03/03/2013

LOKO hekelt Leuvens stadsbestuur

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Studentenraad LOKO stuurt een open brief naar het schepencollege van Leuven in naam van de studenten van de KU Leuven, Groep T, Lemmensinstituut en de KHLeuven. In de brief klaagt LOKO het gebrek van een studentenbeleid in de intentieverklaring van de stad aan.

In haar intentieverklaring wijdt het gemeentebestuur niet eens een paragraaf aan de studenten. Nochtans zijn zij met meer dan 40.000 een belangrijke groep in Leuven. Enkel bij het deel over huisvesting en mobiliteit worden de studenten terloops genoemd. De intentieverklaring noemt het stijgend aantal studenten ook een ‘belangrijke’ uitdaging voor de stad, maar gaat verder niet in op hoe zij deze uitdaging wil aanpakken.

De open brief die de studentenraad gisteren verstuurde is hopelijk een voldoende aansporing voor de stad om na te denken over het beleid dat zij wil voeren rond haar studentenbevolking, ook al hebben deze geen enkel stemrecht. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de brief zullen verdere acties volgen. 

Zie bijlage voor de open brief.

Bijlages | Open Brief.pdf
03/03/2013

LOKO hekelt Leuvens stadsbestuur

Opgelet: dit artikel lijkt al van een tijdje geleden te zijn. Dit is mogelijk niet de meest recente informatie over dit onderwerp.

Studentenraad LOKO stuurt een open brief naar het schepencollege van Leuven in naam van de studenten van de KU Leuven, Groep T, Lemmensinstituut en de KHLeuven. In de brief klaagt LOKO het gebrek van een studentenbeleid in de intentieverklaring van de stad aan.

In haar intentieverklaring wijdt het gemeentebestuur niet eens een paragraaf aan de studenten. Nochtans zijn zij met meer dan 40.000 een belangrijke groep in Leuven. Enkel bij het deel over huisvesting en mobiliteit worden de studenten terloops genoemd. De intentieverklaring noemt het stijgend aantal studenten ook een ‘belangrijke’ uitdaging voor de stad, maar gaat verder niet in op hoe zij deze uitdaging wil aanpakken.

De open brief die de studentenraad gisteren verstuurde is hopelijk een voldoende aansporing voor de stad om na te denken over het beleid dat zij wil voeren rond haar studentenbevolking, ook al hebben deze geen enkel stemrecht. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de brief zullen verdere acties volgen. 

Zie bijlage voor de open brief.

Bijlages | Open Brief.pdf

Deel