Dossier

Mobiliteit

LOKO heeft twee studentenvertegenwoordigers die zich met mobiliteit bezig houden. Hun pakket is erg divers en uitdagend. De Leuvense mobiliteit heeft immers nog heel wat werkpunten, en studentenmobiliteit is een erg belangrijk gegeven. Zij houden zich onder meer bezig met de buspas en het geld dat daaruit voortkomt, fietsherstelplaats Velo, fietsstallingen, openbaar vervoer en belangrijke mobiliteitspijnpunten.

Opgelet: de beleidsberichten die hieronder staan zijn excerpten uit vergaderverslagen en zijn soms niet altijd even goed te begrijpen. Wens je graag meer informatie? Mail dan gerust naar sociaal@loko.be.

05/10/2018 | Alma | Velo

LOKO's SURVIVALGIDS

Een week lang heb je kunnen genieten van onze tofste tips op onze sociale mediakanalen om je eerste jaar in Leuven te overleven. Hier bundelen we ze nog eens samen en smijten we er speciaal voor jou nog wat tips bij. 

14/11/2016 | mobiliteit | quivr

Quivr, LOKO en de fietsenstallingen. Hoe zit het nu precies?

In de Veto van maandag 14 november staat een artikel over een nieuwe fietsenstalling-app die geïntegreerd zal worden in Quivr. In dat artikel wordt geïnsinueerd dat LOKO de ontwikkelaar van Quivr is. Dat is niet zo, en we willen benadrukken dat we dat ook nooit beweerd hebben.

Quivr is het project van een onafhankelijke groep studenten, die enkele jaren geleden begonnen zijn met het raadpleegbaar maken van je KU Leuven uurrooster op je smartphone. Deze app wordt steeds verder uitgebreid. Daarnaast maken ze sinds vorig jaar ook leuveninbeweging.quivr.be. Een website die o.a. de fietsenstallingen in Leuven zichtbaar maakt. Deze site is gemaakt in samenwerking met de KU Leuven en diens Bicycle Stewards die een hele inventaris hebben opgesteld van stallingen in Leuven.

Wat wel klopt, en dat staat ook zo in onze beleidsplannen, is dat we dit project graag willen aanmoedigen en ondersteunen waar we ook maar kunnen. De credits ervoor claimen is echter het laatste wat we willen.

Quivr is een project van Student Innovations vzw. quivr.be

Op de website van Veto is het artikel ondertussen aangepast.

22/10/2016 | mobiliteit | politie leuven | voorrangsregels

Verkeersveilige week studenten

Op maandag 24 oktober startte de verkeersveilige week voor studenten. LOKO, de KU Leuven, Hogeschool UC Leuven-Limburg, de stad Leuven, de preventiedienst van de stad Leuven en de politie sloegen de handen in elkaar om een aantal veel voorkomende overtredingen die fietsende studenten maken onder de aandacht te brengen. Door het begaan van overtredingen brengen fietsers zichzelf ongewild in gevaarlijke situaties die eenvoudig vermeden kunnen worden wanneer ze de verkeersregels naleven. Het thema dat dit jaar is 'voorrang'. Er bestaan immers nog heel wat misverstanden bij fietsers die soms verkeerdelijk denken overal voorrang te hebben.

De politie voerde extra controles uitom fietsers aan te spreken op hun gedrag. Fietsers die de verkeersregels naleven werden beloond. Fietsers die overtredingen begaan werden ingelicht over de gevaren en gevolgen van de begane overtreding. De overtredingen waarop de aandacht werd gevestigd waren onder andere 'voorrang van rechts', 'voorrang verlenen aan voetgangers over het zebrapad' en éénrichtingsverkeer.

Tijdens deze actie werden borden geplaatst worden met daarop de boodschap 'links' of 'rechts'. De pijlen op de borden wezen echter naar de tegenovergestelde richting. Dit enerzijds om er de aandacht op te vestigen en anderzijds om fietsers te doen nadenken wat links en rechts is. Het doel ervan was fietsers te laten nadenken over de verkeersituatie waarin ze zich bevonden en de regels die er van toepassing waren.

De sensibiliseringscampagne liep tot het eind vorige week. Daarna krijgen overtreders een proces-verbaal, ook niet-studenten.

Meer info over de voorrangsregels vind je hier.

22/08/2016 | Circulatieplan | Mobiliteit | Mini-update

Circulatieplan Leuven

Deze zomer is er in Leuven een ingrijpende verandering gebeurd. Het verkeer gaat er vanaf nu helemaal anders aan toe.

Hoe en waar je mag fietsen, autorijden en parkeren lees je op onze pagina over het circulatieplan.

09/05/2016 | mobiliteit | busenquete

Verbeter het Leuvens openbaar vervoer en doe mee aan de busenquête!

LOKO doet een oproep aan alle Leuvense studenten die af en toe gebruik maken van De Lijn in Leuven. We willen graag weten hoe de Leuvense studenten het busvervoer ervaren. Zo kunnen we strijden om stiptere verbindingen, meer plaatsen en een beter busvervoer!

Met deze korte vragenlijst vragen wij jullie hulp om eventuele knelpunten en problemen te signaleren.

Op basis van de resultaten willen onze mandatarissen mobiliteit graag naar De Lijn, KUL en Stad Leuven stappen om structurele en minder structurele problemen aan te pakken. Daarvoor hebben we jouw input nodig!

Neem jij even de tijd om onze vragenlijst in te vullen?

