Dossier

Alma

LOKO heeft twee studentenvertegenwoordigers bij Alma. Daar kijken zij toe of het restaurant wel studentvriendelijk blijft, denken ze mee over toekomstige denkpistes en besturen zij mee als volwaardige leden van de Raad van Bestuur van Alma. In dit dossier lees je waar ze de afgelopen tijd mee bezig geweest zijn.

Opgelet: de beleidsberichten die hieronder staan zijn excerpten uit vergaderverslagen en zijn soms niet altijd even goed te begrijpen. Wens je graag meer informatie? Mail dan gerust naar sociaal@loko.be.

05/10/2018 | Alma | Velo

LOKO's SURVIVALGIDS

Een week lang heb je kunnen genieten van onze tofste tips op onze sociale mediakanalen om je eerste jaar in Leuven te overleven. Hier bundelen we ze nog eens samen en smijten we er speciaal voor jou nog wat tips bij. 

17/09/2018 | Alma | Vertegenwoordiging

Waarom Alma duurder wordt

Komend jaar gaan Leuvense studenten opnieuw meer geld mogen neerleggen voor Alma maaltijden. De nieuwe prijscategorieën zijn nu: €3,60, €4,85, €6,45. Met een stijging van ongeveer 4,5% per prijscategorie, vragen jullie jullie waarschijnlijk af waarom dit zo is.

 

Alma bevindt zich in een uitdagende positie. Zowel haar businessmodel als financiën staan zwaar onder druk. Door de ondersubsidiëring van studentenvoorzieningen vanuit de overheid werkt ook Alma met een krapper budget. Grofweg dekken deze subsidies de vaste kosten met betrekking tot haar gebouwen. Daarnaast staan kassainkomsten normaal gezien in voor de andere kosten van Alma. Grondstof- en personeelskosten echter blijven stijgen terwijl de inkomsten vanuit de overheid niet hetzelfde tempo volgen. Kortom, de kosten stijgen terwijl de inkomsten niet volgen.

 

Vanuit het oogpunt van LOKO vinden we een prijsindexatie of prijsstijging allesbehalve wenselijk. We beseffen echter dat er weinig alternatieven voorliggen. Een prijsverhoging is één van de weinige opties op korte termijn die Alma had om haar financiën gezond te houden. Binnen de huidige financiering van Alma is er immers amper beweegruimte.

 

Daarom pleiten we met succes voor een herziening van de kostenstructuur. Alma zit op haar tandvlees wat de subsidies per maaltijd betreft. We willen resoluut naar een structuur gaan waarin Alma degelijk werk kan maken van haar kernopdracht: gezond en goedkoop voedsel aanbieden aan de student.

 

Initieel lag het voorstel overigens hoger. Als studentenvertegenwoordigers in de raad van bestuur hamerden we erop dat Alma niet alleen een maatschappelijke functie vervult, maar ook statutair een sociale voorziening is. Daarom koppelden we een lagere indexatie aan de expliciete voorwaarde dat komend academiejaar er een duurzaam model tot stand komt in plaats van iedere keer naar de gebruiker te kijken om elk tekort op te vangen. Dit slechte nieuws willen we immers niet herhaald zien. Integendeel.


Heb je vragen of opmerkingen, contacteer dan zeker onze Alma mandatarissen op alma@loko.be

20/10/2017 | Eerstejaars | Alma | Acco

7 dingen die je als eerstejaarsstudent moet weten

Begin je aan je eerste jaar in Leuven en wil je vertrekken met een goede start? Lees dan deze 7 handige weetjes die jouw leven in deze mooie studentenstad helemaal van een leien dakje laten lopen.

19/03/2017 | Alma | Vertegenwoordiging | Sociaal

Alma take away!

Sinds maandag 6 maart kan je in Alma 1,2,3 en Gasthuisberg zonder meerprijs spaghetti bolognese, stoofvlees en een koninginnenhapje af te halen, en dit in een biologisch afbreekbare verpakking. Deze ontwikkeling is er gekomen naar aanleiding van een LOKO-nota voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Alma.

LOKO stelde voor om afhaalmaaltijden in het Alma-aanbod op te nemen omdat voorheen de afhaalmogelijkheden in Leuven duur en weinig divers waren. Het grootste aandeel in dit aanbod werd ook ingenomen door ongezonde voeding zoals frieten en kebab. Bijgevolg is een student nu niet meer veroordeeld om bij tijdsgebrek of omdat die op een andere locatie wil eten dan de Almarestaurants tot het andere afhaalaanbod.

