Dossier

Duurzaamheid

LOKO heeft sinds academiejaar 2015-2016 een eigen mandataris duurzaamheid. Waar deze zich zoal mee bezig houdt? Dat lees je in dit dossier.

Opgelet: de beleidsberichten die hieronder staan zijn excerpten uit vergaderverslagen en zijn soms niet altijd even goed te begrijpen. Wens je graag meer informatie? Mail dan gerust naar sociaal@loko.be.

12/02/2019 | Klimaatmars | Duurzaamheid

Leuvense studenten naar de Klimaatmars

Samen gaan we voor een meer ambitieus klimaatbeleid waarbij wetenschappers onder de arm worden genomen.

19/03/2017 | Duurzaamheid | Green Office

Green Events Leuven

Geïnteresseerd in duurzaamheid? Ben je tussen alle facebookposts door het overzicht van toffe ecologische events verloren? Het Green Office KU Leuven introduceerde de facebookpagina Green Events Leuven waar zij alle duurzame activiteiten en intitiatieven in Leuven probeert te bundelen. 
Neem zeker een kijkje! 

 

 

09/02/2017 | Duurzaamheid | LOKO International

LOKO experimenteert met herbruikbare bekers

De Leuvense studentenkoepel LOKO start op 10 februari een proefproject met herbruikbare bekers in fuifzaal Albatros, en wordt daarbij gesteund door de provincie Vlaams-Brabant. Plastieken bekers zorgen namelijk voor heel wat afval op het einde van een feestavond. Met dit proefproject wil LOKO het inzetten van herbruikbare bekers bij andere evenementen in het Leuvense studentenleuven uittesten en aanmoedigen.

De provincie Vlaams-Brabant stelt eenmalig herbruikbare bekers ter beschikking voor dit proefproject. Na het proefproject evalueert LOKO of ze zelf herbruikbare bekers aankoopt. De feestgangers op de International Party in fuifzaal Albatros bijten vrijdagavond de spits af.

“Plastieken wegwerpbekers belasten het milieu. Al deze bekers belanden na een fuif in de vuilnisbak en zorgen zo voor een gigantische afvalberg. We vinden het belangrijk dat jongeren duurzaam omgaan met materialen. Daarom ondersteunen we LOKO in dit proefproject,” aldus Tie Roefs, gedeputeerde voor duurzaamheid.

“Studenten zijn erg begaan met duurzaamheid. Vanuit LOKO vroegen we ons dan ook af welke kleine veranderingen we in onze eigen leefwereld kunnen doen. Met dit proefproject willen we grondig alle praktische gevolgen onderzoeken. Als alles meezit, komen de herbruikbare bekers terug op meer events in het Leuvense studentenleven,” zegt Bram Van Baelen, voorzitter van LOKO. 

Mijn loopbaan startte ik als vrijgestelde van de Sociale Raad van LOKO, ik ben dit project dan ook zeer genegen,” zegt Tie Roefs.

Bram Van Baelen en Tie Roefs zetten dit proefproject op gang in fuifzaal Albatros op vrijdag 10 februari om 10u30. Ze zullen er symbolisch het eerste pintje in een herbruikbare beker tappen.

Adres: 

Fuifzaal Albatros, Brusselsestraat 15, 3000 Leuven

 

 

INFORMATIE VOOR DE PERS

Bram Van Baelen, voorzitter LOKO

016 22 31 09, bram.vanbaelen@loko.be

 

Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid provincie Vlaams-Brabant

0498 75 96 39, kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be

12/10/2016 | Duurzaamheid | Green Office

Green Office KU Leuven

 JOUW DUURZAAMHEIDSPUNT

Heb je een goed idee over hoe je je universiteit duurzamer kan maken? Voel je de drang om een ecologische levensstijl te promoten bij je medestudenten? Wil je je naast je studies graag bezig houden met duurzame projecten? Zoek je tips over ecologische voeding of een ecologisch kot? Wil je vereniging of organisatie graag wat meer werk maken van duurzaamheid? Spring dan zeker eens binnen bij het Green Office KU Leuven, het duurzaamheidspunt voor studenten en personeelsleden aan de universiteit.

Het Green Office KU Leuven is het jongste initiatief van de Dienst Duurzaamheid in samenwerking met Studentenvoorzieningen, LOKO en CORE. Het Green Office is een uniek model binnen de KU Leuven, omdat het voor én door studenten bestaat. Studenten en stafleden werken er samen aan campagnes, evenementen en doelstellingen om de KU Leuven duurzamer te maken.