 

06/05/2016 | Beleid | Mobiliteit | GAS-boetes

Mobiliteit | Bespreking actie GAS-boetes

De WV Studentenbeleid bespreekt de opties voor een actie tegen de GAS-boetes voor fout gepaarkeerde fietsen.

De WV een e­mail gehad over onze actie. De mandataris mobiliteit, Bram, licht verder toe.

We willen voornamelijk het gebrek aan fietsenstallingen aan het station aankaarten. Er was een idee geformuleerd om het stadskantoor te bezetten. Dit was echter wat te hard geformuleerd. We willen er immers een ludieke actie van maken.

Er wordt aan de AV gevraagd of ze het nog zien zitten om hun fietsen voor/rond het stadhuis te zetten, om de problematiek aan te kaarten. De AV stemt als geheel voor. Ekonomika wilt zich hier echter niet achter zetten, omdat ze hun goede relatie met de stad niet wilt riskeren. Er wordt ook in de verdere AV licht geknokeld.

NFK vindt dat het onze plicht is om de problematiek aan te kaarten, maar denkt dat het misschien een verkeerd uitgangspunt is, als ons doel is om ons af te zetten tegen de inwoners van Leuven.

VTK stelt dat de goede relatie met de stad misschien niet zo goed is, als ze al onze nota’s gewoon naast zich neerleggen.

Ekonomika argumenteert echter dat een actie zoals deze het niet beter zal maken.

StuRa KU Leuven stelt dat inspraak aan de KU Leuven bekomen is, door het rectoraat te bezetten, dus het kan volgens hen geen kwaad om dat af en toe te doen.

Mobiliteitsman Bram wilt argumenteren dat de stad waarschijnlijk wel het ludieke van de actie zal inzien, maar dat wij vooral de agenda willen proberen zetten, door met zoiets de media te kunnen bespelen.

De vraag komt met wie LOKO contact gehad heeft. Wij hebben enkel contact gehad met de schepen van studentenzaken, voornamelijk omdat de stad liever heeft dat wij enkel contact hebben met die schepen, en niet met bijvoorbeeld die van openbare werken.

NFK denkt dat de stad nog niet zo goed doorheeft wat wij precies vragen.

VRG vindt het een heel goed idee, maar denkt dat het woensdag te kort dag is. We moeten eerst wat meer campagne kunnen voeren. We stellen het nog een week verder uit, naar de woensdag voor de blok. 48 voor, 3 onthoudingen, 3 tegen. We hopen allemaal massaal op jullie opkomst. Wij zullen de datum nog communiceren, communiceer hem zeker nog door naar jullie achterban.

 

Cluster vraagt of we de actie kunnen doorcommuniceren aan Leuvenaars? Zij zouden immers vaak zeker mee willen doen. Dit moet zeker kunnen.

22/04/2016 | Beleid | Mobiliteit | Circulatieplan

Mobiliteit | Circulatieplan Leuven

Stad Leuven heeft een nieuw circulatieplan uitgedacht. Delphine van LOKO mobiliteit overloopt dit.

Het doel van het circulatieplan is om de stad aangenamer te maken voor voetgangers en fietsers, en om auto’s te mijden uit de stad. Daarvoor gaan ze de voetgangerszone uitbreiden en een extra autoluwe zone instellen. Er komt ook een vernieuwd fietsnetwerk. Parkeerplaatsen zullen verdwijnen in de voetgangerszone; in de autoluwe zones zullen enkel bewoners nog kunnen parkeren op het openbaar domein. Ze gaan proberen om sluipverkeer te weren uit de stad. Ze gaan daarom lussen inbouwen, waardoor je niet meer met de auto van de ene lus/zone naar de andere kunt. Hiervoor zou je de ring moeten gebruiken.

Het plan komt op de gemeenteraad van eind mei. De eerste maatregelen zullen deze zomer reeds ingaan, dan. De eerste stappen die gezet zullen worden is het uitbreiden van de autovrije zone, en het aanpassen van de circulatie in een aantal straten. Het plan zal verder stelselmatig uitgevoerd worden tot 2018.

LOKO heeft enkele bezorgdheden. Zo kan het zijn dat je ook niet meer door de voetgangerszone zult kunnen fietsen. Dat maakt het moeilijk voor studenten, voor wie de fiets een basisvervoersmiddel is. Er wordt ook gevreesd dat er extra eenrichtingsstraten voor fietsers zullen komen. LOKO zou dan ook graag meer aandacht voor fietsers willen. Het zou bijvoorbeeld leuk zijn moest de vrijgemaakte plaats van parkeerplaatsen, ook gebruikt zal worden om extra fietsenstallingen te maken. In de simulaties lijkt het zelfs alsof er fietsenstallingen zullen verdwijnen.

In de autovrije zone zou er tussen 11u ’s ochtends en 19u ’s avonds geen auto’s mogen rijden. Dat kan lastig zijn om bijvoorbeeld je kotverhuis te doen. Inwoners van stad Leuven kunnen uitzonderingen aanvragen voor autoverkeer, om bijvoorbeeld een loodgieter langs te laten komen. Wij willen dan ook van de stad vragen dat studenten een soortgelijke voucher kunnen krijgen. VRG merkt op dat het handig zou zijn als zo’n voucher meegegeven kan worden bij de inschrijving.

