12/05/2014

Diversiteit

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

- Geef de vier verschillende pijlers van diversiteit waarrond de universiteit werkgroepen organiseert. (antwoord: werkgroep fysieke toegankelijkheid, WG digitale toegankelijkheid, WG Interculturaliteit, WG Gender)
- Waar wil je op focussen als diversiteitsmandataris? (vrij in te vullen, mogelijke antwoorden: "vooral werken rond fysieke toegankelijkheid" of "focussen op psychische stoornissen")
- Wat is je mening over gender (zie de hele discussie over quota aan de universiteit)? Daarbij aansluitend, vond je de actie van de Studentenraad KU Leuven over "geen vrouwen in studentenvertegenwoordiging" geslaagd? Indien niet, hoe zou je zelf gereageerd hebben op de uitspraken van de vicerector?
- Kies je voor gelijkheid of gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen? (die vraag heeft Claudia aan mij gesteld op mijn verkiezing!)
- Wie is de vicerector diversiteitsbeleid? (het antwoord weet je wel, Jonas, maar Kenny wist het bijvoorbeeld niet op zijn verkiezing)
- Met welke vicerectoren zal je vooral in aanraking komen? (antwoord: vicerector diversiteit, maar ook studentenbeleid, vroeger zaten die 2 domeinen samen onder vicerector Baelmans)

12/05/2014

Diversiteit

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

- Geef de vier verschillende pijlers van diversiteit waarrond de universiteit werkgroepen organiseert. (antwoord: werkgroep fysieke toegankelijkheid, WG digitale toegankelijkheid, WG Interculturaliteit, WG Gender)
- Waar wil je op focussen als diversiteitsmandataris? (vrij in te vullen, mogelijke antwoorden: "vooral werken rond fysieke toegankelijkheid" of "focussen op psychische stoornissen")
- Wat is je mening over gender (zie de hele discussie over quota aan de universiteit)? Daarbij aansluitend, vond je de actie van de Studentenraad KU Leuven over "geen vrouwen in studentenvertegenwoordiging" geslaagd? Indien niet, hoe zou je zelf gereageerd hebben op de uitspraken van de vicerector?
- Kies je voor gelijkheid of gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen? (die vraag heeft Claudia aan mij gesteld op mijn verkiezing!)
- Wie is de vicerector diversiteitsbeleid? (het antwoord weet je wel, Jonas, maar Kenny wist het bijvoorbeeld niet op zijn verkiezing)
- Met welke vicerectoren zal je vooral in aanraking komen? (antwoord: vicerector diversiteit, maar ook studentenbeleid, vroeger zaten die 2 domeinen samen onder vicerector Baelmans)

Deel