Dossier

ACCO

LOKO heeft een aantal studentenvertegenwoordigers bij ACCO. Daar kijken zij toe of de drukker/boekenwinkel/studiemateriaalwinkel wel studentvriendelijk blijft, denken ze mee over toekomstige denkpistes en besturen zij mee als volwaardige leden van de Raad van Bestuur van ACCO. In dit dossier lees je waar ze de afgelopen tijd mee bezig geweest zijn.

Opgelet: de beleidsberichten die hieronder staan zijn excerpten uit vergaderverslagen en zijn soms niet altijd even goed te begrijpen. Wens je graag meer informatie? Mail dan gerust naar sociaal@loko.be.

20/10/2017 | Eerstejaars | Alma | Acco

7 dingen die je als eerstejaarsstudent moet weten

Begin je aan je eerste jaar in Leuven en wil je vertrekken met een goede start? Lees dan deze 7 handige weetjes die jouw leven in deze mooie studentenstad helemaal van een leien dakje laten lopen.

20/03/2017 | Acco | Vertegenwoordiging

Acco-aandeelhouders verenig u! En laat je vertegenwoordigen door LOKO.

LOKO vertegenwoordigt de Leuvense student bij Acco via drie studenten die elk - met stemrecht - in de raad van bestuur zetelen. Zo bezitten de Leuvense studenten over drie stemmen op een totaal van veertien stemmen (5 studenten, 7 niet-studenten, 2 vertegenwoordigers van de KUL). De vertegenwoordiging van LOKO bij Acco zorgt ervoor dat de studenten het reilen en zeilen bij Acco in het oog kunnen houden, zodat Acco haar opzet (cursussen verkopen aan de laagst mogelijke prijs) blijft volbrengen.

Waarom is de Algemene Vergadering van Acco van belang voor een student?

Elke student met een Acco lidkaart is aandeelhouder van Acco. Als Acco-aandeelhouder en klant is het interessant om op de hoogte te zijn van Acco’s situatie. Tijdens de Algemene Vergadering worden onder meer de financiële resultaten van het afgelopen boekjaar voorgesteld. Op het einde van de AV worden de resultaten goedgekeurd of afgekeurd door de aandeelhouders. Indien de studenten hun stem willen laten horen, is het van belang dat er zoveel mogelijk aandeelhouders aanwezig zijn en/of zoveel mogelijk volmachten verzameld worden. De exacte agenda van de AV kan verkregen worden via acco@loko.be, zodra ze bekendgemaakt wordt.

Hoe kan ik een volmacht indienen?

Een volmacht kan snel en eenvoudig ingevuld worden (zie formulier in bijlage). De naam van de gevolmachtigde zullen de Loko mandatarissen zelf invullen en mag dus blanco gelaten worden. Je bezorgt de volmacht aan de cursusdienst van jouw kring, brengt hem naar het LOKO-kantoor ('s Meiersstraat 5 Leuven) of stuurt hem naar acco@loko.be.

22/04/2016 | Beleid | Acco | Sofia

Acco | Sofia en CuDi's

De Acco-mandatarissen komen nieuwe prijzen voor Sofia voorstellen. De huidige prijzen zijn €9,50 bij een cursus, €12 bij een handboek, €25 voor digital-only. De Acco-mandatarissen zijn naar de RvB gestapt omdat die prijzen veel te duur zouden zijn. Hun voorstel was dan ook om één uniforme prijs te hanteren. Zo zou een nieuwe prijs €11 voor alle producten zijn. Deze prijs is zonder Acco-aandeel. Met een Acco-aandeel zou er nog een extra korting op komen.

Politika apprecieert dat er inspanningen zijn gedaan voor de prijssetting, maar wilt dat er meer benadrukt wordt, dat ze liever hebben dat er meer in Toledo gedaan wordt, en niet in een apart platform als Sofia.

Het nieuwe prijsvoorstel wordt goedgekeurd door de WV Studentenbeleid.

Bovendien willen de Acco-mandatarissen dat de prijszetting vanaf nu bepaald wordt in de Raad van Bestuur, waar de studenten ook een inspraak hebben, i.t.t. het dagelijks bestuur.

Dat idee wordt ook goedgekeurd door de WV Studentenbeleid.

Verder gaat het nog over de meerwaarde van Sofia. Zowel de studenten als de Raad van Bestuur vinden dat er een meerwaarde moet zijn aan een Sofia-cursus. Een reeks powerpoint-slides hoort thuis op Toledo, bijvoorbeeld, en niet op Sofia.

04/03/2016 | Update | Acco | Sofia

Acco | Discussie rond Sofia

De Acco-mandatarissen en een afgevaardigde van Acco zelf geven een stand van zake rond het interactieve Sofia-platform.