VTK vraagt zich af waarom ze dit willen doen. Het is leuk dat ze Leuven mooier willen maken, maar het maakt het extra moeilijk voor fietsers en dat hoort absoluut niet bij een studentenstad als Leuven. Hoe ook met laden en lossen voor activiteiten, die zich in de autovrije zone bevinden? De KU Leuven heeft die uitzondering gevraagd, we willen dan ook dat wanneer studenten daar een activiteit organiseren, ze daar ook mogen laden en lossen.

Gaan in dit plan extra ondergrondse fietsenstallingen komen, in het systeem van het Rector de Somerplein? Want dat is een erg studentonvriendelijke manier van fietsen stallen. Dit mogen we niet laten gebeuren.

In het kader van de eenrichtingsstraten vragen de mobiliteitsmandatarissen vragen aan de LOKO AV welke eenrichtingsstraten eigenlijk echt ridicuul zijn.

 • Bovenkant Tiensestraat
 • Zijkanten/zijstraatjes Ladeuzeplein
 • Deberiotstraat (PDS)
 • Hogeschoolplein (Sint-Michielsstraat)
 • Amerikalaan
 • Ravenstraat (aan campus Letteren)
 • Brusselse: Hema/Jetair naar ziekenhuis

Iemand merkt op dat de Deberiotstraat momenteel wel verantwoord is, om hier eenrichtingsverkeer te hebben, omdat je daar heel slecht zicht hebt. In de autoluwe/autovrije zone’s mag dit echter geen argument meer zijn.

Er wordt ook opgemerkt dat het niet alleen de eenrichtingsstraten zijn die een pest zijn, maar ook de shoppingsstraten waar je niet door mag fietsen. Zo wordt shoppen vaak zelfs afgemoedigd!

04/03/2016 | Beleid | Mobiliteit | GAS-boetes

Discussie GAS-boetes

Woensdag is er reeds een stadsoverleg. Daar zal het dan ook over GAS-boetes gaan.

Bram legt kort iets uit over de GAS-Boetes. Ze komen niet tot september. Dit ligt vooral aan de stad Leuven die nog geen fietsafhandelcentrale heeft. Het minder goede hieraan is dat het bord van de stad gekoppeld is aan de federale wetgeving. Hierdoor is de 55 euro boete verplicht. Zouden er toch geen sancties kunnen komen? Bijvoorbeeld studenten die een taakstraf krijgen. Ten slotte: kunnen we ook geen kort/lang parkeren kunnen implenteren? Dit bijvoorbeeld 3 dagen weg zijn of even naar Brussel gaan. Dit is nog allemaal niet beslist. Het goede nieuws is dat we nog even onze fiets aan het station neer kunnen gooien.

 • Medica: kan men niet een stalling in de stad bouwen?
 • Bram: op de PDS zijn we vragende partij om ofwel gratis ofwel extra.
 • Cluster: vraag over de sluiting van fietsenstalling snachts.
 • Bram: hun woord tegen het onze momenteel.
 • Industria: de laatste maal was de onwettig geparkeerde auto 22,5. Is er overleg over het gratis parkeren van studenten in Zone B?
 • Bram: dat gaat specifiek over studenten die daar wonen.
 • Industria: fietsenstalling aan martelarenplein vraag.
 • Bram: kort parkeren maakt men al werk van. 
 • Industria: toch lager dan 3 euro per dag?
 • Bram: ik zou zeggen gratis omdat veel minder gebruikt. Probleem is dat onder de Somerplein een private partner is. Als de student niet betaalt moet de student betalen.
 • Medica: boetes van fietsers veel te duur. In de Tiense is het 75.
 • Lins: Verboden fietsen is iets anders dan verkeerd parkeren.
 • Bram: als je met de fiets iets doet dat tegen het verkeersreglement is dan betaal je een boete omdat je tegen het verkeersreglement was.

 

17/02/2016 | beleid | mobiliteit | GAS-boetes

Mobiliteit | GAS-boetes

Op de WV van 19 februari 2016 werd er gestemd over een nota rond de GAS-boetes voor verkeerd geparkeerde fietsen in Leuven.

Stad Leuven heeft een nieuw politie-reglement aangenomen. Ze hebben daar niemand voor geraadpleegd. Een van de opmerkelijkste zaken is dat er GAS-boetes zouden komen voor fout geparkeerde fietsen.

De LOKO AV heeft een aantal angsten. Wordt graveren zo niet afgeraden? De regels lijken erg vaag en inconsequent. Wat met misbruiken door politie en ambtenaars, die boetes opsturen zonder dat de fiets weg gehaald is? Veel studentenfietsen zijn minder waard dan de GAS-boete. Deze regelgeving lijkt diefstal en frustratie in de hand te werken. De gecentraliseerde fietsenstallingen lijken ook te klein en soms is het lastig om voor kort-parkeren om bijvoorbeeld te winkelen je fiets zo ver te moeten zetten. Mensen gaan ook bovendien meer en meer hun fiets net buiten de verboden zone plaatsen, en zo nieuwe overlastzones creëren.

Er worden ook ludieke acties besproken en bedacht die beter niet in het verslag komen. We blijven het dossier opvolgen en de opmerkingen meenemen!