De uitgangspunten waren dat afhaalmaaltijden zeker niet duurder mochten worden dan het ter plaatse consumeren van een Alma-maaltijd. Verder was het ook belangrijk om deze maaltijden op een duurzame manier ter beschikking te stellen door gebruik te maken van herbruikbare of biologisch afbreekbare verpakkingen. In samenwerking mat Alma zijn ook deze twee belangrijke aandachtspunten gerealiseerd kunnen worden.

11/12/2015 | beleid | alma | voeding

Alma | Fuiven in Alma 2 en Foodtruck

Op de WV Studentenbeleid van 11 december werd een korte update gegeven over Alma.

Fuiven in Alma 2: vatenprijs

De vatprijs in Alma 2 is inderdaad lager voor LOKO dan voor kringen. De enige mogelijkheid is dat de prijs voor LOKO even hoog wordt als die voor de kringen, dit zou 1.200 euro verschil zijn voor bijvoorbeeld de International Party. De vatprijs zou waarschijnlijk stijgen met 5%. De mandatarissen Alma kaarten dit aan bij Alma en stellen voor dat kringvoorzitters samenzitten met Alma (2) om daar aan de CEO te zeggen hoe onmogelijk een hogere vatprijs voor de kringen zou zijn.

Foodtruck

Tom vraagt de AV of ze opnieuw over de foodtruck willen stemmen. Politika stelt een vraag over foodtruck, Tom vraagt dit op de Alma-werkgroep te kunnen bespreken om op de WV efficiënter te werk te kunnen gaan. Politika is akkoord. De AV besluit toch nog te stemmen over de foodtruck. NFK stelt dat besprekingen in werkgroep niet als aanval of kritiek bedoeld werden.

De foodtruck is enkel rendabel tijdens de blok, niet continu doorheen het jaar. Dit zou veel kosten meebrengen en moet gecompenseerd worden met maaltijdkosten. Truck kan wel imago Alma oppoetsen, zegt CEO Alma. Alternatief zou een food corner voor snelle hap zijn in Alma 2… Werkgroep stelde dat niet zo’n goed idee zou zijn.

27/11/2015 | beleid | alma | voeding

Alma | Begroting 2016

Toon Van Schel, mandataris RvB Alma presenteerde op de WV Studentenbeleid van 27 november de begroting van Alma.

"Er werd op het hart gedrukt dat het erg moeilijk was om een evenwichtige begroting op te stellen. Er is een versterking nodig van het middenkader, de investeringen kosten veel geld, er wordt minder gegeten, de subsidies dalen, het cateringaanbod wordt niet meer overal afgenomen… Ze zitten dus met enkele problemen, waardoor de hoge winsten uit 2014 en 2015, in 2016 niet meer herhaald zullen kunnen worden. Ze proberen hun budget in evenwicht te brengen, d.m.v. een daling in personeelskosten, minder energieverbruik, lagere grondstofkosten en meer supplementen op de maaltijdprijs van niet-studenten en personeelsleden, dankzij de betere kaartregistratie.

Lukas van VTK merkt op dat een prijsverhoging van catering in een dalende afname erg gevaarlijk is. Het probleem is, zo stelt Toon, dat er evenveel geld uit de catering gehaald moet worden, terwijl er minder afname is.

VTK vraagt ook of er al onderzoek gericht is naar de daling van de afname van warme maaltijden door studenten. Komt dit door de prijsverhogingen? Toon stelt voor om nog eens een Alma-enquête te houden. Het bestuur van Alma denkt dat er voor warme maaltijden niet echt concurrentie is, en dat er daardoor nog prijsverhogingen kunnen zijn. De WV is het er niet mee eens, en stelt dat er voor dezelfde prijs lekkerder eten te vinden is in Leuven.

Over de stijging in personeelsefficiëntie wordt gevraagd of dat aan ontslagen ligt. Blijkbaar niet, maar vooral een vermindering van tijdelijke werkkrachten."

27/11/2015 | beleid | alma | voeding

Alma | Werkgroep

Toon Van Schel, mandataris RvB Alma presenteerde op de WV Studentenbeleid van 27 november de resultaten van de werkgroep Alma.

 • Vermelding caloriecodes: Niet zo nuttig en erg moeilijk te implementeren.
 • Alma te duur en te weinig keuze?
  • Potentiële oplossingen zijn meer maaltijden in de goedkopere categorieën. Maar is dat betaalbaar?
  • Er werd ook gemeld dat pastagerechten goedkoop, lekker en gezond kunnen zijn. Waarom wordt er niet meer met pasta gewerkt?
  • Fruitautomaten vonden ze een leuk idee.
  • Kunnen personeelsleden ook niet meer betalen dan studenten? Die verdienen immers wel geld.

