13/05/2014

Co÷rdinator Sociaal

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

 • Geef aan in welke mate je aanwezigheid in volgende vergaderingen belangrijk is:

    1: AB
    2: AV
    3: WV
    4: CoCo
    5: Centraal overleg
    6: RvB
    7: Stura AV
    8: Stura AB
    9: VVS AV
    10: VVS werkgroep sociaal
    11: Bureau RvS

 • Welke rol zie je voor jezelf binnen stura en wie is daar je 'go-to contactpersoon'?
 • Hoe zie je de verdeling van 'bevoegdheden' voor de stuvoraden tussen jezelf en volgende personen?:

    1: Voorzitter (LOKO)
    2: Stura
    3: Andere RvS'ers

 • Hoe zit het met vertegenwoordiging op Vlaams niveau?
 • Je zal als coördinator (wellicht voor het eerst) een stafmedewerker aansturen. Hoe zie je die samenwerking en waar plaats je jezelf hiërarchisch?
 • Hoe zie je de communicatie van afdeling sociaal binnen de globale communicatie van LOKO?
 • Hoe belangrijk is duurzaamheid voor LOKO (sociaal)?
 • Geef een voorbeeld van een dossier dat voor jou (als coördinator) prioriteit zal krijgen.
 • Hoe zie je de samenwerking met de kringen/werkvergadering?
 • Hoe belangrijk is de samenwerking met LOKO International?
 • Hoe kunnen activiteiten en vertegenwoordiging elkaar zinvol aanvullen volgens jou? Bespreek één activiteit in het bijzonder.

13/05/2014

Co÷rdinator Sociaal

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

 • Geef aan in welke mate je aanwezigheid in volgende vergaderingen belangrijk is:

    1: AB
    2: AV
    3: WV
    4: CoCo
    5: Centraal overleg
    6: RvB
    7: Stura AV
    8: Stura AB
    9: VVS AV
    10: VVS werkgroep sociaal
    11: Bureau RvS

 • Welke rol zie je voor jezelf binnen stura en wie is daar je 'go-to contactpersoon'?
 • Hoe zie je de verdeling van 'bevoegdheden' voor de stuvoraden tussen jezelf en volgende personen?:

    1: Voorzitter (LOKO)
    2: Stura
    3: Andere RvS'ers

 • Hoe zit het met vertegenwoordiging op Vlaams niveau?
 • Je zal als coördinator (wellicht voor het eerst) een stafmedewerker aansturen. Hoe zie je die samenwerking en waar plaats je jezelf hiërarchisch?
 • Hoe zie je de communicatie van afdeling sociaal binnen de globale communicatie van LOKO?
 • Hoe belangrijk is duurzaamheid voor LOKO (sociaal)?
 • Geef een voorbeeld van een dossier dat voor jou (als coördinator) prioriteit zal krijgen.
 • Hoe zie je de samenwerking met de kringen/werkvergadering?
 • Hoe belangrijk is de samenwerking met LOKO International?
 • Hoe kunnen activiteiten en vertegenwoordiging elkaar zinvol aanvullen volgens jou? Bespreek één activiteit in het bijzonder.

Deel