Beleidsplan 14-15: studentenwerking- en welzijn

Afdrukversie
PERMALINK: https://www.loko.be/kennisdatabank/preview/?id=51

In de werkgroep studentenwerking- en welzijn worden studiefaciliteiten, gezondheid en studentenactiviteiten en -vertegenwoordiging besproken.

Deelwerkgroep Acco

SD 1: We informeren ons en zoeken naar nieuwe mogelijkheden om cursusmateriaal betaalbaar te maken en te houden [cfr. jaarthema].

Stand van zaken: we hebben nieuwe manieren gezocht om goedkoop cursusmateriaal aan te bieden: namelijk via sponsoring. Dit is echter niet goedgekeurd door de AV. We blijven verder zoeken!

OD 1: We lijsten de kostprijs van boeken per richting op en brengen die naar buiten.

OD 2: We onderzoeken de evoluties in e-handboeken en zoeken een antwoord op de vraag waarom dit concept nog niet populair is.

Stand van zaken: we hebben hierover gediscussieerd, zie verslag wv. (sekoia)

 

SD 2: We verbeteren de samenwerking tussen Acco en de CuDi’s

OD 1: We onderzoeken waarom Acco in sommige gevallen geen cursussen uitbesteed aan de cudi’s.

Stand van zaken: aangekaart op RvB ACCO

OD 2: We blazen nieuw leven in het CuDi-overleg door het concept te verbeteren.

Stand van zake: goed CuDi overleg geweest, samen met Kathleen Van Maele.

OD 3: We verbeteren de communicatie tussen Acco en de kringen en zoeken een aanspreekpunt binnen Acco voor elke kring.

OD 4: We verminderen te late en verkeerde leveringen door Acco aan de CuDi’s.

 

SD 3: We werken als studentenvertegenwoordigers mee aan een goed werkende Raad van Bestuur bij Acco.

OD 1: We volgen de goede corporate governance op binnen de Raad van Bestuur.

Stand van zake: dit loopt zeer goed tegenwoordig. Documenten zijn nu veel toegankelijker voor de studentenvertegenwoordigers. We zijn aan het proberen om een nieuwe RvB voorzitter aan te stellen.


Deelwerkgroep Studentenwelzijn

SD 1: We verlagen de drempel om een SOA-test te laten afnemen voor studenten.

Stand van zake: moet nog gebeuren. Wordt mogelijk uitgesteld naar volgend jaar, wegens reeds te veel thema's dit jaar.

OD 1: In Nederland en Groot-Brittannië zijn SOA-tests gratis. Ook in Antwerpen en Brussel kunnen studenten zich gratis laten testen. We onderzoeken hoe die tests daar gefinancierd worden en proberen dezelfde situatie in Leuven te creëren.

OD 2: We proberen het anoniem laten testen op SOA’s mogelijk te maken in Leuven.

OD 3: We proberen gratis momenten bij een huisarts (bvb. bij het studentengezondheidscentrum) door te laten gaan, zodat alleen de laboratoriumkosten nog betaald moeten worden.

OD 4: We richten onze communicatie ook specifiek op internationale studenten, die een hoger risico hebben op ziektes die we in België niet gewend zijn of omgekeerd.

OD 5: We onderzoeken ook of we goedkopere tarieven moeten en kunnen aanbieden aan buitenlandse studenten, die vaak niet onder de Belgische gezondheidszorg vallen.

 

SD 2: We creëren een gezond klimaat voor studenten met geestelijke zorgen of problemen.

OD 1: We ondersteunen het MindMates project van de KU Leuven.

Stand van zaken: volop mee bezig. Workshops volop nog bezig. Morgen ook een infosessie over mindmates teams. Bedoeling dat die teams ook ondersteuning krijgen van LOKO. We gaan dat ook doen.

OD 2: We vragen de cijfers op over de wachtrijen bij het studentengezondheidscentrum.

Stand van zaken: geen antwoord op gekregen vanuit SGC. Eigen onderzoek verricht. Nota en discussie worden momenteel gevoerd.

OD 3: We onderzoeken de betaalbaarheid van psychotherapeutische hulp voor studenten.

Stand van zaken: zie OD 2

OD 4: We moedigen het creëren van sociale netwerken onder studenten aan, bijvoorbeeld via het verenigingsleven.

Stand van zaken: nieuw project wordt gelanceerd op 6 mei.

Deelwerkgroep Studentenwerking

SD 1: We ondersteunen de kringen in het uitbouwen van een sociale werking.

Stand van zaken: we merken meer aanwezigheid op de WV. En kringen zijn er ook meer mee bezig.

OD 1: We informeren ons bij de kringen welke initiatieven zij reeds hebben. Deze informatie bundelen we en maken we beschikbaar aan de andere kringen.

OD 2: We geven prikkels en ideeën aan kringen om hun sociale tak te versterken of uit te bouwen.

OD 3: We vragen functie-omschrijvingen op bij de sociaal verantwoordelijken van de kringen.

Stand van zaken: dit is een work in progress bij de werkgroep.

 

SD 2: We ondersteunen de eerstejaarswerkingen.

OD 1: We vragen de informatie op die vorig jaar verzameld werd.

OD 2: We bouwen een databank met activiteiten uit, zeker ook zonder alcohol! Ook praktische informatie wordt aangeboden, zoals locaties, lokalenreservering, etc.

Stand van zaken: dit is een work in progress bij de werkgroep.