Kringverkiezingen

De kringverkiezingen zijn officiële verkiezingen, die moeten voldoen aan een aantal regels om rechtsgeldig te zijn. Zonder rechtsgeldige verkiezingen kan je als kring niet aan vertegenwoordiging doen: noch op LOKO, noch op StuRa, noch bij je faculteit, OC, POC of CC.

Het is dus van uitermate belang dat je de instructies op deze pagina volgt en de deadlines respecteert.

Stap 1: primaire informatieverzameling

Wat hebben we nodig?

 • Drie leden van het neutraal comité, met daarbij hun drie e-mailadressen, studentennummers, en gsmnummers. Vul de gegevens hier in.
 • De data van de kiesweek. Vul de gegevens hier in.
 • Het kringreglement waarin de verkiezingsprocedure beschreven is. Dit kunnen ook de statuten, het Huishoudelijk Reglement (HR) of het Reglement van Interne Orde (RIO) zijn. Stuur dit naar loko@loko.be

Deadline voor het bezorgen van deze informatie: 15 maart. 

Neutraal Comité

Elke kring duidt een neutraal comité aan. Dit comité bewaakt de verkiezingen, zorgt dat deze aan de regels voldoen, en dat ze geen onregelmatigheden bevatten.

Het neutraal comité bestaat uit minstens drie personen, die in geen enkele kies- of lolploeg zitten. Deze mogen wel deel uitmaken van het huidige presidium of kringbestuur.

Stap 2: Regelgeving kringverkiezingen

We raden de neutrale comité's ten stelligste aan om de betreffende regelgeving rond kringverkiezingen door te nemen. Dit om te vermijden dat de verkiezing niet op wettelijke grond zou doorgaan. Indien de verkiezing niet volgens de regels verloopt, is de uitslag nietig.

 

Verplichte lectuur

Participatiereglement kringverkiezingen

 

Achtergrondinformatie

Codex Hoger Onderwijs v4 (februari 2015)

Bijlagen bij codex HO (v4 februari 2015)

 

Stap 3: verkiezing aanmaken

De meeste kringverkiezingen lopen via het online stemsysteem stemt.org. Om gebruik te maken van stemt.org dien je een verkiezingsvraag te formuleren. Vanaf eind maart ontvangen de neutrale comités meer info over het aanmaken van de verkiezingsvraag. 

Deadline voor het opstellen van de verkiezing(svraag): 5 dagen voor het begin van de kringverkiezingen.


Stap 4: de verkiezingen zelf

Eens de verkiezing geopend is, is het de taak van het Neutraal Comité om de studenten in te lichten over de manier waarop gestemd wordt. Elke kring heeft hier zijn eigen reglementen rond. Volg deze dus goed.

Als je als kiesploeg te vroeg reclame begint te maken, kan dit gevolgen hebben!

Voor de kiesploegen hebben we ook nog volgende lijst met belangrijke tips voor als je voor het eerst een (groot) evenement in Leuven organiseert.

Veel succes en veel plezier ermee!

Stap 5: achteraf

Na de verkiezingen verwachten we volgende informatie van het Neutraal Comité:

Een kiesrapport voor de regeringscommissaris met daarin

 • een korte samenvatting van hoe de stemming verlopen is
 • de resultaten (% voor, % onthouding, % tegen voor ploeg A, B...)
 • eventuele problemen of onregelmatigheden
 • lijst met naam + studentennummer van alle verkozen studentenvertegenwoordigers 
  (= alle leden van de kiesploeg)

  Hier vind je een template voor het kiesrapport.

Wanneer dit rapport binnen geleverd is, de opkomst uit minstens 10% van de stemgerechtigde studenten bestond, en de verkiezing volgens de regels is verlopen, is de stemuitslag definitief.

Waren er toch problemen, voor, tijdens of na de verkiezing: contacteer onmiddellijk loko@loko.be om een bemiddelings- of beroepsprocedure op te starten.