12/05/2014

Voorzitter

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

- Hoe ga je ervoor zorgen dat LOKO meer kan wegen op het beleid van de stad?

- Welke rol vind jij dat de voorzitter moet opnemen binnen RvS/de sociale poot van LOKO?

- Wat is jouw visie op het stafbeleid van LOKO? Zowel qua taakvinvulling als financieel.

- Welk langetermijndossier is voor jou prioritair en hoe ga je dit trachten uit te voeren/vooruit te helpen?

- Hoe ga je ervoor zorgen dat naast de Studentenraad KU Leuven ook LOKO een evenwaardige partner blijft voor de KU Leuven?

- Vind je het belangrijk dat LOKO de kringen engageert op soms onderbelichte fronten zoals sociale materie, internationale materie, cultuur... ? Zo ja, hoe wil je dat doen? Of vind je dat LOKO voornamelijk een ondersteunende partner moet zijn voor de initiatieven die kringen zelf belangrijk vinden?

- Hoe wil je LOKO profileren? Als één blok, of als verzamelorganisatie van verschillende afdelingen? En is vooral profilering naar kringen of naar de gewone student belangrijk?

- Hoe zie je de bevoegdheidsverdeling tussen RvB, AB, CoCo en AV?

- Hoe ga je ervoor zorgen dat (meer) kringen zich (nog) meer betrokken voelen bij LOKO?

- Welke eigenschappen heeft een voorzitter volgens jou? En een ondervoorzitter?

- Is een voorzitter voor jou een coach achter de schermen of een leider op de voorgrond?

- Wat is volgens jou een kwaliteit van LOKO die zeker niet verloren mag gaan? En welk bestaand gebrek wil jij verhelpen?

12/05/2014

Voorzitter

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

- Hoe ga je ervoor zorgen dat LOKO meer kan wegen op het beleid van de stad?

- Welke rol vind jij dat de voorzitter moet opnemen binnen RvS/de sociale poot van LOKO?

- Wat is jouw visie op het stafbeleid van LOKO? Zowel qua taakvinvulling als financieel.

- Welk langetermijndossier is voor jou prioritair en hoe ga je dit trachten uit te voeren/vooruit te helpen?

- Hoe ga je ervoor zorgen dat naast de Studentenraad KU Leuven ook LOKO een evenwaardige partner blijft voor de KU Leuven?

- Vind je het belangrijk dat LOKO de kringen engageert op soms onderbelichte fronten zoals sociale materie, internationale materie, cultuur... ? Zo ja, hoe wil je dat doen? Of vind je dat LOKO voornamelijk een ondersteunende partner moet zijn voor de initiatieven die kringen zelf belangrijk vinden?

- Hoe wil je LOKO profileren? Als één blok, of als verzamelorganisatie van verschillende afdelingen? En is vooral profilering naar kringen of naar de gewone student belangrijk?

- Hoe zie je de bevoegdheidsverdeling tussen RvB, AB, CoCo en AV?

- Hoe ga je ervoor zorgen dat (meer) kringen zich (nog) meer betrokken voelen bij LOKO?

- Welke eigenschappen heeft een voorzitter volgens jou? En een ondervoorzitter?

- Is een voorzitter voor jou een coach achter de schermen of een leider op de voorgrond?

- Wat is volgens jou een kwaliteit van LOKO die zeker niet verloren mag gaan? En welk bestaand gebrek wil jij verhelpen?

Deel