27/05/2013 | Integratie

A child is born: Studentenraad KU Leuven

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

U hebt het misschien niet gemerkt, maar afgelopen vrijdag 24 mei was een historische dag. Op die dag werd namelijk de officiŽle oprichtingsvergadering gehouden van de Studentenraad KU Leuven.

Vanwaar deze nieuwe studentenraad? Volgend jaar vindt de zogeheten integratie plaats. De geacademiseerde hogeschoolopleidingen (toegepaste taalkunde, handelswetenschappen, industrieel ingenieur en architectuur) komen bij de universiteit. De KU Leuven zal daardoor vanaf volgend jaar over heel Vlaanderen verspreid zitten. Om al deze studenten te kunnen vertegenwoordigen werd er een nieuwe studentenraad opgericht. Deze zal zich dus bezighouden met het beleid van onze universiteit. Deze bevoegdheid neemt ze over van LOKO. LOKO blijft louter Leuvens en zal zich enkel nog bezighouden met activiteiten en studentenvoorzieningen, maar niet meer met het universitaire beleid.
Hoe zit deze studentenraad in elkaar? Haar werking lijkt een beetje op de werking van het huidige LOKO. Centraal staat de Algemene Vergadering (AV). Deze AV is een beetje het parlement van de studentenraad. Zij is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de verschillende faculteiten en campussen van de KU Leuven. De stemverdeling vind je hier. De AV neemt alle belangrijke beslissingen genomen. De AV verkiest daarnaast allerlei 'mandatarissen' om in de verschillende raden van de KU Leuven te zetelen. Deze mandatarissen verdedigen daar de mening van de AV. Tezamen vormen deze mandatarissen het 'bureau' van de studentenraad. Als de AV het parlement is, dan is het bureau zo'n beetje de regering van de studentenraad. Een volledig overzicht van de structuur en de verschillende functies vind je hier.

Een belangrijk aandachtspunt in de werking van de Studentenraad KU Leuven is de vertegenwoordiging van de studenten buiten Leuven. De AV vergadert driewekelijks, doorgaans op vrijdagavond in Leuven. Ook de meeste vergaderingen van de KU Leuven zelf gaan in Leuven door. Het is niet evident voor studenten buiten Leuven om telkens hun vrije avond op te offeren voor de verplaatsing naar Leuven. Daarom hebben we verschillende maatregelen genomen om de vertegenwoordiging van de zogeheten 'externe campussen' te bevorderen. Zo hebben de verschillende campussen een afzonderlijke stem in de AV, los van de facultaire stemmen. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook een campuscoŲrdinator die als enige taak heeft om de externe campussen te proberen te betrekken bij de Studentenraad. Het volledige reglement van de Studentenraad kan je hier downloaden.

Misschien is nog niet alles u direct duidelijk, ťťn ding staat echter vast: de studentenvertegenwoordiging staat komend jaar voor een grote uitdaging. We zullen er echter alles aan doen om ook na de integratie ervoor te zorgen dat jouw stem wordt gehoord. Overigens, we zijn nog steeds op zoek naar een hele hoop mandatarissen voor Studentenraad KU Leuven. Meer info over de mandaten vind je hier.

Meer info:
integratie [at] loko [punt] be
info [at] sturakuleuven [punt] be
www.sturakuleuven.be
www.facebook.com/SturaKULeuven

Bijlages | stemverdeling 6.1 .xls | schema stemverdeling 1.7.pdf | Huishoudelijk Reglement Studentenraad KU Leuven definitief.pdf | structuur studentenraad intern 2.2.pdf
27/05/2013 | Integratie

A child is born: Studentenraad KU Leuven

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

U hebt het misschien niet gemerkt, maar afgelopen vrijdag 24 mei was een historische dag. Op die dag werd namelijk de officiŽle oprichtingsvergadering gehouden van de Studentenraad KU Leuven.

Vanwaar deze nieuwe studentenraad? Volgend jaar vindt de zogeheten integratie plaats. De geacademiseerde hogeschoolopleidingen (toegepaste taalkunde, handelswetenschappen, industrieel ingenieur en architectuur) komen bij de universiteit. De KU Leuven zal daardoor vanaf volgend jaar over heel Vlaanderen verspreid zitten. Om al deze studenten te kunnen vertegenwoordigen werd er een nieuwe studentenraad opgericht. Deze zal zich dus bezighouden met het beleid van onze universiteit. Deze bevoegdheid neemt ze over van LOKO. LOKO blijft louter Leuvens en zal zich enkel nog bezighouden met activiteiten en studentenvoorzieningen, maar niet meer met het universitaire beleid.
Hoe zit deze studentenraad in elkaar? Haar werking lijkt een beetje op de werking van het huidige LOKO. Centraal staat de Algemene Vergadering (AV). Deze AV is een beetje het parlement van de studentenraad. Zij is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de verschillende faculteiten en campussen van de KU Leuven. De stemverdeling vind je hier. De AV neemt alle belangrijke beslissingen genomen. De AV verkiest daarnaast allerlei 'mandatarissen' om in de verschillende raden van de KU Leuven te zetelen. Deze mandatarissen verdedigen daar de mening van de AV. Tezamen vormen deze mandatarissen het 'bureau' van de studentenraad. Als de AV het parlement is, dan is het bureau zo'n beetje de regering van de studentenraad. Een volledig overzicht van de structuur en de verschillende functies vind je hier.

Een belangrijk aandachtspunt in de werking van de Studentenraad KU Leuven is de vertegenwoordiging van de studenten buiten Leuven. De AV vergadert driewekelijks, doorgaans op vrijdagavond in Leuven. Ook de meeste vergaderingen van de KU Leuven zelf gaan in Leuven door. Het is niet evident voor studenten buiten Leuven om telkens hun vrije avond op te offeren voor de verplaatsing naar Leuven. Daarom hebben we verschillende maatregelen genomen om de vertegenwoordiging van de zogeheten 'externe campussen' te bevorderen. Zo hebben de verschillende campussen een afzonderlijke stem in de AV, los van de facultaire stemmen. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook een campuscoŲrdinator die als enige taak heeft om de externe campussen te proberen te betrekken bij de Studentenraad. Het volledige reglement van de Studentenraad kan je hier downloaden.

Misschien is nog niet alles u direct duidelijk, ťťn ding staat echter vast: de studentenvertegenwoordiging staat komend jaar voor een grote uitdaging. We zullen er echter alles aan doen om ook na de integratie ervoor te zorgen dat jouw stem wordt gehoord. Overigens, we zijn nog steeds op zoek naar een hele hoop mandatarissen voor Studentenraad KU Leuven. Meer info over de mandaten vind je hier.

Meer info:
integratie [at] loko [punt] be
info [at] sturakuleuven [punt] be
www.sturakuleuven.be
www.facebook.com/SturaKULeuven

Bijlages | stemverdeling 6.1 .xls | schema stemverdeling 1.7.pdf | Huishoudelijk Reglement Studentenraad KU Leuven definitief.pdf | structuur studentenraad intern 2.2.pdf