18/09/2014

LOKO voor beginners

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

LOKO is de Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie

LOKO vertegenwoordigt de Leuvense studenten aan de instellingen voor hoger onderwijs en bij de stad en politie. Ze doet dat door de kringen – die eigenlijk ook de deelstudentenraden van hun opleidingen zijn – samen te brengen, en zo beslissingen en standpunten in te nemen. LOKO is zodanig de koepel van de Leuvense studentenkringen.

LOKO doet in eerste instantie aan vertegenwoordiging, en is daarin bevoegd voor zaken op vlak van studentenvoorzieningen, zoals huisvesting, voeding, mobiliteit, diversiteit, etc. binnen Leuven. Daarnaast hebben we bevoegdheden op vlak van culturele, sportieve en internationale materie.

Naast die vertegenwoordiging bieden we diensten en ondersteuning aan, aan kringen, vrije verenigingen aangesloten bij LOKO, en in sommige gevallen ook individuele studenten. Die diensten en ondersteuning omvatten vorming, uitleenbaar materiaal, verhuur van vergaderzalen en een fuifzaal, subsidies en nog heel wat meer.

Waarom doen we dit?

LOKO wil de levenskwaliteit van studenten in Leuven beschermen en waar mogelijk verbeteren. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat de stem van de student gehoord wordt. Een individuele student durft immers nogal eens verloren te gaan in het grotere plaatje. Wij proberen die student(en) toch nog een stem te geven. We geloven ook dat studeren, vormen en bijleren – de zaken die je in je studentenperiode bijleert – meer is dan wat je uit je boeken leert. We willen dus zoveel mogelijk studenten aanzetten om hun armen ook eens uit te mouwen te steken en hun ondernemingsdrang aan te moedigen. Met de ervaring van onze ploeg, waarin vaak heel wat oudgedienden van andere organisaties, zoals kringen, in zetelen, willen we ook de studentenwerking blijvend verbeteren.

Wie zit er in LOKO?

 • Leden: de Leuvense kringen, vertegenwoordigd door hun presides en andere kringvertegenwoordigers, zijn de leden van onze Algemene Vergadering (het hoogste beslissingsorgaan van LOKO) en nemen alle standpunten in.
 • Bestuurders: de coördinatorencommissie, verkozen op de AV, zorgen voor het dagelijks bestuur. De Raad van Bestuur zorgt voor advies, financiële zaken en meerjarenplannen.
 • Vertegenwoordigers: Mandatarissen voor alle officiële vergaderingen worden verkozen op de AV.
 • Stafmedewerkers: nemen praktisch werk voor hun rekening en zullen nooit aan vertegenwoordigingswerk doen. Ze kunnen wel de coördinatoren of mandatarissen inhoudelijk en praktisch ondersteunen.
 • Vrijwilligers: Binnen bepaalde afdelingen zijn er losse medewerkers die zich mee inzetten voor de inhoudelijke of praktische werking. Indien zij verantwoordelijkheid krijgen over een bepaald project of over een deelaspect van de werking, worden ze projectmedewerkers genoemd.


LOKO bestaat uit een aantal afdelingen

Deze afdelingen nemen een specifiek interessedomein van de werking op zich. De afdelingen zijn LOKO Sociaal, LOKO Cultuur, LOKO International, LOKO Sport en LOKO Activiteiten. Daarnaast hebben we nog een aantal interne diensten, namelijk de dienst communicatie, de dienst financiën en de centrale diensten. Als ietwat onafhankelijkere onderdelen hebben we ook nog Veto en Fuifzaal Albatros.

De meeste afdelingen bestaan uit een (deel)bureau, met daarin alle LOKO medewerkers, en een werkvergadering, die bestaat uit het (deel)bureau, aangevuld met kringvertegenwoordigers.

De werking van heel LOKO steunt op drie pijlers: vertegenwoordiging, activiteiten en diensten en ondersteuning.

Vertegenwoordiging

 • Sociaal: Diversiteit, Studentenvoorzieningen, Mobiliteit,...
 • Cultuur: STUK,  Cultuurcommissie, Cultuurplatform
 • Sport: Sportraad, RvB Sportcentrum
 • Internationaal: Vertegenwoordiging op stadsniveau; en heel nauwe samenwerking met de internationale poot van de Studentenraad KU Leuven
 • Extern: Stadsoverleg, StuRa, VVS,…


Activiteiten

 • Sociaal: Participation/DiverCity, fietslichtenactie, sociaal congres, lezingen,...
 • Cultuur: Groot Dictee der Leuvense Studenten, Ithaka, Interfacultair Theaterfestival,...
 • Sport: 24 urenloop, studentenmarathon,…
 • Internationaal: Oriëntation Days, International Party, Think Abroad Month, The Voice international student magazine,…
 • Communicatie: Studentenwelkom,…
 • Activititeiten: LOKOmotion, Beiaardcantus, LOKOmotion, beiaardcantus, Plan Sjarels
 • Veto: onafhankelijke studentenpers


Diensten en ondersteuning

 • Voor kringen: vorming, uitleendienst, lokalen en tuin, albatros, subsidies
 • Voor individuele studenten: juridische ondersteuning bij huurwaarborgprocessen

18/09/2014

LOKO voor beginners

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

LOKO is de Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie

LOKO vertegenwoordigt de Leuvense studenten aan de instellingen voor hoger onderwijs en bij de stad en politie. Ze doet dat door de kringen – die eigenlijk ook de deelstudentenraden van hun opleidingen zijn – samen te brengen, en zo beslissingen en standpunten in te nemen. LOKO is zodanig de koepel van de Leuvense studentenkringen.

