16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Fietsen

Beleid: Mobiliteit | Fietsnota Leuven

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

De Stad Leuven heeft een nota geschreven over de toekomst van fietsen in Leuven. Delphine Ramon, mandataris mobiliteit, stelt deze nota voor, met bemerkingen, op de WV Studentenbeleid van 16 oktober.

"De fietsnota is de verkenningsnota voor het fietsbeleid van de Stad Leuven. Ze willen de fiets centraal plaatsen. Ze beweren ook dat dat reeds centraal staat in hun huidige mobiliteitsbeleid. Ze zagen de nood in om alles rond fietsmobiliteit samen te brengen. Het is de bedoeling om eerst een visieplan en later een actieplan te creëren.

In de eerste plaats zal Leuven dus een visie uitbouwen van “Leuven als fietsstad”. Ze willen de fiets voorop plaatsen in een gelaagd netwerk. Dat wil zeggen dat je een goed fietsnetwerk hebt op groot regionaal niveau, vervolgens een aanknoping met de ring, en vervolgens de kleine Leuvense straatjes.

Ze willen fietsen op regionaal niveau uitbreiden, door een doeltreffend netwerk i.s.m. met het openbaar vervoer te creëren. Een gelaagd netwerk gaat, op regionaal niveau, in de eerste plaats over de snelfietsroutes. Het bovenlokaal netwerk is de verbinding tussen woonkernen en attractieplaatsen (vb. Station-Gasthuisberg). Het lokaal en fijnmazig netwerk is het creëren van fietsdoorsteken in woonkernen (vb. site van het Redingenhof).

Vervolgens willen ze het fietsparkeren uitbreiden. Ze willen fietsparkeren linken aan de duur van het parkeren. Vb. Langparkeren onder het station, kortparkeren in de fietsbeugels in de straat. Er komt verder een onderscheid tussen bezoekers en inwoners. Voor bezoekers willen ze vooral kortparkeren verbeteren, door de fietsparkeerplaatsen in de winkelstraten uit te breiden.

Voor middellangparkeren denken ze voornamelijk aan de fietsparking aan het station en onder het Rector de Somerplein.

Ze zien overigens ook een rol voor de privé-sector, die een verplichte hoeveelheid fietsstalplaatsen zal moeten voorzien bij grote projecten.

Bij het voor- en natransport is ook het voldoende aantal stallingen, en de minimale/maximale loopafstand van belang.

Men wil een actiever beleid voeren bij het weghalen van weesfietsen. Een van de opties die men onderzoekt, is het “overzomeren” van studentenfietsen in de grote fietsstalplaats in Kessel-Lo.

Tot slot heeft stad Leuven een overkoepelende campagne opgestart: “Je straalt op de fiets”, waar Leuven al hun campagnes onder zal brengen.

Wat raar is, is dat er weinig cijfers in dit rapport te vinden zijn. De stad heeft zich voorgenomen om het fietsgebruik in de toekomst te monitoren. Ook zal de stad haar eigen werknemers aanraden om de fiets te gebruiken."

16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Fietsen

Beleid: Mobiliteit | Fietsnota Leuven

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

De Stad Leuven heeft een nota geschreven over de toekomst van fietsen in Leuven. Delphine Ramon, mandataris mobiliteit, stelt deze nota voor, met bemerkingen, op de WV Studentenbeleid van 16 oktober.

"De fietsnota is de verkenningsnota voor het fietsbeleid van de Stad Leuven. Ze willen de fiets centraal plaatsen. Ze beweren ook dat dat reeds centraal staat in hun huidige mobiliteitsbeleid. Ze zagen de nood in om alles rond fietsmobiliteit samen te brengen. Het is de bedoeling om eerst een visieplan en later een actieplan te creëren.

In de eerste plaats zal Leuven dus een visie uitbouwen van “Leuven als fietsstad”. Ze willen de fiets voorop plaatsen in een gelaagd netwerk. Dat wil zeggen dat je een goed fietsnetwerk hebt op groot regionaal niveau, vervolgens een aanknoping met de ring, en vervolgens de kleine Leuvense straatjes.

Ze willen fietsen op regionaal niveau uitbreiden, door een doeltreffend netwerk i.s.m. met het openbaar vervoer te creëren. Een gelaagd netwerk gaat, op regionaal niveau, in de eerste plaats over de snelfietsroutes. Het bovenlokaal netwerk is de verbinding tussen woonkernen en attractieplaatsen (vb. Station-Gasthuisberg). Het lokaal en fijnmazig netwerk is het creëren van fietsdoorsteken in woonkernen (vb. site van het Redingenhof).

Vervolgens willen ze het fietsparkeren uitbreiden. Ze willen fietsparkeren linken aan de duur van het parkeren. Vb. Langparkeren onder het station, kortparkeren in de fietsbeugels in de straat. Er komt verder een onderscheid tussen bezoekers en inwoners. Voor bezoekers willen ze vooral kortparkeren verbeteren, door de fietsparkeerplaatsen in de winkelstraten uit te breiden.

Voor middellangparkeren denken ze voornamelijk aan de fietsparking aan het station en onder het Rector de Somerplein.

Ze zien overigens ook een rol voor de privé-sector, die een verplichte hoeveelheid fietsstalplaatsen zal moeten voorzien bij grote projecten.

Bij het voor- en natransport is ook het voldoende aantal stallingen, en de minimale/maximale loopafstand van belang.

Men wil een actiever beleid voeren bij het weghalen van weesfietsen. Een van de opties die men onderzoekt, is het “overzomeren” van studentenfietsen in de grote fietsstalplaats in Kessel-Lo.

Tot slot heeft stad Leuven een overkoepelende campagne opgestart: “Je straalt op de fiets”, waar Leuven al hun campagnes onder zal brengen.

Wat raar is, is dat er weinig cijfers in dit rapport te vinden zijn. De stad heeft zich voorgenomen om het fietsgebruik in de toekomst te monitoren. Ook zal de stad haar eigen werknemers aanraden om de fiets te gebruiken."