Juridische Dienst Studenten

Afdrukversie
PERMALINK: https://www.loko.be/kennisdatabank/preview/?id=44

De Juridische Dienst Studenten is gespecialiseerd in sociaal-juridische vragen rond het studentenstatuut. Studenten van de KU Leuven (indien opleiding in Leuven), van UC Leuven-Limburg, van het LUCA-Campus Lemmensinstituut, van de KU Leuven-campus GroepT en de hogeschoolstudenten van GroepT kunnen hier terecht.

Consultaties zijn mogelijk na afspraak of na doorverwijzing door een eerstelijnsdienst van Studentenvoorzieningen (vb. Sociale Dienst, Jobdienst) of door je onderwijsinstelling.

Op welke vragen vind je een antwoord?

Op technisch-juridische vragen over

 

https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/juridischedienst/index.html