18/01/2016 | beleid | mobiliteit | GAS-boetes

Update GAS-boetes

Net voor de kerstvakantie kwam er het bericht dat Leuven GAS-boetes ging uitschrijven voor fout gestalde fietsen. Op dat bericht hebben wij als volgt gereageerd:

 • We vinden het jammer dat er repressief opgetreden wordt, vooraleer er een structurele oplossing is voor het stallingstekort in Leuven.
 • We vinden het eveneens jammer dat deze beslissing genomen is zonder het met de onderwijsinstellingen, noch de studentenvertegenwoordigers te bespreken, terwijl er meer dan 40.000 studenten het grootste deel van hun tijd in Leuven doorbrengt, en dus een belangrijk deel van de fietsende populatie vormt.
 • We wensen dringend meer informatie over de details rond de uitvoering van deze nieuwe regelgeving.

We hebben daarop een persbericht uitgestuurd, dat je kan lezen op de LOKO website:

loko.be/nieuws/?id=355

Dit bericht is uitgebreid opgepikt geweest door zowel lokale als nationale pers.

Uit de eerste gesprekken met de Stad Leuven blijkt dat de boetes gegeven kunnen worden zodra de nieuwe verkeersborden er staan. Dit zal vermoedelijk begin februari zijn. Ondertussen hebben ook alle studenten al een mail ontvangen omtrent dit nieuwe reglement.

18/01/2016 | Beleid | Mobiliteit | Treinstaking

Mobiliteit | Treinstaking januari

Er gaan heel wat studenten-standunten de ronde over de treinstaking van de NMBS. Unécof, (Union des étudiants de la communauté française), was eerst kwaad omwille van de treinstaking, maar kwam na overleg met de NMBS tot een vergelijk. De eerste stakingsdagen (tijdens de examens) vielen weg, en de studentenbond Unécof schaarde zich mee achter de eisen van de NMBS.1

Zij spraken toen ook “in naam van VVS”, de Vlaamse Vereniging voor Studenten. VVS ontkent dit echter, en nuanceert dat zij neutraal blijven t.o.v. de problemen binnen NMBS, maar wel tevreden zijn met het opheffen van de stakingsdagen tijdens de examens.2

De FEF, Federations des Etudiants Francophones, vraagt begrip voor de vakbonden, omdat het NMBS-personeel getroffen wordt door de besparingen.3

Het LOKO-standpunt omtrent stakingen is steeds hetzelfde: we vinden het jammer voor pendelstudenten en examenpendelaars die op zoek moeten naar alternatieven. Voor de rest houden we ons buiten de affaire. Gezien er geen nieuw standpunt ontwikkeld is, zullen we ons hier dan ook aan houden, moest er ons iets gevraagd worden.

 1. http://www.demorgen.be/binnenland/studenten-en-spoorbonden-een-front-bfc0d0a0
 2. http://www.vvs.ac/vvs-nuanceert-standpunt-inzake-stakingsaanvragen-spoorbonden
 3. http://www.fef.be/2015/12/crise-a-la-sncb-quand-un-train-peut-en-cacher-un-autre/

21/12/2015 | beleid | mobiliteit | gas-boetes

Leuvense studenten bezorgd over nieuwe GAS-boete voor fietsen

LEUVEN – Studentenkoepel LOKO is verbaasd over het bericht dat de stad Leuven vanaf 1 januari GAS-boetes van 55 euro zal uitdelen voor foutief geplaatste fietsen. 

De studentenorganisatie is erg bezorgd over deze uitbreiding van het politiereglement. Vanaf 1 januari 2016 zal de stad GAS-boetes kunnen aanrekenen aan fietsen die gestald staan op plaatsen zoals het Martelarenplein, het Pieter De Somerplein en het begin van de Diestestraat. 

“Iedereen weet dat Leuven veel fietsende studenten telt. We vinden het dan ook jammer dat de stad een nieuw politiereglement goedkeurt zonder enig overleg. We hebben op dit moment geen flauw idee over de manier waarop de stad Leuven het GAS-reglement wilt toepassen,” stellen Delphine Ramon en Bram Van Baelen, studentenvertegenwoordigers bij LOKO. 

“Daarnaast blijft de capaciteit van fietsenstallingen een probleem. Eigenlijk is het bijzonder jammer dat de stad al boetes wilt gaan geven aan foutief geplaatste fietsen, zonder te wachten op de uitbreiding van de fietsenstalling  aan het station bijvoorbeeld,” aldus nog de twee studenten. 

(Foto: BELGA)

27/11/2015 | beleid | mobiliteit

Mobiliteit | Mobiliteitsenquête, buspasmiddelen en zichtbaarheidsactie

Mobiliteitsenquête

Delphine Ramon, mobiliteitsmandataris, vraagt aan de WV op 27 november of ze liever een grootse mobiliteitsenquête willen houden, of liever een rondvraag bij de kringen willen. Medica is meer pro enquête, omdat er dan een representatiever beeld van de studentenpopulatie zal zijn. De rest van de WV gaat hiermee akkoord.

Buspasmiddelen

I.v.m. de buspasmiddelen zoeken we een prioritair punt. Liefst over preventie van fietsdiefstal, fietslichten of een fietspompnetwerk. NFK kiest voor de duurzame optie, nl. het fietspompnetwerk. De WV lijkt daar geen problemen mee te hebben.

Zichtbaarheidsactie

Er zijn 1097 fietsen gecontroleerd. Ongeveer 10 procent was niet in orde. Dat is heel wat minder dan vorig jaar! We denken dat dit komt omdat de campagne vroeger steeds gratis lichtjes gaf, en dat studenten daar opzettelijk misbruik van maakten.

