Dossier

Deelstuvoraad

De deelstuvoraad is de Leuvense vergadering waarin de prioriteiten van de studentenvoorzieningen vastgelegd worden. Studentenvoorzieningen, dat zijn zaken zoals residenties, het studentengezondheidscentrum, de studentenadviesdiensten, maar ook Alma, Velo en LOKO zelf! In deze deelstuvoraad zetelen zes studentenvertegenwoordigers.

In dit dossier lees je enkele belangrijke beleidsbeslissingen uit de deelstuvoraad.

Opgelet: de beleidsberichten die hieronder staan zijn excerpten uit vergaderverslagen en zijn soms niet altijd even goed te begrijpen. Wens je graag meer informatie? Mail dan gerust naar sociaal@loko.be.

18/01/2016 | Deelstuvoraad | Beleid

Update Deelstuvoraad | December 2015

Op vrijdag 18 december kwam de Deelstuvoraad samen. Op deze laatste vergadering van 2015 kwamen o.a. volgende thema’s aan bod:

Het belangrijkste agendapunt was de evaluatie van de eerste 6 maanden van het “Stalmeestersproject” (een samenwerking tussen KU Leuven en Velo, deels gefinancieerd vanuit de “buspasmiddelen”). Kort samengevat verrichten de stalmeesters heel wat werk. Hun activiteiten bestaan o.a. uit het in kaart brengen van het tekort aan fietsenstallingen op de KU Leuven-campussen; onderhoud van Velo-fixstations; onderhoud van de fietsstallingen zelf, etc.

Naar de toekomst toe wordt er vanuit de dienst mobiliteit gekeken naar een specifiek ‘fietswrakkenreglement’ op KU Leuven-terreinen. Zo zouden de stalmeesters ook fietswrakken makkelijker kunnen weghalen. Daarnaast zal het project in het tweede semester op dezelfde manier doorlopen.

Naast de evaluatie van het “Stalmeestersproject”, kwam de cel Duurzaamheid ook een korte stand van zaken geven over de werking van de cel en hun tijdsbesteding.

Verder kwamen in de varia de twee nota’s (VLIR/VLHORA) rond het nieuwe Kamerdecreet kort aan bod. Op 28 januari 2016 is hieromtrent een hoorzitting in het Vlaams Parlement waar ook VVS aanwezig zal zijn. In het tweede semester komen we hier op terug.

De elektronische stemming van de WV Studentenbeleid over de vernieuwing van het kamerdecreet (zie vorige WV) had volgend resultaat:

  • 46 stemmen voor standpunt VVS
  • 24 stemmen onthouding
  • 20 niet-stemmers

Ten slotte werd in de varia ook vanuit LOKO bezorgdheid geuit over het nieuwe GAS-reglement van de Stad Leuven.

11/12/2015 | deelstuvoraad | huisvesting | beleid

Deelstuvoraad | Update december

Tom Biesheuvel, coördinator sociaal presenteerde op de WV Studentenbeleid van 11 december enkele updates vanuit studentenvoorzieningen, rond huisvesting.

Evolutie Kamermarkt

De KU Leuven vraagt dat de tweede-verblijfstaks die privéverhuurders moeten betalen, afgeschaft wordt voor kotbazen die met lege koten zitten, gezien dit voor een groot deel komt doordat de KU Leuven veel nieuwe residenties heeft laten bouwen. Historia vraagt of stad geen premies kan geven voor renovatie van particuliere koten om ze aantrekkelijker te maken. De deelstuvo had dit ook zo gezien.

De LOKO WV heeft hier nog geen standpunt over ingenomen.

Stand van zaken residenties Studentenvoorzieningen

Dit is gestemd in de Deelstuvoraad van 27/11 en wordt kort overlopen. Gesubsidieerde kamers worden vaak op het laatste moment afgezegd. Om deze leegstand te vermijden, werd een boete ingevoerd door de KUL van 175 euro. De opmerking vanuit de Deelstuvo is dat 175 euro veel geld is voor subsidiegerechtigden. De KU Leuven zegt dat ze rekening zouden houden met financiële vermogen van huurders voor het toekennen van die boete.

Deze informatie werd als mededeling meegedeeld.

Vernieuwing huisvestingsdecreet

De vernieuwing van het huisvestingsdecreet heeft twee voorbereidende nota’s gekregen. Zowel VVS als VLIR/VLORA hebben hun voorkeursidee uitgewerkt. Deze nota's kunnen opgevraagd worden via sociaal@loko.be.