Het Green Office KU Leuven bestaat dankzij een enthousiast team van jobstudenten, vrijwilligers en stafleden. Dankzij het unieke model dat het midden houdt tussen bottom-up en top-down slagen studenten er via het Green Office in om hun duurzame ideeën met de juiste ondersteuning te implementeren binnen de universiteit.

In het Green Office KU Leuven kan je terecht voor nuttige tips, interessante films en lezingen, workshops, boeken over duurzaamheid, een gezellige babbel en goede ideeën. Je kan er contacten leggen met medestudenten of organisaties die gepassioneerd zijn door duurzaamheid. Je kan er ook vergaderen met je vereniging in het thema duurzaamheid.

Het Green Office huist in het historische Zwartzusterklooster in de Zwartzusterstraat 2, 3000 Leuven.

Benieuwd hoe dat er allemaal gaat uitzien? Kom naar ons openingsevent op donderdag 13 oktober! 

Wil je je graag inzetten voor een duurzamere universiteit, deel uitmaken van een supergedreven team en als vrijwilliger aan de slag gaan bij het Green Office? Stuur een mailtje met je ideeën en interesses naar greenoffice@kuleuven.be of duurzaamheid@loko.be en dan nodigen we je graag eens uit op een gesprek of een bijeenkomst. 

06/05/2016 | Beleid | Duurzaamheid | Green Office

Duurzaamheid | Green Office

Green Office. De KU Leuven richt een informatiepunt op rond duurzaamheid.

Bram vond de nota nog niet zo heel duidelijk. Het lijkt alsof de KU Leuven zelf nog wat zoekende is. Wat vast lijkt te liggen is dat er in het zwartzustercollege een punt zal komen, waar medewerkers van de KU Leuven en vrijwilligers samen kunnen werken om duurzaamheidsinitiatieven op poten te zetten.

VTK vraagt zich af of er echt wel vraag naar. In de nota staat dat het gebaseerd is op een initiatief uit Nederland, maar in Nederland kwam dit initiatief vanuit de studenten zelf. Ze hebben schrik dat het een lege doos zal worden.

Bram zegt dat we dit zeker heel goed zullen opvolgen. Bottom up initiatieven moeten kunnen ontstaan, want top down werkt zelden.

NFK heeft ook nog een bedenking over de verhouding tussen jobstudenten en vrijwilligers. Hoe gaan ze dit bekijken?

Dat weten we zelf ook nog niet, maar dat zullen we zeker nog bekijken.

11/12/2015 | duurzaamheid | beleid

Duurzaamheid | 40 dagen zonder vlees

Caroline Hermans, mandataris duurzaamheid presenteerde op de WV Studentenbeleid van 11 december enkele plannen rond 40 dagen zonder vlees.

"40 dagen zonder vlees komt er aan. De vraag komt vanuit duurzaamheid om dit te promoten. Caroline Hermans vertelt erover; gaat uit van EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief). De kringen kunnen mee als groep van de KU Leuven meedoen. De KU Leuven is daar vorig jaar mee gewonnen."

Waarom is het een belangrijk concept?

Vleesconsumptie in het Westen bedraagt 51% aan broeikasgassen. Het klimaat verandert. Droogtes houden langer aan. Het is belangrijk om hierover na te denken. Tegen 2048 zou ook alle vis op zijn als we zo verder eten. Er gaan mensen dood van honger, maar een heel groot percentage wordt geïnvesteerd in het eten van de ‘rijken’. We willen ons hier samen achter zetten om dit op een goede manier uit te werken.

Discussie

  • LBK vraagt naar concrete ideeën. Caroline wil hiervoor samenzitten met Alma, er is ook sprake van een kunstenaar op het project.
  • Babylon vraagt naar ruimere duurzaamheidsonderwerpen dan vegetarisme.
  • Politika vraagt of er niet meer kwaliteitsvolle opties zijn dan met Alma samen te zitten?
  • Caroline haalt stadsplan van EVA aan om onder studenten te verspreiden. WINA zegt wekelijks in het kringblaadje een vegetarisch recept te zetten.
  • AV is akkoord.
  • VRG stelt voor dat als je je inschrijft op de veggigroep op 40 dagen zonder vlees, je ergens korting kunt krijgen op een veggi maaltijd. Ze stellen ook voor om het met verschillende studentengroepen tegen elkaar op te nemen.

27/11/2015 | beleid | duurzaamheid

Duurzaamheid | planning

Caroline Hermans, mandataris duurzaamheid presenteerde op de WV Studentenbeleid van 27 november enkele plannen rond duurzaamheid.

