13/05/2014

Co÷rdinator Sport

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

 • Hoe zie je de banden met de RvB USC enerzijds en de FabeR anderzijds? Vind je dat daar wijzigingen doorgevoerd moeten worden?
 • Hoe zie jij het staf- en vrijwilligersbeleid? Hoe moeten zij aangestuurd worden?
 • Activiteiten: vind je dat daar wijzigingen doorgevoerd moeten worden?
 • 24 Urenloop: Is het taak van LOKO Sport om (in het bijzonder kleine) kringen en verenigingen (extra) te motiveren om deel te nemen?
 • Hoe wil je de relaties met de kringen onderhouden/verbeteren? (Met name de betrokkenheid tot LOKO verbeteren.)
 • Hoe zie je het "eilandprobleem" van LOKO Sport en hoe wil je dit aanpakken m.b.t. de rest van de CoCo?
 • Welke andere verbeteringen kan je nog bedenken voor LOKO Sport?

13/05/2014

Co÷rdinator Sport

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

 • Hoe zie je de banden met de RvB USC enerzijds en de FabeR anderzijds? Vind je dat daar wijzigingen doorgevoerd moeten worden?
 • Hoe zie jij het staf- en vrijwilligersbeleid? Hoe moeten zij aangestuurd worden?
 • Activiteiten: vind je dat daar wijzigingen doorgevoerd moeten worden?
 • 24 Urenloop: Is het taak van LOKO Sport om (in het bijzonder kleine) kringen en verenigingen (extra) te motiveren om deel te nemen?
 • Hoe wil je de relaties met de kringen onderhouden/verbeteren? (Met name de betrokkenheid tot LOKO verbeteren.)
 • Hoe zie je het "eilandprobleem" van LOKO Sport en hoe wil je dit aanpakken m.b.t. de rest van de CoCo?
 • Welke andere verbeteringen kan je nog bedenken voor LOKO Sport?

Deel