27/11/2015 | beleid | duurzaamheid

Beleid: Duurzaamheid | planning

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Caroline Hermans, mandataris duurzaamheid presenteerde op de WV Studentenbeleid van 27 november enkele plannen rond duurzaamheid.

"Caroline heeft een presentatie gemaakt over duurzaamheid. Hierin stelt ze de vraag over wat LOKO kan bieden: daarbij wordt gedacht aan een gezonde mindset. Duurzaamheid wordt belangrijker. Het is dan ook belangrijk dat dit steeds in het achterhoofd van de student blijft. We willen ook een vermindering van de ecologische voetafdruk bereiken, maar op een manier die zo makkelijk mogelijk is voor de student.

Hiervoor willen we o.m. events organiseren, zoals filmavonden. We willen ook de LOKO-tuin gebruiken als proeftuin, met bijvoorbeeld het plaatsen van een compostvat en het promoten van biodiversiteit.

Ook studententuintjes willen we aanmoedigen. Het idee is hier om de achterliggende filosofie van duurzaamheid mee over te brengen. Hier is een samenwerking mogelijk met de universiteit en het middenveld. Ook de vicerector is hier enorm enthousiast over. Caroline denkt dan aan organisaties als Veld vzw. De monetaire steun wordt nog uitgewerkt in een nota met een kostenraming. We willen ook interdisciplinariteit aanmoedigen, door zoveel mogelijk studenten uit verschillende richtingen zulke projecten tot een goed einde te doen brengen.

VTK vraagt zich af of filmvertoningen zoals Cowspiracy niet te politiek gekleurd zijn. Zulke zaken zouden wel kaderen in bredere activiteiten. Medica haalt aan dat kringen verder ook duurzame zaken zouden kunnen implementeren, met bvb. hun boekenverkopen."

27/11/2015 | beleid | duurzaamheid

Beleid: Duurzaamheid | planning

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Caroline Hermans, mandataris duurzaamheid presenteerde op de WV Studentenbeleid van 27 november enkele plannen rond duurzaamheid.

"Caroline heeft een presentatie gemaakt over duurzaamheid. Hierin stelt ze de vraag over wat LOKO kan bieden: daarbij wordt gedacht aan een gezonde mindset. Duurzaamheid wordt belangrijker. Het is dan ook belangrijk dat dit steeds in het achterhoofd van de student blijft. We willen ook een vermindering van de ecologische voetafdruk bereiken, maar op een manier die zo makkelijk mogelijk is voor de student.

Hiervoor willen we o.m. events organiseren, zoals filmavonden. We willen ook de LOKO-tuin gebruiken als proeftuin, met bijvoorbeeld het plaatsen van een compostvat en het promoten van biodiversiteit.

Ook studententuintjes willen we aanmoedigen. Het idee is hier om de achterliggende filosofie van duurzaamheid mee over te brengen. Hier is een samenwerking mogelijk met de universiteit en het middenveld. Ook de vicerector is hier enorm enthousiast over. Caroline denkt dan aan organisaties als Veld vzw. De monetaire steun wordt nog uitgewerkt in een nota met een kostenraming. We willen ook interdisciplinariteit aanmoedigen, door zoveel mogelijk studenten uit verschillende richtingen zulke projecten tot een goed einde te doen brengen.

VTK vraagt zich af of filmvertoningen zoals Cowspiracy niet te politiek gekleurd zijn. Zulke zaken zouden wel kaderen in bredere activiteiten. Medica haalt aan dat kringen verder ook duurzame zaken zouden kunnen implementeren, met bvb. hun boekenverkopen."

Deel