12/05/2014

Ondervoorzitter

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

 • Ondervoorzitter is een mandaat dat voor een groot deel zelf in te vullen is. Hoe zou jij de vrije momenten opvullen? Wat is jouw meerwaarde om dit mandaat in te vullen?
 • Hoe zou je de vrijwilligers meer en sneller betrekken bij de organisatie?
 • Hoe zou je beter het overzicht bewaren van wie waar mee bezig is? En hoe ga je mensen - vrijwilligers - aansporen om hun verwachte en beloofde taken uit te voeren?
 • Wat zijn volgens jou de grootste werkpunten van LOKO als organisatie? (Aangezien de functie voornamelijk rond interne werking gaat, mag je over die aspecten verder uitweiden.)
 • Hoe zie je de taakverdeling tussen jou en de voorzitter? Wie heeft waar beslissingsbevoegdheid over?
 • Hoe zie je de verhouding CoCo (Dagelijks Bestuur)/Raad van Bestuur/Algemene Vergadering?
 • Er zijn dit jaar heel wat hervormingen doorgevoerd binnen LOKO. Welke daarvan denk je dat de grootste impact zullen hebben? Heb je al een beeld op waar je volgend jaar nog hervormingen zou toepassen?

12/05/2014

Ondervoorzitter

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

 • Ondervoorzitter is een mandaat dat voor een groot deel zelf in te vullen is. Hoe zou jij de vrije momenten opvullen? Wat is jouw meerwaarde om dit mandaat in te vullen?
 • Hoe zou je de vrijwilligers meer en sneller betrekken bij de organisatie?
 • Hoe zou je beter het overzicht bewaren van wie waar mee bezig is? En hoe ga je mensen - vrijwilligers - aansporen om hun verwachte en beloofde taken uit te voeren?
 • Wat zijn volgens jou de grootste werkpunten van LOKO als organisatie? (Aangezien de functie voornamelijk rond interne werking gaat, mag je over die aspecten verder uitweiden.)
 • Hoe zie je de taakverdeling tussen jou en de voorzitter? Wie heeft waar beslissingsbevoegdheid over?
 • Hoe zie je de verhouding CoCo (Dagelijks Bestuur)/Raad van Bestuur/Algemene Vergadering?
 • Er zijn dit jaar heel wat hervormingen doorgevoerd binnen LOKO. Welke daarvan denk je dat de grootste impact zullen hebben? Heb je al een beeld op waar je volgend jaar nog hervormingen zou toepassen?

Deel