LOKO logo
LOKO is de koepelorganisatie
van alle Leuvense studentenWe vertegenwoordigen de belangen van onze studenten, organiseren activiteiten,
ondersteunen studentenverenigingen en bieden vorming en diensten aan.

Wij zijn LOKO

We noemen onszelf de Leuvense studentenkoepel, omdat we er voor elke student in Leuven willen zijn. Of je nu aan de KU Leuven, de UCLL of het Lemmensinstituut studeert. En eigenlijk zijn we wat je krijgt wanneer alle Leuvense studentenkringen samenwerken: een organisatie met heel wat doelen, gaande van studentenvertegenwoordiging, tot grootse activiteiten, tot diensten en ondersteuning voor studenten en verenigingen. 

Studentenvertegenwoordiging

LOKO vertegenwoordigt haar studenten op vlak van alles wat met Leuven te maken heeft. Denk aan huisvesting, voeding, mobiliteit, diversiteit, cultuur, duurzaamheid, gezondheid, studentenwerking, studie-infrastructuur, maar ook fakbars, overlast en fuifbeleid.

Zo houden we de vinger aan de pols over het nieuwe circulatieplan van Leuven of de prijsstijgingen bij Alma; stonden we mee achter de Velo fix stations en de KU Leuven Mindmates; zorgen we voor een vlotte samenwerking tussen Acco en de cursusdiensten van de kringen; en nog zo veel meer.

Activiteiten

LOKO organiseert ook heel wat activiteiten. Deze kan je onderbrengen in één van onze werkingsdomeinen: cultuur, sport, internationalisering, vorming of teambuilding.

Heb je wel al eens gehoord van de 24 urenloop, de International Party, de Beiaardcantus, Survival of the Student, of beeldend kunstenfestival Ithaka?

Bij de activiteiten wordt geprobeerd om een zo ruim mogelijke groep Leuvense studenten te bereiken en om zoveel mogelijk samen te werken met de faculteitskringen en andere studentenverenigingen.

Diensten

LOKO biedt studenten en verenigingen een aantal diensten aan. Zo bieden we subsidies en een uitleendienst voor kringen en aangesloten verenigingen aan, baten we fuifzaal Albatros uit, bieden we onze huisadvocaat aan bij problemen met huurwaarborgen en hebben we een uitgebreid vormingsaanbod.

Vorming

Ons vormingsaanbod is gericht op kringen, vrije verenigingen en studentenvertegenwoordigers. Je kan als vereniging die aangesloten is bij LOKO altijd een gratis vormingssessie aanvragen, indien je genoeg leden hebt die de sessie komen volgen. Of je kan je inschrijven op één van de gratis vormingsmomenten die we zelf aanbieden, zoals op het studentencongres of op onze vormingsdagen.

Bekijk zeker ons aanbod.

Kringen

LOKO zou niets zijn zonder de Leuvense studentenkringen. Dat zijn de studentenorganisaties die zich toespitsen op een specifieke opleiding of groep van opleidingen. Op die manier zijn ze je lokale studentenraad, voorzien ze je van cursussen en organiseren ze leuke en nuttige activiteiten om vriendschappen voor het leven te smeden.
Waarom doen we dit?

LOKO wil de levenskwaliteit van studenten in Leuven beschermen en waar mogelijk verbeteren. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat de stem van de student gehoord wordt. Een individuele student durft immers nogal eens verloren te gaan in het grotere plaatje. Wij proberen die student(en) toch nog een stem te geven.

We geloven ook dat studeren, vormen en bijleren — de zaken die je in je studentenperiode grotendeels doet — meer is dan wat je uit je boeken leert. We willen zoveel mogelijk studenten aanzetten om hun handen ook eens uit de mouwen te steken en hun ondernemingsdrang aan te wakkeren.

Met de ervaring van onze ploeg, waarin vaak heel wat oudgedienden van andere organisaties, zoals kringen, in zetelen, willen we de studentenwerking blijvend verbeteren.