Nieuwe richtlijnen van politie Leuven

Afdrukversie
PERMALINK: https://www.loko.be/kennisdatabank/preview/?id=116

Politie Leuven heeft een nieuw document opgesteld met richtlijnen waar je je best aan houdt wanneer je een activiteit organiseert. Het document behandelt onder meer de meldings- en vergunningsplicht, nachtlawaai en muziekrichtlijnen, stewards, casino-avonden etc.

Zie bijlage.

Bijlages | Richtlijnen organisatie evenementen in Leuven 2016-2017.pdf