"Caroline heeft een presentatie gemaakt over duurzaamheid. Hierin stelt ze de vraag over wat LOKO kan bieden: daarbij wordt gedacht aan een gezonde mindset. Duurzaamheid wordt belangrijker. Het is dan ook belangrijk dat dit steeds in het achterhoofd van de student blijft. We willen ook een vermindering van de ecologische voetafdruk bereiken, maar op een manier die zo makkelijk mogelijk is voor de student.

Hiervoor willen we o.m. events organiseren, zoals filmavonden. We willen ook de LOKO-tuin gebruiken als proeftuin, met bijvoorbeeld het plaatsen van een compostvat en het promoten van biodiversiteit.

Ook studententuintjes willen we aanmoedigen. Het idee is hier om de achterliggende filosofie van duurzaamheid mee over te brengen. Hier is een samenwerking mogelijk met de universiteit en het middenveld. Ook de vicerector is hier enorm enthousiast over. Caroline denkt dan aan organisaties als Veld vzw. De monetaire steun wordt nog uitgewerkt in een nota met een kostenraming. We willen ook interdisciplinariteit aanmoedigen, door zoveel mogelijk studenten uit verschillende richtingen zulke projecten tot een goed einde te doen brengen.

VTK vraagt zich af of filmvertoningen zoals Cowspiracy niet te politiek gekleurd zijn. Zulke zaken zouden wel kaderen in bredere activiteiten. Medica haalt aan dat kringen verder ook duurzame zaken zouden kunnen implementeren, met bvb. hun boekenverkopen."

16/10/2015 | beleid | duurzaamheid

Duurzaamheid | Plannen voor acties

Caroline Hermans, mandataris duurzaamheid, komt de eerste plannen rond duurzaamheid voorstellen op de WV Studentenbeleid van 16 oktober.

"Het grootste doel is om duurzaamheid bespreekbaar te maken voor het hele publiek. We willen laagdrempelige activiteiten organiseren, zoals degustaties, yard sales etc. en aan sensibilisering doen, met bvb. campagnes en debatten. Beleidsmatig willen we samenwerken met Alma om de vegetarische maaltijden uit te breiden en met Velo en Stad Leuven om de stad fietsvriendelijker te maken.

VTK merkt op dat zij een cel duurzaamheid hebben. We willen daar met LOKO zeker mee samenwerken! Het hele idee is dat het ook breed gedragen wordt onder de kringen, dus contacteer ons hier gerust voor."

Leuvense studenten naar de Klimaatmars

Samen gaan we voor een meer ambitieus klimaatbeleid waarbij wetenschappers onder de arm worden genomen....

Lees meer 12/02/2019 | Klimaatmars | Duurzaamheid

Green Events Leuven

Geïnteresseerd in duurzaamheid? Ben je tussen alle facebookposts door het overzicht van toffe ecologische events verloren? Het Green Of...

Lees meer 19/03/2017 | Duurzaamheid | Green Office

LOKO experimenteert met herbruikbare bekers

De Leuvense studentenkoepel LOKO start op 10 februari een proefproject met herbruikbare bekers in fuifzaal Albatros, en wordt daarbij gesteu...

Lees meer 09/02/2017 | Duurzaamheid | LOKO International

Green Office KU Leuven

 JOUW DUURZAAMHEIDSPUNT Heb je een goed idee over hoe je je universiteit duurzamer kan maken? Voel je de drang om een ecologische leve...

Lees meer 12/10/2016 | Duurzaamheid | Green Office

Beleid: Duurzaamheid | Green Office

Green Office. De KU Leuven richt een informatiepunt op rond duurzaamheid. Bram vond de nota nog niet zo heel duidelijk. Het lijkt alsof de ...

Lees meer 06/05/2016 | Beleid | Duurzaamheid | Green Office

Beleid: Duurzaamheid | 40 dagen zonder vlees

Caroline Hermans, mandataris duurzaamheid presenteerde op de WV Studentenbeleid van 11 december enkele plannen rond 40 dagen zonder vlees. ...

Lees meer 11/12/2015 | duurzaamheid | beleid

Beleid: Duurzaamheid | planning

Caroline Hermans, mandataris duurzaamheid presenteerde op de WV Studentenbeleid van 27 november enkele plannen rond duurzaamheid. ...

Lees meer 27/11/2015 | beleid | duurzaamheid

Beleid: Duurzaamheid | Plannen voor acties

Caroline Hermans, mandataris duurzaamheid, komt de eerste plannen rond duurzaamheid voorstellen op de WV Studentenbeleid van 16 oktober. "H...

Lees meer 16/10/2015 | beleid | duurzaamheid