13/11/2015 | Beleid | acco

Beleid: Acco | Algemeen directeur en transparant bestuur

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

In de updatempail naar de WV Studentenbeleid van 13 november werd het volgende bericht over ACCO.

Aanstelling Algemeen Directeur

ACCO is, sinds het aftreden van de vorige directeur, op zoek naar een nieuw algemeen directeur. De mandatarissen hebben gevraagd meer inspraak te krijgen bij de sollicitaties. De Raad van Bestuur heeft naar deze vraag geluisterd en geoordeeld dat één student mag zetelen in het comité dat de sollicitaties afneemt. Via deze plaats die de mandatarissen hebben verworven, kan ook het licht geworpen worden op de vraag hoe de kandidaat-directeurs staan ten opzichte van de cursusdiensten, kringen en studenten.

Transparantie Raad van Bestuur

Verder hebben de mandatarissen aan de Raad van Bestuur ook gevraagd om nog transparanter te werken. Ook aan deze eis werd gehoor gegeven. Vanaf heden zal om de twee bestuursvergaderingen een bureau plaatsvinden. Binnen dit bureau zal een kernbestuur de tijd krijgen om uitgebreid te discussiëren over ACCO. Binnen dit kernbestuur wordt opnieuw één zetel toegewezen aan een student. Op het kernbestuur worden diverse onderwerpen met meer diepgang besproken (en op een informelere wijze), maar worden geen beslissingen genomen. Mogelijke beslissingen behoren steeds toe aan de Raad van Bestuur. Het voordeel van dit bureau is dat er gemakkelijker teruggekoppeld kan worden naar de WV over mogelijke agendapunten van de Raad van Bestuur, waardoor de visie van de AV beter vertegenwoordigd kan worden op de Raad van Bestuur.

13/11/2015 | Beleid | acco

Beleid: Acco | Algemeen directeur en transparant bestuur

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

In de updatempail naar de WV Studentenbeleid van 13 november werd het volgende bericht over ACCO.

Aanstelling Algemeen Directeur

ACCO is, sinds het aftreden van de vorige directeur, op zoek naar een nieuw algemeen directeur. De mandatarissen hebben gevraagd meer inspraak te krijgen bij de sollicitaties. De Raad van Bestuur heeft naar deze vraag geluisterd en geoordeeld dat één student mag zetelen in het comité dat de sollicitaties afneemt. Via deze plaats die de mandatarissen hebben verworven, kan ook het licht geworpen worden op de vraag hoe de kandidaat-directeurs staan ten opzichte van de cursusdiensten, kringen en studenten.

Transparantie Raad van Bestuur

Verder hebben de mandatarissen aan de Raad van Bestuur ook gevraagd om nog transparanter te werken. Ook aan deze eis werd gehoor gegeven. Vanaf heden zal om de twee bestuursvergaderingen een bureau plaatsvinden. Binnen dit bureau zal een kernbestuur de tijd krijgen om uitgebreid te discussiëren over ACCO. Binnen dit kernbestuur wordt opnieuw één zetel toegewezen aan een student. Op het kernbestuur worden diverse onderwerpen met meer diepgang besproken (en op een informelere wijze), maar worden geen beslissingen genomen. Mogelijke beslissingen behoren steeds toe aan de Raad van Bestuur. Het voordeel van dit bureau is dat er gemakkelijker teruggekoppeld kan worden naar de WV over mogelijke agendapunten van de Raad van Bestuur, waardoor de visie van de AV beter vertegenwoordigd kan worden op de Raad van Bestuur.