21/11/2015 | Mini-Update | Foto van de week | Mobiliteit

Mini-update: foto van de week

Deze week was het de beurt aan mandataris mobiliteit en deelstuvoraad Delphine Ramon om een foto uit te kiezen.

Delphine:

"1097 fietsers werden deze week tijdens de fietslichtenactie gecontroleerd. 90% van de gecontroleerde fietsers waren in orde. Iets wat mij, als mobiliteitsmandataris, zeer gelukkig maakt. Zij die niet in orde waren konden kiezen voor een ritje met de fietstaxi naar huis of kregen ter plaatse lichtjes waarmee ze veilig naar hun bestemming konden. Bedankt aan alle vrijwilligers! En zoals we wel vaker zegden deze week: Goed bezig! Doe zo verder!"

16/11/2015 | beleid | mobiliteit

Mobiliteit | Update november

In de updatemail naar de WV Studentenbeleid van 13 november werden volgende punten aangehaald rond mobiliteit.

Voor mobiliteit was één van de doelstellingen een enquête te organiseren om de pijnpunten (bijvoorbeeld een tekort aan stallingen op bepaalde plaatsen, overvolle bussen, …) in Leuven duidelijk te maken. Zo zouden we ook een document hebben om duidelijk naar de stad of de KULeuven te communiceren.

Graag zouden we input van de WV krijgen of jullie het nuttig vinden om een enquête te organiseren of zijn jullie meer te vinden voor een vragenronde tijdens de WV waarbij de naar jullie mening aan te pakken punten aangegeven worden? Voordeel van de enquête is dat we objectieve resultaten zouden hebben, waar zowel de stad als de universiteit niet omheen kunnen.

Waarvoor willen jullie dat het geld van de buspas ingezet wordt? Voorstellen die kwamen van Maarten Verbiest:

 • Preventie fietsdiefstal (vb. verkopen van fietssloten aan lagere prijzen)
 • Fietslichten (vb. set fietslichtjes die via usb op te laden zijn voor iedere generatiestudent)
 • Fietspompnetwerk
 • Natuurlijk kunnen wij altijd eigen voorstellen doen!

Als er problemen zijn met bv. Onvolledige fixstations, problematische fietsstallingen, … contacteer dan alstublieft velo@loko.be. Daar is niet altijd direct zicht op vanuit LOKO, dus als we het niet weten is het lastig om er een oplossing voor te zoeken.

16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Buspasmiddelen

Mobiliteit | Buspasmiddelen

Delphine Ramon, mandataris mobiliteit geeft een update over de buspasmiddelen (het budget dat binnenkomt dankzij de 20 euro die studenten betalen om een jaar lang de bus te kunnen nemen) op de WV Studentenbeleid van 16 oktober.

Er zijn heel wat vragen i.v.m. wat er met de buspasmiddelen gebeurt. Tien euro daarvan gaat naar de stad, tien euro gaat naar de KU Leuven. De stad gebruikt die tien euro om De Lijn te betalen, de KU Leuven herinvesteert die tien euro in nieuwe projecten rond mobiliteit.

Wat gebeurt er met dit budget?

 • Momenteel wordt de LeV-fiets, het huurtkoopfiets-model van Velo, hiermee gefinancierd en een project rond stalmeesters op campus Arenberg op poten gesteld. 
 • In de toekomst zijn er ideeën om het LeV-fietsproject uit te breiden en Atelier Vermeylen op te starten: een soort fietsherstelplaats. 
 • De KU Leuven wil de middelen ook graag gebruiken voor preventie van fietsdiefstal, met o.m. een campagne en groepsaankoop van fietssloten.
 • Een ander idee is om oplaadbare fietslichten te verdelen. Dit kan uitgedeeld worden aan eerstejaars, of geïmplementeerd worden in de fietslichtenactie.
 • Een derde idee is het uitrollen van een fietspompnetwerk, zodat studenten overal hun banden kunnen oppompen.

De haalbaarheid van deze ideeën wordt verder onderzocht.

16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Fietsen

Mobiliteit | Fietsnota Leuven

De Stad Leuven heeft een nota geschreven over de toekomst van fietsen in Leuven. Delphine Ramon, mandataris mobiliteit, stelt deze nota voor, met bemerkingen, op de WV Studentenbeleid van 16 oktober.

"De fietsnota is de verkenningsnota voor het fietsbeleid van de Stad Leuven. Ze willen de fiets centraal plaatsen. Ze beweren ook dat dat reeds centraal staat in hun huidige mobiliteitsbeleid. Ze zagen de nood in om alles rond fietsmobiliteit samen te brengen. Het is de bedoeling om eerst een visieplan en later een actieplan te creëren.

In de eerste plaats zal Leuven dus een visie uitbouwen van “Leuven als fietsstad”. Ze willen de fiets voorop plaatsen in een gelaagd netwerk. Dat wil zeggen dat je een goed fietsnetwerk hebt op groot regionaal niveau, vervolgens een aanknoping met de ring, en vervolgens de kleine Leuvense straatjes.

Ze willen fietsen op regionaal niveau uitbreiden, door een doeltreffend netwerk i.s.m. met het openbaar vervoer te creëren. Een gelaagd netwerk gaat, op regionaal niveau, in de eerste plaats over de snelfietsroutes. Het bovenlokaal netwerk is de verbinding tussen woonkernen en attractieplaatsen (vb. Station-Gasthuisberg). Het lokaal en fijnmazig netwerk is het creëren van fietsdoorsteken in woonkernen (vb. site van het Redingenhof).