Politika: Hoe verhoudt het systeem zich met Toledo. Veel dingen kunnen ook in Toledo. Nuttig als alle studenten en docenten er in mee stappen. Willen we twee systemen?

Acco: Gebruiksvriendelijkheid Sofia is flexibeler. Helpdesk voor studenten en docenten. Wat is beste manier om leerstof over te brengen naar studenten? Hierbij mogelijkheid om die flexibiliteit toe te laten.

Politika: Docent die beslist?

Acco: Docent beslist of het gebruikt wordt. Studiemateriaal persoonlijke bibliotheek. Cursus is levenslang geldig en wordt je niet van afgesloten als je afstudeert.

Medica: Heel wat docenten geneigd om over te schakelen. Afprintmogelijkheden nog wat beperkt. Kunt nog niet alles afhalen. Platform heel belastend voor bandbreedte. Te traag voor docent soms. Prijs nog twijfelpunt. Werd goedkoper voor de student om cursus erbij te nemen dan enkel digital only te nemen.

Acco: digital only is btw van 21%. Digital only op 1 product gaan terugwinnen. Met boek over verschillende producten. Die case heeft opstap naar cursus gemaakt. Ook aantal artikels bij geprint. 

Medica: Idee dat acco wil geven, van geef maar artikels uit. Geen goed idee naar duurzaamheid toe. 

Acco: Student heeft daar geredeneerd naar wat best is voor student.

Medica: Studenten betalen per cursus 25 euro voor slides. Loopt bij meerdere cursussen snel op. Vraag om na te denken wanneer er verschillende vakken in opleiding gebruik van maken. Voorstel van instap kost en kleinere bijkomende kost voor extra cursus.

Acco: Die ideeën zijn er. Blijven er van overtuigd om combinatie met papier te promoten.

Industria: Fysieke boeken moeten blijven bestaan (markeren, …) uitbreiding naar digitaal platform daar bij te snappen. Waarom zou het digitalen niet op toledo kunnen? Is juist geupgradet. Waarom weer een ander student. Lijkt vooral nadelig voor studenten. Nu al veel studenten die Toledo niet volledig gebruiken.

Acco: Kijken naar de markt. Niemand kan vanop externe aan die cursussen en materiaal op toledo. Tweede punt is dat Sofia prijs van cursus laag kan houden. Veel hogescholen bezig met filmpjes voor praktijkgerichte opdrachten. (vb. infuus steken). Kost veel geld aan scholen. Op bepaalde momenten moet dat terugbetaald worden. Sofia laat toe dat auteurs kunnen samen werken. Ook voor digitaal materiaal en die productiekosten. Kan de kost van het studiemateriaal laag houden om dat ook juist anderen hier aan kunnen buiten die unief of hogeschool.

Pedagogische kring uit haar bezorgdheid: kunnen die online versies enkel via Acco verkocht worden of ook via cursusdiensten.

Acco: Vooral over digital only. Digital only zal in de toekomst online verkocht worden. Daar gaan kijken naar belangen van studenten in zijn totaliteit. Blended model zal nog vele jaren de hoofdnoot zijn van studiemateriaal. Dit kan wel via cursusdienst.

Medica: ook bevraging doen bij anderre studenten dan eerstejaars. Beetje nutteloze bevraging bij eerstejaars. Andere studenten kunnen beter vergelijken met andere manieren.

Acco: Ook al commentaren van docenten gekregen. In toekomst ook andere studenten bevragen.

Industria: Aantal dingen heel negatief naar student toe. Docenten kunnen digitaal leveren. Kunnen kringen dit ook niet gaan doen. Klinkt allemaal nogal eenzijdig, nadelig voor de student.

Acco: op lange termijn denken. Bij verhoging inschrijvingsgeld ook vergelijking kostprijs studiemateriaal. Leuven systematisch als goedkoopste naar boven. Acco heeft daar ook belangrijke rol in. Er blijven zijn voor studenten. Vraag ook wat investering. Moeten verder denken of Acco bestaat niet meer. Zou veel nadeligere gevolgen kunnen hebben. Acco vraagt aan studenten om naar toekomst toe te denken.

Industria: wijst er op dat goedkoopste vooral door kringen komt. 

Acco: VUB komt zeer duur uit. Omdat daar eerst gratis gegeven wordt in eerstejaars. Als auteurs hun gading niet vindt in beschermd drukwerk, gaan die eerder richting dure boeken, internationale publicaties. 

Medica: Wat is verdere visie met Sofia? Wordt dit uw enige product?

