Geluidsnormen

Afdrukversie
PERMALINK: https://www.loko.be/kennisdatabank/preview/?id=56

Hoe luid mag je muziek nu eigenlijk staan in je Fakbar of op je fuif? In deze brochure vind je alle info!

Brochure: Geluidsnormen in de HoReCa

 

 

Bijlages | Geluidsnormen in de horeca.pdf