27/11/2015 | beleid | alma | voeding

Beleid: Alma | Begroting 2016

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Toon Van Schel, mandataris RvB Alma presenteerde op de WV Studentenbeleid van 27 november de begroting van Alma.

"Er werd op het hart gedrukt dat het erg moeilijk was om een evenwichtige begroting op te stellen. Er is een versterking nodig van het middenkader, de investeringen kosten veel geld, er wordt minder gegeten, de subsidies dalen, het cateringaanbod wordt niet meer overal afgenomen… Ze zitten dus met enkele problemen, waardoor de hoge winsten uit 2014 en 2015, in 2016 niet meer herhaald zullen kunnen worden. Ze proberen hun budget in evenwicht te brengen, d.m.v. een daling in personeelskosten, minder energieverbruik, lagere grondstofkosten en meer supplementen op de maaltijdprijs van niet-studenten en personeelsleden, dankzij de betere kaartregistratie.

Lukas van VTK merkt op dat een prijsverhoging van catering in een dalende afname erg gevaarlijk is. Het probleem is, zo stelt Toon, dat er evenveel geld uit de catering gehaald moet worden, terwijl er minder afname is.

VTK vraagt ook of er al onderzoek gericht is naar de daling van de afname van warme maaltijden door studenten. Komt dit door de prijsverhogingen? Toon stelt voor om nog eens een Alma-enquête te houden. Het bestuur van Alma denkt dat er voor warme maaltijden niet echt concurrentie is, en dat er daardoor nog prijsverhogingen kunnen zijn. De WV is het er niet mee eens, en stelt dat er voor dezelfde prijs lekkerder eten te vinden is in Leuven.

Over de stijging in personeelsefficiëntie wordt gevraagd of dat aan ontslagen ligt. Blijkbaar niet, maar vooral een vermindering van tijdelijke werkkrachten."

27/11/2015 | beleid | alma | voeding

Beleid: Alma | Begroting 2016

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Toon Van Schel, mandataris RvB Alma presenteerde op de WV Studentenbeleid van 27 november de begroting van Alma.

"Er werd op het hart gedrukt dat het erg moeilijk was om een evenwichtige begroting op te stellen. Er is een versterking nodig van het middenkader, de investeringen kosten veel geld, er wordt minder gegeten, de subsidies dalen, het cateringaanbod wordt niet meer overal afgenomen… Ze zitten dus met enkele problemen, waardoor de hoge winsten uit 2014 en 2015, in 2016 niet meer herhaald zullen kunnen worden. Ze proberen hun budget in evenwicht te brengen, d.m.v. een daling in personeelskosten, minder energieverbruik, lagere grondstofkosten en meer supplementen op de maaltijdprijs van niet-studenten en personeelsleden, dankzij de betere kaartregistratie.

Lukas van VTK merkt op dat een prijsverhoging van catering in een dalende afname erg gevaarlijk is. Het probleem is, zo stelt Toon, dat er evenveel geld uit de catering gehaald moet worden, terwijl er minder afname is.

VTK vraagt ook of er al onderzoek gericht is naar de daling van de afname van warme maaltijden door studenten. Komt dit door de prijsverhogingen? Toon stelt voor om nog eens een Alma-enquête te houden. Het bestuur van Alma denkt dat er voor warme maaltijden niet echt concurrentie is, en dat er daardoor nog prijsverhogingen kunnen zijn. De WV is het er niet mee eens, en stelt dat er voor dezelfde prijs lekkerder eten te vinden is in Leuven.

Over de stijging in personeelsefficiëntie wordt gevraagd of dat aan ontslagen ligt. Blijkbaar niet, maar vooral een vermindering van tijdelijke werkkrachten."

Deel