11/12/2015 | deelstuvoraad | huisvesting | beleid

Beleid: Deelstuvoraad | Update december

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Tom Biesheuvel, coördinator sociaal presenteerde op de WV Studentenbeleid van 11 december enkele updates vanuit studentenvoorzieningen, rond huisvesting.

Evolutie Kamermarkt

De KU Leuven vraagt dat de tweede-verblijfstaks die privéverhuurders moeten betalen, afgeschaft wordt voor kotbazen die met lege koten zitten, gezien dit voor een groot deel komt doordat de KU Leuven veel nieuwe residenties heeft laten bouwen. Historia vraagt of stad geen premies kan geven voor renovatie van particuliere koten om ze aantrekkelijker te maken. De deelstuvo had dit ook zo gezien.

De LOKO WV heeft hier nog geen standpunt over ingenomen.

Stand van zaken residenties Studentenvoorzieningen

Dit is gestemd in de Deelstuvoraad van 27/11 en wordt kort overlopen. Gesubsidieerde kamers worden vaak op het laatste moment afgezegd. Om deze leegstand te vermijden, werd een boete ingevoerd door de KUL van 175 euro. De opmerking vanuit de Deelstuvo is dat 175 euro veel geld is voor subsidiegerechtigden. De KU Leuven zegt dat ze rekening zouden houden met financiële vermogen van huurders voor het toekennen van die boete.

Deze informatie werd als mededeling meegedeeld.

Vernieuwing huisvestingsdecreet

De vernieuwing van het huisvestingsdecreet heeft twee voorbereidende nota’s gekregen. Zowel VVS als VLIR/VLORA hebben hun voorkeursidee uitgewerkt. Deze nota's kunnen opgevraagd worden via sociaal@loko.be.

VVS staat meer aan de kant van studenten, VLIR/VLORA meer aan kant van de universiteiten. Er gaat een stemming door over welk standpunt de AV neemt. Dat gaat nog niet door omdat de nota nog niet af is. Wat wil de WV: uitstellen tot later, of gewoon het standpunt van de VVS volgen, dat het meest studentengericht is?

VTK zegt dat ze nog tijd nodig hebben om alles na te kunnen lezen; Medica vraagt of ze via e-mail input zouden kunnen geven? Tot woensdagavond (middernacht) kan input gegeven worden en donderdag wordt op een manier (nog te bedenken) gestemd over wat we met de beslissing doen. Medica uit een bezorgdheid over ongelimiteerd stemmen. Tom zegt dat we dit zo goed mogelijk bekijken. WV is akkoord.

11/12/2015 | deelstuvoraad | huisvesting | beleid

Beleid: Deelstuvoraad | Update december

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Tom Biesheuvel, coördinator sociaal presenteerde op de WV Studentenbeleid van 11 december enkele updates vanuit studentenvoorzieningen, rond huisvesting.

Evolutie Kamermarkt

De KU Leuven vraagt dat de tweede-verblijfstaks die privéverhuurders moeten betalen, afgeschaft wordt voor kotbazen die met lege koten zitten, gezien dit voor een groot deel komt doordat de KU Leuven veel nieuwe residenties heeft laten bouwen. Historia vraagt of stad geen premies kan geven voor renovatie van particuliere koten om ze aantrekkelijker te maken. De deelstuvo had dit ook zo gezien.

De LOKO WV heeft hier nog geen standpunt over ingenomen.

Stand van zaken residenties Studentenvoorzieningen

Dit is gestemd in de Deelstuvoraad van 27/11 en wordt kort overlopen. Gesubsidieerde kamers worden vaak op het laatste moment afgezegd. Om deze leegstand te vermijden, werd een boete ingevoerd door de KUL van 175 euro. De opmerking vanuit de Deelstuvo is dat 175 euro veel geld is voor subsidiegerechtigden. De KU Leuven zegt dat ze rekening zouden houden met financiële vermogen van huurders voor het toekennen van die boete.

Deze informatie werd als mededeling meegedeeld.

Vernieuwing huisvestingsdecreet

De vernieuwing van het huisvestingsdecreet heeft twee voorbereidende nota’s gekregen. Zowel VVS als VLIR/VLORA hebben hun voorkeursidee uitgewerkt. Deze nota's kunnen opgevraagd worden via sociaal@loko.be.

VVS staat meer aan de kant van studenten, VLIR/VLORA meer aan kant van de universiteiten. Er gaat een stemming door over welk standpunt de AV neemt. Dat gaat nog niet door omdat de nota nog niet af is. Wat wil de WV: uitstellen tot later, of gewoon het standpunt van de VVS volgen, dat het meest studentengericht is?

VTK zegt dat ze nog tijd nodig hebben om alles na te kunnen lezen; Medica vraagt of ze via e-mail input zouden kunnen geven? Tot woensdagavond (middernacht) kan input gegeven worden en donderdag wordt op een manier (nog te bedenken) gestemd over wat we met de beslissing doen. Medica uit een bezorgdheid over ongelimiteerd stemmen. Tom zegt dat we dit zo goed mogelijk bekijken. WV is akkoord.