Acco: bezig met meerjarenplan. Mikken op forse stijging. Zien naar 100 000 gebruikers uit tegen 2018. Legt nadruk nog eens op belang papier voor de student. 

Medica: Internationaal naar Nederland toe?

Acco: nadruk nu vooral op België en zorgen dat het hier goed werkt. Dan gaan kijken wat de verwachtingen zijn in Nederland. Op dit moment nog niet zeer breed uitwerken.

Medica: Studenten vinden het jammer dat je nota’s niet met dia samen kunt afdrukken, niet markeren in slides, geen nota’s bij tekst.

Acco: al aangehaald bij overleg met studenten. Wordt naar gekeken. Komen ook auteursrechterlijke aspecten bij kijken.

Stef: Wordt presentatie ook op andere campussen gegeven? Vb. Kulak.

Acco: presentatie aan beleid gegeven, nog niet aan studenten. Ook nog niet echt contact mee geweest. 

Stef: zij kunnen opmerkingen die wij nu al hebben verder mee uit werken.

Acco: Idee om studenten uit Leuven mee te laten doen aan soort focusgroep. Zullen ook proberen om dit bij andere studenten in andere steden te houden. Ook verslag hier voor brengen.

Politika: Wordt het niet heel ingewikkeld waar voor welk vak cursusmateriaal gekocht moet worden? Willen zoveel mogelijk cursussen in Sofia? Wat met cursussen die bij cudi’s verkocht worden en ook bij Sofia zouden komen. Dan werkt dit elkaar eigenlijk tegen.

Acco: Er zijn al heel wat uitgeverijen met elk hun platformen. Als Acco het niet doet, wie dan wel en wat zullen prijzen dan zijn? Zorgen dat het geïntegreerd zou zijn en dat de student niet telkens nieuwe login nodig hebben.  Beaamt dat er nog niet nagedacht is over het aspect met cudi die tegenstelling is met Sofia. 

Stef vraagt wat er nu gaat gebeuren met sofia. Er is geen standpunt voorzien. Hoe gaan de loko mandatarissen dit nu opvolgen?

Joost: vandaag was het gewoon een toelichting; nu is er geen standpunt

Medica: gaat dit via de focusgroep om dit te bespreken. Het blijft wel een duur systeem. Als dit gratis was geweest; was dit anders gelopen.

Medica: nieuwe licentie aankopen, het is niet meer mogelijk iets over te kopen van iemand anders. Geen tweedehandsmarkt. Code vervalt en dan moet je je code opnieuw aanvragen.

Stef: prijzen zijn schandalig hoog. Dit moeten we anders doen

Medica stelt dat het duur is en twijfelt of het het waard is. Geneeskunde studenten vinden het duur. 

Industria: we hebben graag dat we het meenemen. 

Tom: bespreken op AB en dan koppelen we terug. 

 

27/11/2015 | beleid | acco | cudi

Acco | Update CuDi-overleg

Het cudi-overleg, waarbij de mandatarissen ACCO samen zitten met de cursusdienstverantwoordelijken van de kringen, is sinds dit jaar vernieuwd. De FrAcco gaat vanaf nu zelf op pad, en gaat langs bij de kringen. Er zijn tot nu toe acht kringen bereid geweest om hierop in te gaan. Daar zijn een aantal resultaten uit voortgekomen. Gauthier Moreau, mandataris RvB ACCO stelt deze voor op de WV van 27 november 2015.

·       Zo is de samenwerking tussen de kringen en Acco goed tot matig. De CuDi’s zien Acco ook deels als partner en deels als partner-concurrent. Niemand ziet, tot nu toe, Acco enkel en alleen als concurrent.

·       Voorkomende frustratie is dat Acco “proffen inpikt” om hun cursussen te drukken, i.p.v. door de CuDi te laten drukken.

·       De Acco-prijzen worden niet altijd even positief bevonden. De kwaliteit was dan weer wel goed bevonden. De prijs-kwaliteit zat dan weer eerder in het neutraal-tot-goed spectrum.

·       Iedereen heeft een contactpersoon bij Acco, dat vinden we goed. De samenwerking met die contactpersoon liep ook vrij vlot.

·       Enkele CuDi’s hadden bedenkingen bij het Acco-beleid. Dat ging weer over het “afpakken van prof’s”.

·       Acco-kortingskaart: enkel VRG gebruikt, van de ondervraagde kringen, de Acco-kortingskaart. Medica merkt op dat zij dat ook doen, maar zij zijn nog niet bevraagd.

·       Leveringen waren soms te laat. Acco zit echter ook in een moeilijke periode, in het begin van het jaar. Communicatie werd niet echt positief bevonden.

·       Er is vaak geen tot zeer late communicatie vanuit Acco.

