Standpunt: sponsoring op ACCO cursussen

Afdrukversie
PERMALINK: https://www.loko.be/kennisdatabank/preview/?id=31

Standpunt: de algemene vergadering besluit tegen sponsoring op ACCO cursussen te zijn.

Discussie en stemming

Bron: verslag Algemene Vergadering 9, 27 februari 2015

Elly presenteert een nota omtrent Acco. N.B.: dit is nog geen acuut issue, we spreken slechts over een mogelijke piste.

Opmerkingen vanuit de AV:

De AV is over het algemeen niet te vinden voor het voorstel, ondanks het advies van de WV. De stemming wijst uit dat men unaniem tegen sponsoring op de cursussen is.

Er lijken minder problemen met gratis gadgets te zijn, behalve dat het misschien studenten weglokt van de eigen cursusdiensten. Ook hier is de stemming definitief:

          Voor: 23

          Tegen: 34

          Onthouding: 2

Vanuit het bureau wordt er opgemerkt dat het jammer en verwonderlijk is dat het besluit van de AV haaks op dat van de WV staat. Is er een probleem met de terugkoppeling? Medica en VTK zouden liever wat meer tijd krijgen tussen de voorstellen en de besprekingen om terug te koppelen met de studenten. We begrijpen dat, maar dat zou onze werking uiteraard nog meer vertragen, wat niet mogelijk is. Babylon troost ons dat de nota toch nut heeft gehad; ze heeft de AV immers tot nadenken gezet.

Achtergrondinformatie

 

Bijlages | Bijlage WV 6 - Nota sponsoring ACCO.pdf