Beleidsplan 14-15: mobiliteit

Afdrukversie
PERMALINK: https://www.loko.be/kennisdatabank/preview/?id=55

De focus van het mobiliteitsteam van LOKO Sociaal zal dit jaar liggen op fietsen en openbaar vervoer. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk te vergelijken met andere studentensteden.

SD 1: LOKO maakt van Leuven een fietsvriendelijke(re) stad.

OD 1: We volgen het fietsenstallingsbeheer verder op. We zorgen voor de opwaardering van de fietsstroken en moedigen actief het installeren van meer fietsstallingen aan.

Stand van zaken: volgend jaar actief weesfietsen verwijderen op KU Leuven campussen. Stad is nog work in progress.

OD 2: We zorgen voor de installatie van (een) fietslicht- en bandenautoma(a)t(en).

Stand van zaken: komt hopelijk bij de fix stations, Velo is er mee bezig.

OD 3: We letten erop dat de bestaande diensten, en nieuwe projecten, goedkoop en betaalbaar blijven.

OD 4: We gaan na of er meer gratis fietsherstelplaatsen kunnen komen.

Stand van zaken: die zijn er aan het komen. Momenteel zijn er meer dan genoeg in ontwikkeling, en goed verspreid.

OD 5: We brengen de bestaande fietsherstelplaatsen meer onder de aandacht.

Stand van zaken: gaan we doen.

OD 6: We gaan na of bepaalde eenrichtingsstraten beter ingericht kunnen worden. Daarbij kijken we ook of die straten beter zouden functioneren als fietsstraat.

Stand van zaken: nog niet gebeurd. Elly overlegt met Maarten.

SD 2: LOKO werkt de pijnpunten in het huidige openbaar vervoersaanbod verder weg.

OD 1: We zorgen ervoor dat Lijn 1 en Lijn 2 niet langer overvol zitten, door langere of meer bussen aan te vragen bij De Lijn.

Stand van zaken: dt lukt niet zo goed. De Lijn doet echt bijzonder moeilijk. Elly gaat dat nog eens met Maarten bespreken. Voorstel om Heverlee-lijn ook via ring te laten rijden.

OD 2: Het budget dat vrijkomt door het betalend maken van de buspassen, dient ook grondig te worden opgevolgd. We evalueren de initiatieven die worden gesteund door dat budget.

Stand van zaken: daar zijn we zeer fel mee bezig. En maar goed ook.

OD 3: We verzekeren voldoende gratis parkeerplaatsen aan de rand van de stad en zorgen voor een goede aansluiting tussen die parkeerplaatsen en het openbaar vervoer.

Stand van zaken: niet echt prioritair.