18/01/2016 | Deelstuvoraad | Beleid

Beleid: Update Deelstuvoraad | December 2015

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Op vrijdag 18 december kwam de Deelstuvoraad samen. Op deze laatste vergadering van 2015 kwamen o.a. volgende thema’s aan bod:

Het belangrijkste agendapunt was de evaluatie van de eerste 6 maanden van het “Stalmeestersproject” (een samenwerking tussen KU Leuven en Velo, deels gefinancieerd vanuit de “buspasmiddelen”). Kort samengevat verrichten de stalmeesters heel wat werk. Hun activiteiten bestaan o.a. uit het in kaart brengen van het tekort aan fietsenstallingen op de KU Leuven-campussen; onderhoud van Velo-fixstations; onderhoud van de fietsstallingen zelf, etc.

Naar de toekomst toe wordt er vanuit de dienst mobiliteit gekeken naar een specifiek ‘fietswrakkenreglement’ op KU Leuven-terreinen. Zo zouden de stalmeesters ook fietswrakken makkelijker kunnen weghalen. Daarnaast zal het project in het tweede semester op dezelfde manier doorlopen.

Naast de evaluatie van het “Stalmeestersproject”, kwam de cel Duurzaamheid ook een korte stand van zaken geven over de werking van de cel en hun tijdsbesteding.

Verder kwamen in de varia de twee nota’s (VLIR/VLHORA) rond het nieuwe Kamerdecreet kort aan bod. Op 28 januari 2016 is hieromtrent een hoorzitting in het Vlaams Parlement waar ook VVS aanwezig zal zijn. In het tweede semester komen we hier op terug.

De elektronische stemming van de WV Studentenbeleid over de vernieuwing van het kamerdecreet (zie vorige WV) had volgend resultaat:

  • 46 stemmen voor standpunt VVS
  • 24 stemmen onthouding
  • 20 niet-stemmers

Ten slotte werd in de varia ook vanuit LOKO bezorgdheid geuit over het nieuwe GAS-reglement van de Stad Leuven.

18/01/2016 | Deelstuvoraad | Beleid

Beleid: Update Deelstuvoraad | December 2015

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Op vrijdag 18 december kwam de Deelstuvoraad samen. Op deze laatste vergadering van 2015 kwamen o.a. volgende thema’s aan bod:

Het belangrijkste agendapunt was de evaluatie van de eerste 6 maanden van het “Stalmeestersproject” (een samenwerking tussen KU Leuven en Velo, deels gefinancieerd vanuit de “buspasmiddelen”). Kort samengevat verrichten de stalmeesters heel wat werk. Hun activiteiten bestaan o.a. uit het in kaart brengen van het tekort aan fietsenstallingen op de KU Leuven-campussen; onderhoud van Velo-fixstations; onderhoud van de fietsstallingen zelf, etc.

Naar de toekomst toe wordt er vanuit de dienst mobiliteit gekeken naar een specifiek ‘fietswrakkenreglement’ op KU Leuven-terreinen. Zo zouden de stalmeesters ook fietswrakken makkelijker kunnen weghalen. Daarnaast zal het project in het tweede semester op dezelfde manier doorlopen.

Naast de evaluatie van het “Stalmeestersproject”, kwam de cel Duurzaamheid ook een korte stand van zaken geven over de werking van de cel en hun tijdsbesteding.

Verder kwamen in de varia de twee nota’s (VLIR/VLHORA) rond het nieuwe Kamerdecreet kort aan bod. Op 28 januari 2016 is hieromtrent een hoorzitting in het Vlaams Parlement waar ook VVS aanwezig zal zijn. In het tweede semester komen we hier op terug.

De elektronische stemming van de WV Studentenbeleid over de vernieuwing van het kamerdecreet (zie vorige WV) had volgend resultaat:

  • 46 stemmen voor standpunt VVS
  • 24 stemmen onthouding
  • 20 niet-stemmers

Ten slotte werd in de varia ook vanuit LOKO bezorgdheid geuit over het nieuwe GAS-reglement van de Stad Leuven.