Beleidsplan 14-15: diversiteit

Afdrukversie
PERMALINK: https://www.loko.be/kennisdatabank/preview/?id=54

Bij de werkgroep diversiteit gaan ze op onderzoek naar de kansen en problemen voor verschillende groepen studenten in Leuven.

SD 1: LOKO streeft naar een gendergelijkheid voor mannen en vrouwen.

OD 1: We onderzoeken of quota binnen vertegenwoordigingsraden resultaat opleveren en of ze haalbaar zijn.

SD 2: LOKO streeft naar een toegankelijk Leuven voor alle studenten.

OD 1: We onderzoeken de slaagkansen van Erasmusstudenten in Leuven.

OD 2: We doen een taaltest binnen Leuven om te bekijken of alle belangrijke informatie wel toegankelijk is voor niet-Nederlandstalige studenten.

OD 3: We blijven toezien op de toegankelijkheid van de universiteit (leslokalen, bibliotheken,…).

SD 3: LOKO bestrijdt racisme binnen het Leuvense studentenleven.

OD 1: We onderzoeken in hoeverre er nog racisme en discriminatie plaats vindt binnen het Leuvense studentenleven.

SD 4: LOKO onderzoekt de ondervertegenwoordiging van jongeren van allochtone afkomst aan de KU Leuven.

OD 1: We bekijken de slaagkansen van allochtone jongeren en jongeren uit een gezin met een voertaal die niet het Nederlands is.