16/10/2015 | beleid | diversiteit

Beleid: Diversiteit | Plannen voor acties

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Op de WV Studentenbeleid van 16 oktober werden de plannen van de mandatarissen diversiteit voor de komende maanden voorgesteld.

"Diversiteit wil de toegankelijkheid binnen het studentenleven meer promoten. De echte bindingen tussen studenten worden vaak gecreëerd op events en in Fakbars. Studenten met een functiebeperking geraken echter vaak niet in Fakbars binnen. Om dit onder de aandacht te brengen, zouden we een rolstoelkroegentocht willen houden, waarbij de Fakbarbeheerders – op onze kosten – eens met rolstoelen de Fakbars bezoeken.

Een studentenvertegenwoordiger van de faculteit Letteren merkt op dat, gezien de beschermde status van het gebouw, het quasi onmogelijk is om Fakbar Letteren rolstoeltoegankelijk te maken.

Er zijn mogelijkheden om fondsen vrij te maken, om een ramp te installeren. We gaan proberen toch enkele Fakbars toegankelijk te maken, dit jaar.

Een tweede idee is om de stereotype beeldvorming onder de aandacht te brengen. We leven in Leuven nogal in een bubbel. We willen het stereotype doorbreken, door een fotowedstrijd met als thema “Ik ben wel…, maar ik ben niet…”.

Als laatste thema zal het ook rond de genderkloof gaan." 

(Foto: Veto)

16/10/2015 | beleid | diversiteit

Beleid: Diversiteit | Plannen voor acties

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Op de WV Studentenbeleid van 16 oktober werden de plannen van de mandatarissen diversiteit voor de komende maanden voorgesteld.

"Diversiteit wil de toegankelijkheid binnen het studentenleven meer promoten. De echte bindingen tussen studenten worden vaak gecreëerd op events en in Fakbars. Studenten met een functiebeperking geraken echter vaak niet in Fakbars binnen. Om dit onder de aandacht te brengen, zouden we een rolstoelkroegentocht willen houden, waarbij de Fakbarbeheerders – op onze kosten – eens met rolstoelen de Fakbars bezoeken.

Een studentenvertegenwoordiger van de faculteit Letteren merkt op dat, gezien de beschermde status van het gebouw, het quasi onmogelijk is om Fakbar Letteren rolstoeltoegankelijk te maken.

Er zijn mogelijkheden om fondsen vrij te maken, om een ramp te installeren. We gaan proberen toch enkele Fakbars toegankelijk te maken, dit jaar.

Een tweede idee is om de stereotype beeldvorming onder de aandacht te brengen. We leven in Leuven nogal in een bubbel. We willen het stereotype doorbreken, door een fotowedstrijd met als thema “Ik ben wel…, maar ik ben niet…”.

Als laatste thema zal het ook rond de genderkloof gaan." 

(Foto: Veto)