Vertegenwoordiging
Overzicht
Beleidsplan 14-15: mobiliteit
De focus van het mobiliteitsteam van LOKO Sociaal zal dit jaar liggen op fietsen en openbaar vervoer. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk te vergelijken met andere studentensteden.

Lees meer
Beleidsplan 14-15: diversiteit
Bij de werkgroep diversiteit gaan ze op onderzoek naar de kansen en problemen voor verschillende groepen studenten in Leuven.

Lees meer
Beleidsplan 14-15: voeding
Het beleidsplan van de fractie “voeding” wordt opgesteld aan de hand van de 5 G’s van Alma en er wordt ook aandacht gegeven aan het aspect voeding buiten Alma. We vergelijken ook, waar mogelijk, hoe ze het in andere studentensteden doen.

Lees meer
Beleidsplan 14-15: huisvesting
De werkgroep huisvesting probeert de kwaliteit en de prijs van het kotenaanbod te optimaliseren voor de Leuvense studenten.

Lees meer
Beleidsplan 14-15: studentenwerking- en welzijn
In de werkgroep studentenwerking- en welzijn worden studiefaciliteiten, gezondheid en studentenactiviteiten en -vertegenwoordiging besproken.

Lees meer
Beleidsplan 14-15: jaarthema 'Betaalbaarheid van het Hoger Onderwijs'
Het jaarthema van LOKO sociaal was dit jaar "betaalbaarheid van het Hoger Onderwijs".

Lees meer
Standpunt: tariefdiversificatie bij Alma
Standpunt: de algemene vergadering besluit tegen tariefdiversificatie op Alma maaltijden te zijn.

Lees meer
Standpunt: sponsoring op ACCO cursussen
Standpunt: de algemene vergadering besluit tegen sponsoring op ACCO cursussen te zijn.

Lees meer
Vertegenwoordiging: sociaal
In dit artikel worden de verschillende vertegenwoordigingsopdrachten van LOKO Sociaal besproken.

Lees meer