Inleiding tot LOKO
Overzicht
LOKO logo's
Het logo van LOKO nodig? Download de juiste versie hier.

Lees meer
Stafmedewerkers bij LOKO
LOKO is eerst en vooral een vrijwilligersorganisatie. Toch zijn er ook enkele betaalde medewerkers die de vrijwilligers ondersteunen. Waar die zich mee bezighouden? Dat kun je lezen in de bijlage.

Lees meer
LOKO voor beginners
LOKO vertegenwoordigt de Leuvense studenten aan de instellingen voor hoger onderwijs en bij de stad en politie. Ze doet dat door de kringen – die eigenlijk ook de deelstudentenraden van hun opleidingen zijn – samen te brengen, en zo beslissingen en standpunten in te nemen. LOKO is zodanig de koepel van de Leuvense studentenkringen.

Lees meer
Structuur en vergaderingen van LOKO
Kan je ook niet meer uit aan al die vergaderingen en afdelingen van LOKO? Welk puntje moet op welke vergadering geagendeerd worden? En wie zit waar? Geen nood! In de bijlage zit een handig schema dat het allemaal uitlegt!

Lees meer
Studentenorganisaties in Leuven
Studentenorganisaties bestaan in vele vormen en organisatiestructuren en vaak hebben ze andere doelen. Hier volgt een overzicht.

Lees meer
Vertegenwoordiging: sociaal
In dit artikel worden de verschillende vertegenwoordigingsopdrachten van LOKO Sociaal besproken.

Lees meer
Geschiedenis van LOKO
LOKO is ontstaan in 1986 als opvolger van de Algemene Studentenraad (ASR). ASR overkoepelde sinds 1968 een aantal studentenraden en -organisaties. Dit waren de huidige geledingen van LOKO. Elk van deze geledingen had zijn eigen materie en geschiedenis. In de loop der jaren zijn zij steeds verder geïntegreerd, tot er in 2005 een echte fusie plaatsvond.

Lees meer
Vertegenwoordiging: cultuur
In dit artikel worden de verschillende vertegenwoordigingsopdrachten van LOKO Cultuur besproken.

Lees meer
Vertegenwoordiging: internationaal
Het internationale beleid ligt voornamelijk bij de Studentenraad KU Leuven. LOKO International houdt zich wel nog bezig met sociale en diversiteitszaken voor internationale studenten en een integrerende opdracht om Leuvense autochtone studenten ook in contact te brengen met internationale studenten.

Lees meer
Vertegenwoordiging: sport
In dit artikel worden de verschillende vertegenwoordigingsopdrachten van LOKO Sport besproken.

Lees meer