LOKO doet in eerste instantie aan vertegenwoordiging, en is daarin bevoegd voor zaken op vlak van studentenvoorzieningen, zoals huisvesting, voeding, mobiliteit, diversiteit, etc. binnen Leuven. Daarnaast hebben we bevoegdheden op vlak van culturele, sportieve en internationale materie.

Naast die vertegenwoordiging bieden we diensten en ondersteuning aan, aan kringen, vrije verenigingen aangesloten bij LOKO, en in sommige gevallen ook individuele studenten. Die diensten en ondersteuning omvatten vorming, uitleenbaar materiaal, verhuur van vergaderzalen en een fuifzaal, subsidies en nog heel wat meer.

Waarom doen we dit?

LOKO wil de levenskwaliteit van studenten in Leuven beschermen en waar mogelijk verbeteren. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat de stem van de student gehoord wordt. Een individuele student durft immers nogal eens verloren te gaan in het grotere plaatje. Wij proberen die student(en) toch nog een stem te geven. We geloven ook dat studeren, vormen en bijleren – de zaken die je in je studentenperiode bijleert – meer is dan wat je uit je boeken leert. We willen dus zoveel mogelijk studenten aanzetten om hun armen ook eens uit te mouwen te steken en hun ondernemingsdrang aan te moedigen. Met de ervaring van onze ploeg, waarin vaak heel wat oudgedienden van andere organisaties, zoals kringen, in zetelen, willen we ook de studentenwerking blijvend verbeteren.

Wie zit er in LOKO?

 • Leden: de Leuvense kringen, vertegenwoordigd door hun presides en andere kringvertegenwoordigers, zijn de leden van onze Algemene Vergadering (het hoogste beslissingsorgaan van LOKO) en nemen alle standpunten in.
 • Bestuurders: de coördinatorencommissie, verkozen op de AV, zorgen voor het dagelijks bestuur. De Raad van Bestuur zorgt voor advies, financiële zaken en meerjarenplannen.
 • Vertegenwoordigers: Mandatarissen voor alle officiële vergaderingen worden verkozen op de AV.
 • Stafmedewerkers: nemen praktisch werk voor hun rekening en zullen nooit aan vertegenwoordigingswerk doen. Ze kunnen wel de coördinatoren of mandatarissen inhoudelijk en praktisch ondersteunen.
 • Vrijwilligers: Binnen bepaalde afdelingen zijn er losse medewerkers die zich mee inzetten voor de inhoudelijke of praktische werking. Indien zij verantwoordelijkheid krijgen over een bepaald project of over een deelaspect van de werking, worden ze projectmedewerkers genoemd.


LOKO bestaat uit een aantal afdelingen

Deze afdelingen nemen een specifiek interessedomein van de werking op zich. De afdelingen zijn LOKO Sociaal, LOKO Cultuur, LOKO International, LOKO Sport en LOKO Activiteiten. Daarnaast hebben we nog een aantal interne diensten, namelijk de dienst communicatie, de dienst financiën en de centrale diensten. Als ietwat onafhankelijkere onderdelen hebben we ook nog Veto en Fuifzaal Albatros.

De meeste afdelingen bestaan uit een (deel)bureau, met daarin alle LOKO medewerkers, en een werkvergadering, die bestaat uit het (deel)bureau, aangevuld met kringvertegenwoordigers.

De werking van heel LOKO steunt op drie pijlers: vertegenwoordiging, activiteiten en diensten en ondersteuning.

Vertegenwoordiging

 • Sociaal: Diversiteit, Studentenvoorzieningen, Mobiliteit,...
 • Cultuur: STUK,  Cultuurcommissie, Cultuurplatform
 • Sport: Sportraad, RvB Sportcentrum
 • Internationaal: Vertegenwoordiging op stadsniveau; en heel nauwe samenwerking met de internationale poot van de Studentenraad KU Leuven
 • Extern: Stadsoverleg, StuRa, VVS,…


Activiteiten

 • Sociaal: Participation/DiverCity, fietslichtenactie, sociaal congres, lezingen,...
 • Cultuur: Groot Dictee der Leuvense Studenten, Ithaka, Interfacultair Theaterfestival,...
 • Sport: 24 urenloop, studentenmarathon,…
 • Internationaal: Oriëntation Days, International Party, Think Abroad Month, The Voice international student magazine,…
 • Communicatie: Studentenwelkom,…
 • Activititeiten: LOKOmotion, Beiaardcantus, LOKOmotion, beiaardcantus, Plan Sjarels
 • Veto: onafhankelijke studentenpers


Diensten en ondersteuning

 • Voor kringen: vorming, uitleendienst, lokalen en tuin, albatros, subsidies
 • Voor individuele studenten: juridische ondersteuning bij huurwaarborgprocessen

Deel