Beleidsplan 14-15: huisvesting

Afdrukversie
PERMALINK: https://www.loko.be/kennisdatabank/preview/?id=52

De werkgroep huisvesting probeert de kwaliteit en de prijs van het kotenaanbod te optimaliseren voor de Leuvense studenten.

 

SD 1: We brengen het kotenaanbod in Leuven in kaart.

OD 1:We maken een oplijsting van de nieuwe initiatieven rond studentenhuisvesting in Leuven (voorbeeld Vaartkom).

OD 2: We informeren bij de dienst huisvesting of er inderdaad een overschot is aan koten of studenten eerder kiezen voor andere samenwoningsvormen.

Stand van zaken: work in progress.

 

SD 2: We controleren de betaalbaarheid van de koten in Leuven [cfr. jaarthema].

OD 1: We vragen cijfers op over de reële prijsevoluties van de kotenmarkt van de laatste 10 jaar en vergelijken deze met andere studentensteden.

Stand van zaken: opgevraagd. Ze zagen er goed uit!

OD 2: We onderzoeken of de prijzen transparant zijn of dat er nogal veel gegoocheld wordt met bijkomende kosten.

OD 3: We gaan het prijsverschil tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde koten na.

OD 4: We onderzoeken de impact van het hoger inschrijvingsgeld op de kotenmarkt.

 

SD 3: We bekijken of de juiste informatie tot bij de studenten komt.

OD 1: We proberen kotwijs hoger in de search engine ranking te laten komen bij het googlen.

OD 2: We proberen de correcte informatie omtrent huisvesting tot bij laatstejaars-studenten uit het middelbaar en hun ouders te doen geraken.

OD 3: We bekijken wat er voor (internationale) studenten nog aan informatie ontbreekt op www.kotwijs.be.

Stand van zaken: kunnen we pas doen als kotwijs online komt.