Standpunt: tariefdiversificatie bij Alma

Afdrukversie
PERMALINK: https://www.loko.be/kennisdatabank/preview/?id=32

Standpunt: de algemene vergadering besluit tegen tariefdiversificatie op Alma maaltijden te zijn.

Discussie en stemming

Bron: verslag Algemene Vergadering 9, 27 februari 2015

Jens presenteert een voorstel over de prijzen bij Alma.

Net zoals op de WV, is de AV unaniem tegen het voorstel. Voornamelijk het privacy-issue overweegt in deze beslissing. LOKO blijft uiteraard zoeken naar andere, minder zichtbare manieren om te diversifiëren. De risico’s op een algemene stijging zijn en de andere praktische nadelen in dit voorstel te groot. De principiële discussie zouden we breder moeten focussen, niet enkel op Alma.

* * *

Bron: verslag Werkvergadering Sociaal 6, 14 februari 2015

Net als bij het ACCO puntje: het is niet iets dat nu concreet op tafel ligt, maar we willen voorbereid zijn wanneer het gebeurt.

Ook voor- en nadelen en aandachtspunten bij dit idee. Ook deze zijn te vinden in de nota. We zouden nu een principieel standpunt in moeten nemen, ongeacht praktische bezwaren.

Principieel: vinden we dat de Alma-subsidies alleen gebruikt moeten worden voor bepaalde doelgroepen (de socio-economisch zwakste doelgroep), net zoals bij huisvesting?

Gaan we dan meer inzetten op meer subsidiëring op de goedkope maaltijden?

Achtergrondinformatie

 

Bijlages | Bijlage WV 6 - Nota tariefdiversificatie Alma.pdf