16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Fietsen

Beleid: Mobiliteit | Fietsherstellingen- en beheer

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Delphine Ramon, mandataris mobiliteit bij LOKO, brengt enkele updates over fietsherstellingen en fietsbeheer op de WV Studentenbeleid van 16 oktober.

"Velo organiseert een fietsherstelcursus. Hier leert Velo je aan hoe je je fietst repareert! Dit gaat doorgaan rond midden november. Je kan je inschrijven via mail naar maarten.verbiest@dsv.kuleuven.be.

Er is ook een idee ontstaan om een herstelplaats voor fietsen te maken, waar studenten zelf hun fiets kunnen herstellen, waar ze ook hulp kunnen krijgen van professionals. Ze willen er tegelijkertijd ook een ontmoetingscentrum van maken, waar ook workshops georganiseerd zullen worden. De locatie – Atelier Vermeylen – zal zich op de hoek van de Minderbroedersstraat en de Capucijnenvoer bevinden.

Een laatste idee is om meer aan stallingsbeheer te doen, waarbij fietsen gelabeld worden, en weesfietsen sneller verwijderd kunnen worden. Ook gaan ze proberen om gestolen fietsen terug te vinden, maar dat zal enkel gaan met Velo fietsen en KU Leuven fietsen."

Lars van Scientica vraagt wat de stand van zaken is rond de Velo-fix stations? We hebben daar nog geen gegevens over, maar we gaan dat beginnen opvolgen. We gaan proberen om defecten zo snel mogelijk door te geven aan Velo, zodat deze gemaakt kunnen worden.

Lukas De Beuker vraagt zich af waarom ze fietsen aan zijn kot kwamen tellen? Ze willen cijfers cijfers cijfers over weesfietsen en het gebruik van fietsenstallingen.

 

16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Fietsen

Beleid: Mobiliteit | Fietsherstellingen- en beheer

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Delphine Ramon, mandataris mobiliteit bij LOKO, brengt enkele updates over fietsherstellingen en fietsbeheer op de WV Studentenbeleid van 16 oktober.

"Velo organiseert een fietsherstelcursus. Hier leert Velo je aan hoe je je fietst repareert! Dit gaat doorgaan rond midden november. Je kan je inschrijven via mail naar maarten.verbiest@dsv.kuleuven.be.

Er is ook een idee ontstaan om een herstelplaats voor fietsen te maken, waar studenten zelf hun fiets kunnen herstellen, waar ze ook hulp kunnen krijgen van professionals. Ze willen er tegelijkertijd ook een ontmoetingscentrum van maken, waar ook workshops georganiseerd zullen worden. De locatie – Atelier Vermeylen – zal zich op de hoek van de Minderbroedersstraat en de Capucijnenvoer bevinden.

Een laatste idee is om meer aan stallingsbeheer te doen, waarbij fietsen gelabeld worden, en weesfietsen sneller verwijderd kunnen worden. Ook gaan ze proberen om gestolen fietsen terug te vinden, maar dat zal enkel gaan met Velo fietsen en KU Leuven fietsen."

Lars van Scientica vraagt wat de stand van zaken is rond de Velo-fix stations? We hebben daar nog geen gegevens over, maar we gaan dat beginnen opvolgen. We gaan proberen om defecten zo snel mogelijk door te geven aan Velo, zodat deze gemaakt kunnen worden.

Lukas De Beuker vraagt zich af waarom ze fietsen aan zijn kot kwamen tellen? Ze willen cijfers cijfers cijfers over weesfietsen en het gebruik van fietsenstallingen.