·       De inleverdata zijn vaak erg onduidelijk, i.v.m. de niet-verkochte cursussen.

·       CuDi’s wisten niet altijd dat er ook studenten in de Acco RvB zetelen. Daar willen we nog wat aan werken, om dit in de toekomst te verbeteren.

De StuVers hebben ook gevraagd voor meer inspraak in de RvB. Zo zit er vanaf nu ook een StuVer in het kernbestuur en ook in het aanstellingscomité van de nieuw Algemeen Directeur.

We merken dat de aandelenverkoop terug licht stijgt, maar we merken toch nog vooral de daling van de afgelopen jaren.

Finn van Medica vraagt aan Gauthier wat zij vinden van Sofia, het online boekenplatform dat Acco nu aan het marketten is. Hoe evalueert de RvB dat? Het probleem is dat de beslissing hierover jaren geleden reeds genomen is. We kunnen het nu niet goed meer stopzetten. We nemen vooral mee dat het nu bestaat en er geld aan verdiend wordt. We moeten nu vooral proberen om het systeem zo goed mogelijk te maken. Binnenkort krijgen de StuVers bij Acco hier een presentatie over. Dit wordt verder besproken met de WV. 

13/11/2015 | Beleid | acco

Acco | Algemeen directeur en transparant bestuur

In de updatempail naar de WV Studentenbeleid van 13 november werd het volgende bericht over ACCO.

Aanstelling Algemeen Directeur

ACCO is, sinds het aftreden van de vorige directeur, op zoek naar een nieuw algemeen directeur. De mandatarissen hebben gevraagd meer inspraak te krijgen bij de sollicitaties. De Raad van Bestuur heeft naar deze vraag geluisterd en geoordeeld dat één student mag zetelen in het comité dat de sollicitaties afneemt. Via deze plaats die de mandatarissen hebben verworven, kan ook het licht geworpen worden op de vraag hoe de kandidaat-directeurs staan ten opzichte van de cursusdiensten, kringen en studenten.

Transparantie Raad van Bestuur

Verder hebben de mandatarissen aan de Raad van Bestuur ook gevraagd om nog transparanter te werken. Ook aan deze eis werd gehoor gegeven. Vanaf heden zal om de twee bestuursvergaderingen een bureau plaatsvinden. Binnen dit bureau zal een kernbestuur de tijd krijgen om uitgebreid te discussiëren over ACCO. Binnen dit kernbestuur wordt opnieuw één zetel toegewezen aan een student. Op het kernbestuur worden diverse onderwerpen met meer diepgang besproken (en op een informelere wijze), maar worden geen beslissingen genomen. Mogelijke beslissingen behoren steeds toe aan de Raad van Bestuur. Het voordeel van dit bureau is dat er gemakkelijker teruggekoppeld kan worden naar de WV over mogelijke agendapunten van de Raad van Bestuur, waardoor de visie van de AV beter vertegenwoordigd kan worden op de Raad van Bestuur.

7 dingen die je als eerstejaarsstudent moet weten

Begin je aan je eerste jaar in Leuven en wil je vertrekken met een goede start? Lees dan deze 7 handige weetjes die jouw leven in deze mooie...

Lees meer 20/10/2017 | Eerstejaars | Alma | Acco

Acco-aandeelhouders verenig u! En laat je vertegenwoordigen door LOKO.

LOKO vertegenwoordigt de Leuvense student bij Acco via drie studenten die elk - met stemrecht - in de raad van bestuur zetelen. Zo bezitten ...

Lees meer 20/03/2017 | Acco | Vertegenwoordiging

Beleid: Acco | Sofia en CuDi's

De Acco-mandatarissen komen nieuwe prijzen voor Sofia voorstellen. De huidige prijzen zijn €9,50 bij een cursus, €12 bij een handb...

Lees meer 22/04/2016 | Beleid | Acco | Sofia

Beleid: Acco | Discussie rond Sofia

De Acco-mandatarissen en een afgevaardigde van Acco zelf geven een stand van zake rond het interactieve Sofia-platform. Politika: Hoe verho...

Lees meer 04/03/2016 | Update | Acco | Sofia

Beleid: Acco | Update CuDi-overleg

Het cudi-overleg, waarbij de mandatarissen ACCO samen zitten met de cursusdienstverantwoordelijken van de kringen, is sinds dit jaar vernieu...

Lees meer 27/11/2015 | beleid | acco | cudi

Beleid: Acco | Algemeen directeur en transparant bestuur

In de updatempail naar de WV Studentenbeleid van 13 november werd het volgende bericht over ACCO. Aanstelling Algemeen Directeur ACCO is, ...

Lees meer 13/11/2015 | Beleid | acco