12/03/2013 | Rectorverkiezingen

Kiesreglement betreffende de studentengeleding

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Bij de rectorverkiezingen hebben de studenten een belangrijke stem, hun stem telt namelijk voor 10% van het totale stemmenaantal. De studenten kiezen op een getrapte wijze. 182 kiespersonen vertegenwoordigen elk één stem bij de rectorverkiezingen. Het reglement betreffende de studentengeleding regelt op welke manier de kiespersonen worden aangeduidt. 

De Algemene Vergadering van LOKO, die bevolkt wordt door de officiële studentenkringen, bekrachtigt de lijst met kiespersonen. Deze kiespersonen worden door de kringen aangedragen waarbij een deel studentenvertegenwoordiger moet zijn binnen een facultair orgaan en een ander deel net geen lid mag zijn van een facultair orgaan. Tenslotte is het zo dat elke faculteit op een evenredige manier volgens de studentenaantallen wordt vertegenwoordigd.  

het volledige reglement lees je in de bijlage. Ook de lijst van kiespersonen vind je in bijlage.

Bijlages | kieslijst_studenten.pdf | reglement betreffende de stemverdeling van de studentengeleding.pdf
12/03/2013 | Rectorverkiezingen

Kiesreglement betreffende de studentengeleding

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Bij de rectorverkiezingen hebben de studenten een belangrijke stem, hun stem telt namelijk voor 10% van het totale stemmenaantal. De studenten kiezen op een getrapte wijze. 182 kiespersonen vertegenwoordigen elk één stem bij de rectorverkiezingen. Het reglement betreffende de studentengeleding regelt op welke manier de kiespersonen worden aangeduidt. 

De Algemene Vergadering van LOKO, die bevolkt wordt door de officiële studentenkringen, bekrachtigt de lijst met kiespersonen. Deze kiespersonen worden door de kringen aangedragen waarbij een deel studentenvertegenwoordiger moet zijn binnen een facultair orgaan en een ander deel net geen lid mag zijn van een facultair orgaan. Tenslotte is het zo dat elke faculteit op een evenredige manier volgens de studentenaantallen wordt vertegenwoordigd.  

het volledige reglement lees je in de bijlage. Ook de lijst van kiespersonen vind je in bijlage.

Bijlages | kieslijst_studenten.pdf | reglement betreffende de stemverdeling van de studentengeleding.pdf