Dossier

Diversiteit

LOKO heeft een aantal studentenvertegenwoordigers die zich met diversiteit bezig houden. Zij werken rond o.m. toegankelijkheid, gelijkheid en discrimatie. Daarrond stellen deze mandatarissen acties op poten, werken ze nieuwe ideeën uit en doen ze aan sensibilisering.

Opgelet: de beleidsberichten die hieronder staan zijn excerpten uit vergaderverslagen en zijn soms niet altijd even goed te begrijpen. Wens je graag meer informatie? Mail dan gerust naar sociaal@loko.be.

20/04/2017 | Vertegenwoordiging | Diversiteit | Sociaal

Can't touch this! - Campagne seksueel grensoverschrijdend gedrag

'Ik duwde haar weg maar ze heeft me toch gekust'

'Ik zei: Blijf van mijn kont, hij zei: stel je niet aan

29/11/2016 | splinter | diversiteit | veto

Onderwerp: Talentenjacht

We voelden ons als studentenvertegenwoordigers aangesproken door de Splinter in de Veto van deze week. Daarom publiceren we samen met Studentenraad KU Leuven graag deze reactie.

 

Leuven, 28 november 2016

Onderwerp: Talentenjacht

 

Beste Eva, 
Beste Nora,

Wij hebben een fout gemaakt: een communicatiefout, een inschattingsfout, een denkfout. Dat beseffen we nadat we jullie Splinter hebben gelezen.

De Studentenraad KU Leuven en LOKO hebben een eenvoudige structuur. De facultaire vertegenwoordigers en leden van kringen nemen op de Algemene Vergadering standpunten in. Met die standpunten trekken de mandatarissen naar alle relevante raden, overleggen en werkgroepen die de KU Leuven en de stad Leuven rijk zijn. Op die vergaderingen hebben we medebestuur. Medebestuur heeft ons als studenten van een “roepgroep” tot een volwaardige partner gemaakt. Dat betekent dat we naar alles mogen luisteren en alles mogen zeggen. Het betekent uiteraard niet dat we meteen onze zin krijgen of al onze idealen zomaar verwezenlijkt zien.

Jullie hebben gelijk dat er tot een tijdje geleden te weinig zuurstof was in de studentengeleding om een diversiteitsbeleid levensvatbaar te maken. Het afgelopen jaar hebben we dan ook van onze plaats in die raden gebruik gemaakt om onze stem te laten klinken over diversiteit. Die bekommernis delen we duidelijk met jullie. Vorig jaar maakten we met de maximumfactuur studiekost bespreekbaar. We organiseerden een fakbartocht om fysieke toegankelijkheid aan te kaarten. We maken ondertussen een discriminatiecharter met de KU Leuven. We werken aan een plan tegen discriminatie in het Leuvens uitgaansleven. Begin dit jaar sprak de Algemene Vergadering zich uit over de genderverdeling in opleidingen en over de minimumondersteuning die de KU Leuven moet voorzien om onverwachte en onnodige kosten te beperken. De KU Leuven lanceert op 1 december een tool, Kulag, om de KU Leuven fysiek toegankelijker te maken. Twaalf december wordt een tussentijdse evaluatie van het genderactieplan gemaakt, ook de studenten zullen daarvan een eigen inschatting maken. En dan vergeten we en cours de route nog iets te zeggen over stille ruimtes, digitale toegankelijkheid, examenfaciliteiten enzovoort.

Wij willen geen beperking zijn van de vertegenwoordiging, geen verspilling van talent. Wij zijn een plaats waar potentieel kan samenkomen. Wij bieden financieel, inhoudelijk en logistiek steun aan ideeën en initiatieven van studenten. We zaten fout te denken dat dat duidelijk is.

Laat ons daarom afspreken om te kijken hoe we jullie ideeën kunnen omzetten naar de realiteit. Je hoeft bij ons geen mandaat te hebben om input te geven.

We werken in de ‘s Meiersstraat nummer 5, naast jullie redactie. We hebben koffie en we houden van nieuwe ideeën.

28/11/2015 | Mini-Update | Foto van de week | diversiteit

Mini-update: foto van de week

Ook deze week meldde een enthousiaste mandataris zich aan om een foto met jullie te delen. Deze keer is het de beurt aan Joren Dela Ruelle Dela Ruelle, mandataris diversiteit en deelstuvoraad.

Joren:

"LOKO Sociaal zit in de lift!
Deze week ging ik op kruistocht naar het rectoraat om de rechten van de studenten te verdedigen in de Raad voor Studentenvoorzieningen."

22/11/2015 | Mini-Update | Foto van de week | diversiteit

Mini-update: foto van de week

Enthousiast als onze mandatarissen zijn, kregen we deze week nog een tweede foto toegestuurd! Deze keer eentje van onze diversiteitsmandataris Nora Sleiderink.

Nora:

"Afgelopen dinsdag hielden wij met LOKO Diversiteit een fakbartocht in rolstoel. Dit om aan te tonen dat de drempel vaak nog - letterlijk - hoog is voor studenten met een fysieke beperking om deel te nemen aan het studentenleven. We kregen veel bekijks, maar we geraakten met de hulp van de fakbars uiteindelijk overal binnen. Vicerectoren Gosselink en Malfliet waren alvast enthousiast!"

 

Foto: Anneluus Vermeersch

16/10/2015 | beleid | diversiteit

Diversiteit | Plannen voor acties

Op de WV Studentenbeleid van 16 oktober werden de plannen van de mandatarissen diversiteit voor de komende maanden voorgesteld.