 • Het is ook niet erg eerlijk dat er enkel in Alma 3 ook andere zetmeelcomponenten bijgehaald kunnen worden, terwijl dat in andere Alma’s alleen om frietjes gaat.
 • In het centrum liggen veel Alma’s op klein gebied, met weinig diversificatie. Een van die Alma’s zou misschien een pastabar kunnen worden?
 • Vegetarische en veganistische maaltijden:
  • Veganistisch gaat volgens Alma om een te kleine groep, en dat is moeilijk te realiseren door een budgetrestaurant zoals Alma.
  • Vegetarische maaltijden moeten wel uitbreidbaar en goedkoper gemaakt kunnen worden.

 • Foodtruck: leuk maar verlieslatend, doordat die truck gehuurd moet worden. Het was erg succesvol tijdens de blok, maar tijdens het academiejaar zijn er minder grote groepen studenten.
 • Meeneemmaaltijden: niet erg duurzaam en gezond, terwijl in de supermarkt goedkopere meeneemmaaltijden te vinden zijn.
  • Letteren/Mecenas merkt op dat dit toch meer succes kan hebben dan we denken.

 • Duurzaamheid:
  • De overschotdoos leek niet echt de moeite waard, gezien de porties niet erg groot zijn en er gevaar is voor misbruik, met de gratis frietjes.
  • Ook de insectenburger kwam aan bod. Veel voordelen maar ook veel te duur.
  • NFK stelt voor om wat op het einde van de dag over is, aan goedkopere prijs te verkopen. Dit lijkt nuttiger om voedseloverschotten te vermijden, dan overschotdozen.

 

02/10/2015 | alma | beleid | voeding

Alma | Prijsstijging academiejaar 2015-2015

Joost Vermote, mandataris in de RvB van ALma, komt de prijsverhoging van dit academiejaar toelichten op de WV Studentenbeleid van 2 oktober.

Hoewel vorig academiejaar een prijsstijging bij Alma is kunnen vermeden worden, moest er dit academiejaar toch één doorgevoerd worden.

De prijsstijging heeft plaatsgevonden op 4 september. Het probleem: de Vlaamse regering geeft minder geld aan de deelstuvoraad -> deelstuvoraad geeft minder geld aan Alma -> Alma moet elders geld vinden.

Originele prijsvoorstel: verhoging van de maaltijden met ca. 15 cent. Uiteindelijk is het slechts 10 cent geworden. Belangrijk punt: de goedkoopste maaltijd wordt gevrijwaard. Even werd er gesproken om die ook te verhogen, maar dit hebben we kunnen vermijden.

Ook vermeldenswaardig: normaal ging er ook een indexering komen, en de prijzen dus nog verder stijgen. Dit is gelukkig ook niet gebeurd.

"Waarom alleen op de warme maaltijden een prijsstijging?" wordt er gevraagd. Dit wegens een gebrek aan marge op de koude maaltijden.

Lucas van VTK vraagt waarom de goedkoopste maaltijd gevrijwaard wordt, terwijl dit de meest gebruikte maaltijd is? Joost antwoord dat ze met de RvB vonden dat Alma zijn aanbod van goedkope maaltijden moet behouden, voor minder gegoede studenten.

29/12/2014 | Sociaal | Alma | Besparingen

Studentenkoepel LOKO houdt prijsstijging Alma tegen

Dankzij interventies van studentenvertegenwoordigers van de Leuvense studentenkoepel LOKO, zal een geplande prijsstijging van gemiddeld 15 eurocent per maaltijd niet doorgaan.

Foto: Rob Stevens - KU Leuven

“Omwille van de stijgende kosten van grondstoffen en personeel, en om het investeringsplan van Alma te financieren, was het studentenrestaurant van plan om de prijzen van de maaltijden te laten stijgen met een gemiddeld bedrag van 15 eurocent per maaltijd,” vertelt LOKO-voorzitter Karel Van Den Bossche. “Dankzij een tussenkomst van onze studentenvertegenwoordigers bij Alma, waren we er in eerste instantie al in geslaagd om die verhoging te drukken naar 10 eurocent per maaltijd.”

Bovendien moest Alma een extra besparing van €35.000 doorvoeren, vanwege de besparingsopdracht die de Vlaamse Regering aan de studentenvoorzieningen van de universiteiten en hogescholen had opgelegd. De studentenvertegenwoordigers hebben er voor geijverd om die €35.000 niet bij Alma te gaan halen, maar enkele andere, minder dringende projecten van de studentenvoorzieningen on hold te zetten.