Vervolgens willen ze het fietsparkeren uitbreiden. Ze willen fietsparkeren linken aan de duur van het parkeren. Vb. Langparkeren onder het station, kortparkeren in de fietsbeugels in de straat. Er komt verder een onderscheid tussen bezoekers en inwoners. Voor bezoekers willen ze vooral kortparkeren verbeteren, door de fietsparkeerplaatsen in de winkelstraten uit te breiden.

Voor middellangparkeren denken ze voornamelijk aan de fietsparking aan het station en onder het Rector de Somerplein.

Ze zien overigens ook een rol voor de privé-sector, die een verplichte hoeveelheid fietsstalplaatsen zal moeten voorzien bij grote projecten.

Bij het voor- en natransport is ook het voldoende aantal stallingen, en de minimale/maximale loopafstand van belang.

Men wil een actiever beleid voeren bij het weghalen van weesfietsen. Een van de opties die men onderzoekt, is het “overzomeren” van studentenfietsen in de grote fietsstalplaats in Kessel-Lo.

Tot slot heeft stad Leuven een overkoepelende campagne opgestart: “Je straalt op de fiets”, waar Leuven al hun campagnes onder zal brengen.

Wat raar is, is dat er weinig cijfers in dit rapport te vinden zijn. De stad heeft zich voorgenomen om het fietsgebruik in de toekomst te monitoren. Ook zal de stad haar eigen werknemers aanraden om de fiets te gebruiken."

16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Velo

Mobiliteit | Openingsuren Velo

Velo wil haar openingsuren aanpassen en vraagt aan de WV Studentenbeleid wat we daarvan denken.

Elly denkt dat het handig kan zijn om de Velo aan het station vrijdag langer open te houden, zodat je vrijdag je fiets kan afzetten om die te laten herstellen, zodat je maandag je fiets kan ophalen. Caroline merkt echter op dat de Velo onder het station enkel bedoeld is voor kleine reparaties.

Lukas De Backer merkt op dat hij het problematisch vindt dat Velo – net als andere winkels – telkens enkel open is tijdens de lesmomenten. Velo zou misschien één weekavond tot 22u ’s avonds open kunnen zijn.

16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Veiligheid

Mobiliteit | Verkeersveilige week

Het was deze week verkeersveilige week: dit is een week die door de politie wordt georganiseerd om meer aandacht te brengen aan de verkeersregels. Dit jaar lag de focus vooral op verkeersborden. Dit jaar stond er bijvoorbeeld een levend verkeersbord om dit onder de aandacht te brengen.

Dit levende verkeersbord liep verkeersovertreders achterna, en deze werden berispt door studentenflik Rik. Diegenen die het wel goed deden, kregen een reflecterend gadget als cadeau. De actie kwam alvast goed onder de aandacht, en kreeg heel wat persaandacht.

16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Velo

Mobiliteit | LeV-fiets

Delphine Ramon, mandataris mobiliteit, komt de LeV-fiets van Velo toelichten op de WV Studentenbeleid van 16 oktober.

"De LeV-fiets is er gekomen doordat er nood was aan een betere kwaliteit van huurfiets. De KU Leuven had hier een studie over gedaan, hier kwam uit dat de student liefst een huur-koopformule wou. Er werd gehoopt dat de KU Leuven deze huurkoopfiets zou subsidiëren met budget van de buspasmiddelen. Algemeen Beheer van de KU Leuven wou dit niet doen, waardoor de fietsen erg duur uitvielen.

 

Daarom is er dit jaar overgeschakeld naar een huurformule. Alle fietsen zijn op dit moment verhuurd! De KU Leuven heeft een eenmalige subsidie van 80.000 euro toegekend voor de aankoop van de eerste 250 huurkoopfietsen. Er wordt momenteel onderzocht of een tweede subsidie van 80.000 euro nuttig kan zijn."

16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Fietsen

Mobiliteit | Fietsstallingen Station

Mobiliteitsmandataris Delphine Ramon vertelt op de WV Studentenbeleid van 16 oktober dat er te weinig fietsstallingen zijn aan het station, maar dat er op kote termein aan een oplossing gedacht wordt:

 • 28 parkeerplaatsen uit parking De Bond worden opgegeven, voor bewaakte fietsenstallingen.
 • Hierdoor komt er plaats vrij onder het station voor onbewaakte stallingen.
 • Samen met extra stallingen op perron 13, denkt de stad zo aan 1700 extra fietsenstallingen te komen.

Op lange termijn proberen ze 4000 extra plaatsen te creëren.

16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Fietsen

Mobiliteit | Fietsafhandelcentrale

"De fietsafhandelcentrale wordt verplaatst van Holsbeek naar de centrale werkplaats in Kessel-Lo," vertelt Delphine Ramon, mandataris mobiliteit op de WV Studentenbeleid van 16 oktober. "Er komt een nieuw systeem, waarmee je gaat moeten kunnen bewijzen dat dit je fiets is. In het verleden werd er misbruik gemaakt van de centrale, om andermans fietsen mee te nemen."

"Er is ook een idee aan het opborrelen om in deze centrale plaats ook een “zomerstalling” te houden, voor studenten die hun fiets in Leuven achterlaten in de zomer."

Lucas van VTK is heel erg blij dat de fietsafhandelcentrale verplaatst wordt naar Kessel-Lo. Hij denkt ook dat de zomerstalling een goed idee is!

