28/07/2012 | Snellijnen

Eindresultaat: Afschaffing snellijnen

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

In juni hebben jullie onze enquête 'Punt aan de (snel)lijn' ingevuld. Dankzij jullie steun kon LOKO, de Leuvense studentenraad, een berg aan informatie doorgeven aan de Vlaamse overheid. Dit heeft er mee toe geleid dat de snellijnen blijven. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest, bedankt!

Uit de enquête bleek dat velen een prijsverhoging beter vonden dan een afschaffing. Dat heeft ertoe geleid dat de prijzen aangepast worden. Hieronder staat het concrete antwoord dat De Lijn ons gaf.

Bedankt en tot op de bus!

"... U contacteerde ons in verband met de snellijnen 68, 178 of 179. Vandaag kunnen wij u meedelen dat Vlaams minster van Mobiliteit Hilde Crevits op vraag van deRaad van Bestuur van De Lijn een tariefverhoging heeft goedgekeurd voor deLimburgse snelbuslijnen. Die tariefverhoging, in combinatie met dederdebetalerovereenkomst met de provincie Limburg, maakt het mogelijk dat desnelbuslijnen 68, 178 en 179 ook na 1 augustus blijven rijden.

De aanpassing van de snelbuslijnen 68, 178 en 179 in hun huidige vorm past in het besparingsplan van De Lijn Limburg. Uit de contacten met zowel de lokale besturen als met de betrokken busgebruikers blijkt dat er veel meer draagvlak is voor een tariefverhoging dan voor een grondige hertekening van de dienstverlening. Afgelopen weken heeft De Lijn dan ook een scenario uitgewerkt waarbij deverhouding tussen kosten en ontvangsten wordt verbeterd via tariefverhogingen en derdebetaler-overeenkomsten.

De tariefverhoging voor de snelbuslijnen houdt ondermeer in dat voor studenten een ‘studentenbiljet’ wordt geïntroduceerd dat 3,50 euro kost en geldig is voor één enkele rit, ongeacht de afstand.

Voor pendelaars en andere reizigers wordt een tarief doorgevoerd dat aansluit bijde huidige NMBS-tarieven en dat bestaat uit een vaste vergoeding, gecombineerd met een afstandsgebonden variabel tarief. De prijs van het buskaartje zal variëren naargelang de afstand van de verplaatsing.

De snelbuslijnen zullen dus alleen met volgende vervoerbewijzen kunnen genomen worden:

  • met een biljet snelbus, geldig voor één enkele rit,
  • met een meerrittenkaart ‘maand’( geldig voor heen- en terugreis elke weekdag van de maand)
  • met een meerrittenkaart ‘jaar’ (geldig voor heen- en terugreis elke weekdag van het jaar)

Alle andere vervoerbewijzen van De Lijn (Lijnkaarten, abonnementen, …) zullen niet meer geldig zijn op de snelbuslijnen.

De tariefverhoging zal ingaan vanaf 23 september 2012. De huidige vervoerbewijzen blijven dus nog geldig tot die datum. Na introductie van de nieuwe tarieven zullen de lopende abonnementen voor de niet-gebruikte periode worden terugbetaald. Voor meer informatie kunt u terecht bij De LijnInfo (070 220 200 - 0,30 euro/minuut). ..."

28/07/2012 | Snellijnen

Eindresultaat: Afschaffing snellijnen

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

In juni hebben jullie onze enquête 'Punt aan de (snel)lijn' ingevuld. Dankzij jullie steun kon LOKO, de Leuvense studentenraad, een berg aan informatie doorgeven aan de Vlaamse overheid. Dit heeft er mee toe geleid dat de snellijnen blijven. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest, bedankt!

Uit de enquête bleek dat velen een prijsverhoging beter vonden dan een afschaffing. Dat heeft ertoe geleid dat de prijzen aangepast worden. Hieronder staat het concrete antwoord dat De Lijn ons gaf.

Bedankt en tot op de bus!

"... U contacteerde ons in verband met de snellijnen 68, 178 of 179. Vandaag kunnen wij u meedelen dat Vlaams minster van Mobiliteit Hilde Crevits op vraag van deRaad van Bestuur van De Lijn een tariefverhoging heeft goedgekeurd voor deLimburgse snelbuslijnen. Die tariefverhoging, in combinatie met dederdebetalerovereenkomst met de provincie Limburg, maakt het mogelijk dat desnelbuslijnen 68, 178 en 179 ook na 1 augustus blijven rijden.

De aanpassing van de snelbuslijnen 68, 178 en 179 in hun huidige vorm past in het besparingsplan van De Lijn Limburg. Uit de contacten met zowel de lokale besturen als met de betrokken busgebruikers blijkt dat er veel meer draagvlak is voor een tariefverhoging dan voor een grondige hertekening van de dienstverlening. Afgelopen weken heeft De Lijn dan ook een scenario uitgewerkt waarbij deverhouding tussen kosten en ontvangsten wordt verbeterd via tariefverhogingen en derdebetaler-overeenkomsten.

De tariefverhoging voor de snelbuslijnen houdt ondermeer in dat voor studenten een ‘studentenbiljet’ wordt geïntroduceerd dat 3,50 euro kost en geldig is voor één enkele rit, ongeacht de afstand.

Voor pendelaars en andere reizigers wordt een tarief doorgevoerd dat aansluit bijde huidige NMBS-tarieven en dat bestaat uit een vaste vergoeding, gecombineerd met een afstandsgebonden variabel tarief. De prijs van het buskaartje zal variëren naargelang de afstand van de verplaatsing.

De snelbuslijnen zullen dus alleen met volgende vervoerbewijzen kunnen genomen worden:

  • met een biljet snelbus, geldig voor één enkele rit,
  • met een meerrittenkaart ‘maand’( geldig voor heen- en terugreis elke weekdag van de maand)
  • met een meerrittenkaart ‘jaar’ (geldig voor heen- en terugreis elke weekdag van het jaar)

Alle andere vervoerbewijzen van De Lijn (Lijnkaarten, abonnementen, …) zullen niet meer geldig zijn op de snelbuslijnen.

De tariefverhoging zal ingaan vanaf 23 september 2012. De huidige vervoerbewijzen blijven dus nog geldig tot die datum. Na introductie van de nieuwe tarieven zullen de lopende abonnementen voor de niet-gebruikte periode worden terugbetaald. Voor meer informatie kunt u terecht bij De LijnInfo (070 220 200 - 0,30 euro/minuut). ..."

Deel