"Diversiteit wil de toegankelijkheid binnen het studentenleven meer promoten. De echte bindingen tussen studenten worden vaak gecreëerd op events en in Fakbars. Studenten met een functiebeperking geraken echter vaak niet in Fakbars binnen. Om dit onder de aandacht te brengen, zouden we een rolstoelkroegentocht willen houden, waarbij de Fakbarbeheerders – op onze kosten – eens met rolstoelen de Fakbars bezoeken.

Een studentenvertegenwoordiger van de faculteit Letteren merkt op dat, gezien de beschermde status van het gebouw, het quasi onmogelijk is om Fakbar Letteren rolstoeltoegankelijk te maken.

Er zijn mogelijkheden om fondsen vrij te maken, om een ramp te installeren. We gaan proberen toch enkele Fakbars toegankelijk te maken, dit jaar.

Een tweede idee is om de stereotype beeldvorming onder de aandacht te brengen. We leven in Leuven nogal in een bubbel. We willen het stereotype doorbreken, door een fotowedstrijd met als thema “Ik ben wel…, maar ik ben niet…”.

Als laatste thema zal het ook rond de genderkloof gaan." 

(Foto: Veto)

13/10/2015 | beleid | diversiteit | toegankelijkheid

Diversiteit | Planning rolstoelfakbartocht

De rolstoelfakbartocht gaat door op dinsdag 17 november om 20u, 10 pinten per rolstoel zijn begroot. Prominenten die aanwezig zullen zijn: Rik Gosselink, Malfliet. Het is momenteel nog onduidelijk, maar misschien komt de Burgemeester en schepen Ridouani ook nog mee.

De route is momenteel een start bij LOKO, daarna over de Tiensestraat langs de Recup, Politika, HDR naar Letteren. Veto is ook aanwezig met fotocamera.

30/12/2012 | Diversiteit | Functiebeperking

Conquest of the Leuvense Bibliotheken

Vorige week vrijdag vondt de actie Conquest of the Leuvense Bibliotheken plaats. Ze had als doel de problemen aan te kaarten die studenten met een functiebeperking dagelijks ondervinden bij de toegang tot onze bibliotheken. Verscheidene uren hebben gedreven vrijwilligers de kou en regen getrotseerd om nog maar eens op deze problematiek te wijzen.

Verschillende bibliotheken zijn bezocht en er bleek maar één bibliotheek toegankelijk te zijn zonder extra hulp, voor studenten met een functiebeperking. Hieronder volgt de getuigenis van een student met functiebeperking die deelnam aan de actie.

“De actie was volgens mij iets dat even leuk als broodnodig was. Er zijn immers structurele gebreken tevoorschijn gekomen bij de bibliotheken die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven. Zo is de bel voor de studenten met beperking bij de ingang van de Centrale bib buiten het bereik voor rolstoelgebruikers. Eveneens is de sleutel van de gehandicaptenlift aan de Rechtenfaculteit en bib blijkbaar zoek. Echter: we mogen niet enkel klagen want de bereidwilligheid van het personeel en de studenten om te helpen was bijzonder goed. Voor bezoekers die regelmatig de bibliotheek bezochten konden er zelfs speciale maatregelen getroffen worden om het dagelijks verloop vlotter te doen verlopen.”

Al bij al zijn we tevreden met de actie die zich toespitste op de Leuvense bibliotheken. Deze zal zijn vervolg vinden in het 2e semester met een fakbarevaluatie. Fakbars: tot binnenkort!

Can't touch this! - Campagne seksueel grensoverschrijdend gedrag

'Ik duwde haar weg maar ze heeft me toch gekust' 'Ik zei: Blijf van mijn kont, hij zei: stel je niet aan’...

Lees meer 20/04/2017 | Vertegenwoordiging | Diversiteit | Sociaal

Onderwerp: Talentenjacht

We voelden ons als studentenvertegenwoordigers aangesproken door de Splinter in de Veto van deze week. Daarom publiceren we samen met Studen...

Lees meer 29/11/2016 | splinter | diversiteit | veto

Mini-update: foto van de week

Ook deze week meldde een enthousiaste mandataris zich aan om een foto met jullie te delen. Deze keer is het de beurt aan Joren Dela Ruelle D...

Lees meer 28/11/2015 | Mini-Update | Foto van de week | diversiteit

Mini-update: foto van de week

Enthousiast als onze mandatarissen zijn, kregen we deze week nog een tweede foto toegestuurd! Deze keer eentje van onze diversiteitsmandatar...

Lees meer 22/11/2015 | Mini-Update | Foto van de week | diversiteit

Beleid: Diversiteit | Plannen voor acties

Op de WV Studentenbeleid van 16 oktober werden de plannen van de mandatarissen diversiteit voor de komende maanden voorgesteld. "Diversitei...

Lees meer 16/10/2015 | beleid | diversiteit

Beleid: Diversiteit | Planning rolstoelfakbartocht

De rolstoelfakbartocht gaat door op dinsdag 17 november om 20u, 10 pinten per rolstoel zijn begroot. Prominenten die aanwezig zullen zijn: R...

Lees meer 13/10/2015 | beleid | diversiteit | toegankelijkheid

Conquest of the Leuvense Bibliotheken

Vorige week vrijdag vondt de actie Conquest of the Leuvense Bibliotheken plaats. Ze had als doel de problemen aan te kaarten die studenten m...

Lees meer 30/12/2012 | Diversiteit | Functiebeperking