16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Fietsen

Mobiliteit | Fietsherstellingen- en beheer

Delphine Ramon, mandataris mobiliteit bij LOKO, brengt enkele updates over fietsherstellingen en fietsbeheer op de WV Studentenbeleid van 16 oktober.

"Velo organiseert een fietsherstelcursus. Hier leert Velo je aan hoe je je fietst repareert! Dit gaat doorgaan rond midden november. Je kan je inschrijven via mail naar maarten.verbiest@dsv.kuleuven.be.

Er is ook een idee ontstaan om een herstelplaats voor fietsen te maken, waar studenten zelf hun fiets kunnen herstellen, waar ze ook hulp kunnen krijgen van professionals. Ze willen er tegelijkertijd ook een ontmoetingscentrum van maken, waar ook workshops georganiseerd zullen worden. De locatie – Atelier Vermeylen – zal zich op de hoek van de Minderbroedersstraat en de Capucijnenvoer bevinden.

Een laatste idee is om meer aan stallingsbeheer te doen, waarbij fietsen gelabeld worden, en weesfietsen sneller verwijderd kunnen worden. Ook gaan ze proberen om gestolen fietsen terug te vinden, maar dat zal enkel gaan met Velo fietsen en KU Leuven fietsen."

Lars van Scientica vraagt wat de stand van zaken is rond de Velo-fix stations? We hebben daar nog geen gegevens over, maar we gaan dat beginnen opvolgen. We gaan proberen om defecten zo snel mogelijk door te geven aan Velo, zodat deze gemaakt kunnen worden.

Lukas De Beuker vraagt zich af waarom ze fietsen aan zijn kot kwamen tellen? Ze willen cijfers cijfers cijfers over weesfietsen en het gebruik van fietsenstallingen.

 

13/10/2015 | beleid | mobiliteit | politie

Mobiliteit | Zichtbaarheidsactie

Op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 november organiseert de Leuvense politie een actie voor veilig fietsen. Vorig jaar werden hier fietslichtjes gegeven als je niet in orde was maar gezien op die manier de mensen die niet in orde zijn beloond worden stappen ze nu van dit systeem af.

Dit jaar zal de politie mensen die in orde zijn met een gadget belonen en mensen die niet in orde zijn krijgen de optie om met een fietstaxi naar huis gebracht te worden. Ze mogen niet verder fietsen. LOKO zal deze actie ondersteunen en vrijwilligers sturen en wij moedigen graag ook de kringen aan om deel te nemen. (indien jullie komen, graag aanwezigheid bevestigen via communicatie@loko.be)

02/10/2015 | beleid | politie | mobiliteit

Mobiliteit | Zichtbaarheidsactie

Mariska Gellaerts, communicatiecoördinator van LOKO, komt de vernieuwe fietslichtenactie voorstellen op de WV Studentenbeleid van 2 oktober.

Er zal dit jaar geen actie meer zijn waarin gratis fietslichtjes uitgedeeld worden. Dit wordt vervangen door een andere campagne, waarin studenten zonder licht met busjes naar huis gevoerd worden. Niet iedereen is even overtuigd van de kwaliteit van dit idee.

Veel camionettes hebben niet echt zitplaatsen in hun camionette en ook de verzekeringen lijken hierin niet echt meewerkende partij te zijn. Het lijkt ons praktisch dan ook moeilijk haalbaar.

Politika stelt als alternatief voor om politiecombi’s i.p.v. kringbusjes te gebruiken? Als we niet de studenten, maar net de fietsen vervoeren? Studenten gaan niet willen wandelen. En dat klinkt al veiliger.

Lucas van VTK zegt dat hij het begrepen heeft als in dat de politie hier ook in zal meewerken, maar dat ze graag ook de steun van de studenten wilden.

LOKO's SURVIVALGIDS

Een week lang heb je kunnen genieten van onze tofste tips op onze sociale mediakanalen om je eerste jaar in Leuven te overleven. Hier bundel...

Lees meer 05/10/2018 | Alma | Velo

Quivr, LOKO en de fietsenstallingen. Hoe zit het nu precies?

In de Veto van maandag 14 november staat een artikel over een nieuwe fietsenstalling-app die geïntegreerd zal worden in Quivr. In dat a...

Lees meer 14/11/2016 | mobiliteit | quivr

Verkeersveilige week studenten

Op maandag 24 oktober startte de verkeersveilige week voor studenten. LOKO, de KU Leuven, Hogeschool UC Leuven-Limburg, de stad Leuven, de...

Lees meer 22/10/2016 | mobiliteit | politie leuven | voorrangsregels

Circulatieplan Leuven

Deze zomer is er in Leuven een ingrijpende verandering gebeurd. Het verkeer gaat er vanaf nu helemaal anders aan toe. Hoe en waar je mag fi...

Lees meer 22/08/2016 | Circulatieplan | Mobiliteit | Mini-update

Verbeter het Leuvens openbaar vervoer en doe mee aan de busenquête!

LOKO doet een oproep aan alle Leuvense studenten die af en toe gebruik maken van De Lijn in Leuven. We willen graag weten hoe de Leuvense st...

Lees meer 09/05/2016 | mobiliteit | busenquete

Beleid: Mobiliteit | Bespreking actie GAS-boetes

De WV Studentenbeleid bespreekt de opties voor een actie tegen de GAS-boetes voor fout gepaarkeerde fietsen. De WV een e­mail geha...

