27/11/2015 | beleid | acco | cudi

Beleid: Acco | Update CuDi-overleg

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Het cudi-overleg, waarbij de mandatarissen ACCO samen zitten met de cursusdienstverantwoordelijken van de kringen, is sinds dit jaar vernieuwd. De FrAcco gaat vanaf nu zelf op pad, en gaat langs bij de kringen. Er zijn tot nu toe acht kringen bereid geweest om hierop in te gaan. Daar zijn een aantal resultaten uit voortgekomen. Gauthier Moreau, mandataris RvB ACCO stelt deze voor op de WV van 27 november 2015.

·       Zo is de samenwerking tussen de kringen en Acco goed tot matig. De CuDi’s zien Acco ook deels als partner en deels als partner-concurrent. Niemand ziet, tot nu toe, Acco enkel en alleen als concurrent.

·       Voorkomende frustratie is dat Acco “proffen inpikt” om hun cursussen te drukken, i.p.v. door de CuDi te laten drukken.

·       De Acco-prijzen worden niet altijd even positief bevonden. De kwaliteit was dan weer wel goed bevonden. De prijs-kwaliteit zat dan weer eerder in het neutraal-tot-goed spectrum.

·       Iedereen heeft een contactpersoon bij Acco, dat vinden we goed. De samenwerking met die contactpersoon liep ook vrij vlot.

·       Enkele CuDi’s hadden bedenkingen bij het Acco-beleid. Dat ging weer over het “afpakken van prof’s”.

·       Acco-kortingskaart: enkel VRG gebruikt, van de ondervraagde kringen, de Acco-kortingskaart. Medica merkt op dat zij dat ook doen, maar zij zijn nog niet bevraagd.

·       Leveringen waren soms te laat. Acco zit echter ook in een moeilijke periode, in het begin van het jaar. Communicatie werd niet echt positief bevonden.

·       Er is vaak geen tot zeer late communicatie vanuit Acco.

·       De inleverdata zijn vaak erg onduidelijk, i.v.m. de niet-verkochte cursussen.

·       CuDi’s wisten niet altijd dat er ook studenten in de Acco RvB zetelen. Daar willen we nog wat aan werken, om dit in de toekomst te verbeteren.

De StuVers hebben ook gevraagd voor meer inspraak in de RvB. Zo zit er vanaf nu ook een StuVer in het kernbestuur en ook in het aanstellingscomité van de nieuw Algemeen Directeur.

We merken dat de aandelenverkoop terug licht stijgt, maar we merken toch nog vooral de daling van de afgelopen jaren.

Finn van Medica vraagt aan Gauthier wat zij vinden van Sofia, het online boekenplatform dat Acco nu aan het marketten is. Hoe evalueert de RvB dat? Het probleem is dat de beslissing hierover jaren geleden reeds genomen is. We kunnen het nu niet goed meer stopzetten. We nemen vooral mee dat het nu bestaat en er geld aan verdiend wordt. We moeten nu vooral proberen om het systeem zo goed mogelijk te maken. Binnenkort krijgen de StuVers bij Acco hier een presentatie over. Dit wordt verder besproken met de WV. 

27/11/2015 | beleid | acco | cudi

Beleid: Acco | Update CuDi-overleg

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Het cudi-overleg, waarbij de mandatarissen ACCO samen zitten met de cursusdienstverantwoordelijken van de kringen, is sinds dit jaar vernieuwd. De FrAcco gaat vanaf nu zelf op pad, en gaat langs bij de kringen. Er zijn tot nu toe acht kringen bereid geweest om hierop in te gaan. Daar zijn een aantal resultaten uit voortgekomen. Gauthier Moreau, mandataris RvB ACCO stelt deze voor op de WV van 27 november 2015.

·       Zo is de samenwerking tussen de kringen en Acco goed tot matig. De CuDi’s zien Acco ook deels als partner en deels als partner-concurrent. Niemand ziet, tot nu toe, Acco enkel en alleen als concurrent.

·       Voorkomende frustratie is dat Acco “proffen inpikt” om hun cursussen te drukken, i.p.v. door de CuDi te laten drukken.

·       De Acco-prijzen worden niet altijd even positief bevonden. De kwaliteit was dan weer wel goed bevonden. De prijs-kwaliteit zat dan weer eerder in het neutraal-tot-goed spectrum.

·       Iedereen heeft een contactpersoon bij Acco, dat vinden we goed. De samenwerking met die contactpersoon liep ook vrij vlot.

·       Enkele CuDi’s hadden bedenkingen bij het Acco-beleid. Dat ging weer over het “afpakken van prof’s”.

·       Acco-kortingskaart: enkel VRG gebruikt, van de ondervraagde kringen, de Acco-kortingskaart. Medica merkt op dat zij dat ook doen, maar zij zijn nog niet bevraagd.

·       Leveringen waren soms te laat. Acco zit echter ook in een moeilijke periode, in het begin van het jaar. Communicatie werd niet echt positief bevonden.

·       Er is vaak geen tot zeer late communicatie vanuit Acco.

·       De inleverdata zijn vaak erg onduidelijk, i.v.m. de niet-verkochte cursussen.

·       CuDi’s wisten niet altijd dat er ook studenten in de Acco RvB zetelen. Daar willen we nog wat aan werken, om dit in de toekomst te verbeteren.

De StuVers hebben ook gevraagd voor meer inspraak in de RvB. Zo zit er vanaf nu ook een StuVer in het kernbestuur en ook in het aanstellingscomité van de nieuw Algemeen Directeur.

We merken dat de aandelenverkoop terug licht stijgt, maar we merken toch nog vooral de daling van de afgelopen jaren.

Finn van Medica vraagt aan Gauthier wat zij vinden van Sofia, het online boekenplatform dat Acco nu aan het marketten is. Hoe evalueert de RvB dat? Het probleem is dat de beslissing hierover jaren geleden reeds genomen is. We kunnen het nu niet goed meer stopzetten. We nemen vooral mee dat het nu bestaat en er geld aan verdiend wordt. We moeten nu vooral proberen om het systeem zo goed mogelijk te maken. Binnenkort krijgen de StuVers bij Acco hier een presentatie over. Dit wordt verder besproken met de WV.