VVS staat meer aan de kant van studenten, VLIR/VLORA meer aan kant van de universiteiten. Er gaat een stemming door over welk standpunt de AV neemt. Dat gaat nog niet door omdat de nota nog niet af is. Wat wil de WV: uitstellen tot later, of gewoon het standpunt van de VVS volgen, dat het meest studentengericht is?

VTK zegt dat ze nog tijd nodig hebben om alles na te kunnen lezen; Medica vraagt of ze via e-mail input zouden kunnen geven? Tot woensdagavond (middernacht) kan input gegeven worden en donderdag wordt op een manier (nog te bedenken) gestemd over wat we met de beslissing doen. Medica uit een bezorgdheid over ongelimiteerd stemmen. Tom zegt dat we dit zo goed mogelijk bekijken. WV is akkoord.

16/10/2015 | Beleid | Deelstuvoraad | Studentenvoorzieningen

Deelstuvoraad | Begroting

Tom Biesheuvel, coördinator sociaal, heeft een aantal highlights gepikt uit de begroting van de Leuvense studentenvoorzieningen (Deelstuvo)en stelt deze voor op de WV Studentenbeleid van 16 oktober.

"De Deelstuvo moet een besparing ondergaan van 118.000 euro. Deze besparingen worden gedragen door fondsen uit het onderhoudsplan van residentiebeheer, de reserves van studentenvoorzieningen (gealloceerde fondsen) en steun van de KU Leuven aan campus Leuven.

De Deelstuvo krijgt geld binnen van de DGD, de Vlaamse Gemeenschap (dit is waar er veel geschrapt is geweest) en inschrijvingsgelden. De DeelStuVoRaad is aan het onderhandelen of er nog een groter aandeel van de inschrijvingsgelden naar hen kunnen toekomen.

Meer uitgaves zien we in het Studentengezondheidscentrum, waar ze gaan uitbreiden. Besparingen zien we dan weer op de directe subsidies, bijvoorbeeld die naar Alma, Velo en LOKO. We verwachten dat de goedgekeurde bedragen aan LOKO uitgekeerd zullen worden, en er niet dit jaar nog verder op bespaard zal worden."

02/10/2015 | beleid | deelstuvoraad | living campus

Deelstuvoraad | Living Campus

Vanuit studentenvoorzieningen is een onderzoeksproject over een Living Campus lopende. Tom Biesheuvel, coördinator sociaal bij LOKO, stelt dit project kort voor op de WV Studentenbeleid van 2 oktober.

Wat is een Living Campus? Dat is een campus waar studenten zowel kunnen leven als studeren. Het idee is dat je niet voor alles terug moet naar je kot. Er is een literatuurstudie gebeurd en een bezoek aan de universiteit van Delft.

Er is hieruit een visietekst gefilterd, die toegepast wordt op de campus sociale wetenschappen, maar met de bedoeling ook andere campussen te betrekken.

Het project heeft positieve punten en negatieve punten. Positief is dat dit project ontmoeting tussen studenten stimuleert. Negatief is dat het erg duur lijkt voor zo’n project in besparingstijden.

Volgende stap is een poging tot implementatie.

Beleid: Update Deelstuvoraad | December 2015

Op vrijdag 18 december kwam de Deelstuvoraad samen. Op deze laatste vergadering van 2015 kwamen o.a. volgende thema’s aan bod: Het be...

Lees meer 18/01/2016 | Deelstuvoraad | Beleid

Beleid: Deelstuvoraad | Update december

Tom Biesheuvel, coördinator sociaal presenteerde op de WV Studentenbeleid van 11 december enkele updates vanuit studentenvoorzieningen,...

Lees meer 11/12/2015 | deelstuvoraad | huisvesting | beleid

Beleid: Deelstuvoraad | Begroting

Tom Biesheuvel, coördinator sociaal, heeft een aantal highlights gepikt uit de begroting van de Leuvense studentenvoorzieningen (Deelst...

Lees meer 16/10/2015 | Beleid | Deelstuvoraad | Studentenvoorzieningen

Beleid: Deelstuvoraad | Living Campus

Vanuit studentenvoorzieningen is een onderzoeksproject over een Living Campus lopende. Tom Biesheuvel, coördinator sociaal bij LOKO, st...

Lees meer 02/10/2015 | beleid | deelstuvoraad | living campus