Lees meer 06/05/2016 | Beleid | Mobiliteit | GAS-boetes

Beleid: Mobiliteit | Circulatieplan Leuven

Stad Leuven heeft een nieuw circulatieplan uitgedacht. Delphine van LOKO mobiliteit overloopt dit. Het doel van het circulatieplan is om de...

Lees meer 22/04/2016 | Beleid | Mobiliteit | Circulatieplan

Beleid: Discussie GAS-boetes

Woensdag is er reeds een stadsoverleg. Daar zal het dan ook over GAS-boetes gaan. Bram legt kort iets uit over de GAS-Boetes. Ze komen niet...

Lees meer 04/03/2016 | Beleid | Mobiliteit | GAS-boetes

Beleid: Mobiliteit | GAS-boetes

Op de WV van 19 februari 2016 werd er gestemd over een nota rond de GAS-boetes voor verkeerd geparkeerde fietsen in Leuven. Stad Leuve...

Lees meer 17/02/2016 | beleid | mobiliteit | GAS-boetes

Beleid: Update GAS-boetes

Net voor de kerstvakantie kwam er het bericht dat Leuven GAS-boetes ging uitschrijven voor fout gestalde fietsen. Op dat bericht hebben wij ...

Lees meer 18/01/2016 | beleid | mobiliteit | GAS-boetes

Beleid: Mobiliteit | Treinstaking januari

Er gaan heel wat studenten-standunten de ronde over de treinstaking van de NMBS. Unécof, (Union des étudiants de la communaut&...

Lees meer 18/01/2016 | Beleid | Mobiliteit | Treinstaking

Leuvense studenten bezorgd over nieuwe GAS-boete voor fietsen

LEUVEN – Studentenkoepel LOKO is verbaasd over het bericht dat de stad Leuven vanaf 1 januari GAS-boetes van 55 euro zal uitdelen voor...

Lees meer 21/12/2015 | beleid | mobiliteit | gas-boetes

Beleid: Mobiliteit | Mobiliteitsenquête, buspasmiddelen en zichtbaarheidsactie

Mobiliteitsenquête Delphine Ramon, mobiliteitsmandataris, vraagt aan de WV op 27 november of ze liever een grootse mobiliteitsen...

Lees meer 27/11/2015 | beleid | mobiliteit

Mini-update: foto van de week

Deze week was het de beurt aan mandataris mobiliteit en deelstuvoraad Delphine Ramon om een foto uit te kiezen. Delphine: "1097 fietsers...

Lees meer 21/11/2015 | Mini-Update | Foto van de week | Mobiliteit

Beleid: Mobiliteit | Update november

In de updatemail naar de WV Studentenbeleid van 13 november werden volgende punten aangehaald rond mobiliteit. Voor mobiliteit was é...

Lees meer 16/11/2015 | beleid | mobiliteit

Beleid: Mobiliteit | Buspasmiddelen

Delphine Ramon, mandataris mobiliteit geeft een update over de buspasmiddelen (het budget dat binnenkomt dankzij de 20 euro die studenten be...

Lees meer 16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Buspasmiddelen

Beleid: Mobiliteit | Fietsnota Leuven

De Stad Leuven heeft een nota geschreven over de toekomst van fietsen in Leuven. Delphine Ramon, mandataris mobiliteit, stelt deze nota voor...

Lees meer 16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Fietsen

Beleid: Mobiliteit | Openingsuren Velo

Velo wil haar openingsuren aanpassen en vraagt aan de WV Studentenbeleid wat we daarvan denken. Elly denkt dat het handig kan zijn om ...

Lees meer 16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Velo

Beleid: Mobiliteit | Verkeersveilige week

Het was deze week verkeersveilige week: dit is een week die door de politie wordt georganiseerd om meer aandacht te brengen aan de verkeersr...

Lees meer 16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Veiligheid

Beleid: Mobiliteit | LeV-fiets

Delphine Ramon, mandataris mobiliteit, komt de LeV-fiets van Velo toelichten op de WV Studentenbeleid van 16 oktober. "De LeV-fiets is er g...

Lees meer 16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Velo

Beleid: Mobiliteit | Fietsstallingen Station

Mobiliteitsmandataris Delphine Ramon vertelt op de WV Studentenbeleid van 16 oktober dat er te weinig fietsstallingen zijn aan het stat...

Lees meer 16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Fietsen

Beleid: Mobiliteit | Fietsafhandelcentrale

"De fietsafhandelcentrale wordt verplaatst van Holsbeek naar de centrale werkplaats in Kessel-Lo," vertelt Delphine Ramon, mandataris mobili...

Lees meer 16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Fietsen

Beleid: Mobiliteit | Fietsherstellingen- en beheer

Delphine Ramon, mandataris mobiliteit bij LOKO, brengt enkele updates over fietsherstellingen en fietsbeheer op de WV Studentenbeleid van 16...

Lees meer 16/10/2015 | Beleid | Mobiliteit | Fietsen

Beleid: Mobiliteit | Zichtbaarheidsactie

Op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 november organiseert de Leuvense politie een actie voor veilig fietsen. Vorig jaar werden hier fi...

Lees meer 13/10/2015 | beleid | mobiliteit | politie

Beleid: Mobiliteit | Zichtbaarheidsactie

Mariska Gellaerts, communicatiecoördinator van LOKO, komt de vernieuwe fietslichtenactie voorstellen op de WV Studentenbeleid van 2 okt...

Lees meer 02/10/2015 | beleid | politie | mobiliteit