Beleidsplan 14-15: jaarthema 'Betaalbaarheid van het Hoger Onderwijs'

Afdrukversie
PERMALINK: https://www.loko.be/kennisdatabank/preview/?id=50

Het jaarthema van LOKO sociaal was dit jaar "betaalbaarheid van het Hoger Onderwijs".

Stand van zaken: het beleidsplan over het jaarthema is volledig afgerond.

SD 1: Wij waken kritisch en proactief over de betaalbaarheid van het hoger onderwijs in een context van besparingen.

OD 1: Het jaarthema van LOKO speelt in op dit thema. LOKO Sociaal zal binnen haar eigen werking uiting geven aan dit thema.

OD 2: We organiseren een lezing over de betaalbaarheid van het hoger onderwijs ter informering van de Leuvense student.

SD 2: We volgen de verdere ontwikkeling op het niveau van campus Leuven (LOKO), KU Leuven (Stura Kuleuven) en Vlaanderen (VVS).

OD 1: We volgen dit op binnen de werkgroepen van LOKO Sociaal en op de Deelstuvoraad KU Leuven @ Leuven.