkere communicatie van de stad naar de studenten toe. De procedures zijn bijzonder moeilijk.

 

22/04/2016 | Beleid | Huisvesting | Stemrecht

Beleid: Huisvesting | Stemrecht voor kotstudenten

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

VVS heeft gisteren een standpunt ingenomen over stemrecht voor kotstudenten. Zij vinden dat stemrecht voor studenten een goed idee is, maar dat er enkele praktische moeilijkheden zijn. Nog een vraag is bijvoorbeeld wat we doen met pendelaars. Wanneer zit je “vaak genoeg” in Leuven, om hier te kunnen stemmen.

De nota wordt door de WV te principieel genoemd. De praktische bezwaren zouden het onmogelijk maken om te stemmen. VTK merkt op dat het misschien haalbaarder is om studenten meer inspraak te geven in stadsorganen. Ook NFK vraagt eerder om een formalisering van de plaatsen waar studenten nu al inspraak hebben. Ook zou de Leuvense bevolking onderdrukt kunnen worden door het studentenperspectief bij stemplicht. VTK vraagt ook om een veel duidelijkere communicatie van de stad naar de studenten toe. De procedures zijn bijzonder moeilijk.