Op de vorige algemene vergadering van Alma is dan besloten om geen prijsstijging in te begroten voor volgend academiejaar. Als de begroting deze zomer op schema zit, kunnen de Leuvense studenten in 2015-2016 dus blijven genieten van de maaltijden van Alma, aan hetzelfde voordelige tarief als dit academiejaar.

Rien Hoeybergs, studentenvertegenwoordiger in de raad van bestuur van Alma: “Uit de Alma-enquête van vorig jaar bleek dat studenten de maaltijdprijs een zeer belangrijk element vinden. Daarom zijn we tevreden dat Alma zijn begroting nu doet kloppen door extra inkomsten te zoeken bij de catering en door te blijven focussen op een efficiënte werking”.

De besparingen bij LOKO zelf, alsook bij fietsherstelplaats Velo, zullen wel doorgaan. Net als enkele andere prijsverhogingen, zoals die bij de residenties van de KU Leuven. Die middelen komen immers uit dezelfde pot van studentenvoorzieningen van de KU Leuven en de Leuvense hogescholen.

 

11/11/2013 | Alma | enquete

LOKO's Almabevraging

Dag medestudent! Waarom ga jij naar de ALMA (Of waarom net niet)? LOKO & ALMA vragen jullie mening in een korte enquête zodat zij jullie nog lekkerder eten kunnen voorschotelen. Er is zowel een enquête voor mensen die niet naar ALMA gaan (http://bit.ly/ikganooitnaaralma), als voor trouwe bezoekers (http://bit.ly/almaenquete). Werk mee aan de Alma van de toekomst en deel dit met je vrienden!

LOKO's SURVIVALGIDS

Een week lang heb je kunnen genieten van onze tofste tips op onze sociale mediakanalen om je eerste jaar in Leuven te overleven. Hier bundel...

Lees meer 05/10/2018 | Alma | Velo

Waarom Alma duurder wordt

Komend jaar gaan Leuvense studenten opnieuw meer geld mogen neerleggen voor Alma maaltijden. De nieuwe prijscategorieën zijn nu: €...

Lees meer 17/09/2018 | Alma | Vertegenwoordiging

7 dingen die je als eerstejaarsstudent moet weten

Begin je aan je eerste jaar in Leuven en wil je vertrekken met een goede start? Lees dan deze 7 handige weetjes die jouw leven in deze mooie...

Lees meer 20/10/2017 | Eerstejaars | Alma | Acco

Alma take away!

Sinds maandag 6 maart kan je in Alma 1,2,3 en Gasthuisberg zonder meerprijs spaghetti bolognese, stoofvlees en een koninginnenhapje af te ha...

Lees meer 19/03/2017 | Alma | Vertegenwoordiging | Sociaal

Beleid: Alma | Fuiven in Alma 2 en Foodtruck

Op de WV Studentenbeleid van 11 december werd een korte update gegeven over Alma. Fuiven in Alma 2: vatenprijs De vatprijs in Alma 2 is in...

Lees meer 11/12/2015 | beleid | alma | voeding

Beleid: Alma | Begroting 2016

Toon Van Schel, mandataris RvB Alma presenteerde op de WV Studentenbeleid van 27 november de begroting van Alma. "Er werd op het ...

Lees meer 27/11/2015 | beleid | alma | voeding

Beleid: Alma | Werkgroep

Toon Van Schel, mandataris RvB Alma presenteerde op de WV Studentenbeleid van 27 november de resultaten van de werkgroep Alma. Vermelding...

Lees meer 27/11/2015 | beleid | alma | voeding

Beleid: Alma | Prijsstijging academiejaar 2015-2015

Joost Vermote, mandataris in de RvB van ALma, komt de prijsverhoging van dit academiejaar toelichten op de WV Studentenbeleid van 2 okt...

Lees meer 02/10/2015 | alma | beleid | voeding

Studentenkoepel LOKO houdt prijsstijging Alma tegen

Dankzij interventies van studentenvertegenwoordigers van de Leuvense studentenkoepel LOKO, zal een geplande prijsstijging van gemiddeld 15 e...

Lees meer 29/12/2014 | Sociaal | Alma | Besparingen

LOKO's Almabevraging

Dag medestudent! Waarom ga jij naar de ALMA (Of waarom net niet)? LOKO & ALMA vragen jullie mening in een korte enquête zodat zij jullie no...

Lees meer 11/11/2013 | Alma | enquete