Dossier

Kom jij ook bij LOKO?

Een organisatie zoals LOKO draait bijna volledig op vrijwilligers. Dat zijn studenten die een probleem zien en dat willen veranderen, studenten die activiteiten willen organiseren voor een breed publiek, maar ook studenten die nieuwe dingen willen leren, ervaringen opdoen en nieuwe mensen leren kennen.

De info-avonden zijn gepasseerd, maar moest je toch nog interesse hebben om mee te doen, contacteer dan loko@loko.be!

13/06/2016 | meedoen | werving

Openstaande mandaten bij LOKO

Bij LOKO zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers om bij ons team te komen! Hieronder overlopen we wat je nog zou kunnen doen, en waarom je dat zou moeten doen!

Subsidiecommissie

2 plaatsen vrij voor afgevaardigden van de Leuvense kringen

1 plaatsen vrij voor afgevaardigden van de Leuvense erkende verenigingen (erkend in 2015-2016 of erkenningsaanvraag ingediend voor 2017-2020)

Wat houdt het in?

In de subsidiecommissie beslis je mee over welke projecten en verenigingen steun zullen krijgen, in de vorm van subsidies.

Waarom moet je het doen?

Nog nooit heeft de subsidiecommissie zo’n grote bevoegdheid gehad. Je kan mee beslissen over hoe het Leuvense activiteiten- en verenigingenlandschap er zal uitzien.

Meer informatie

 

PCC

2 plaatsen vrij voor afgevaardigden uit de algemene vergadering van LOKO

Wat houdt het in?

Je doorspit de begroting en actuals van LOKO en bekijkt of er geen fouten gemaakt zijn. Je kan ook advies geven over investeringen, reserves en betere begrotingsmethoden.

Waarom moet je het doen?

Je houdt van cijfers en audits voeren? Je wilt graag controleren wat LOKO met zijn budget doet? Dan is dit iets voor jou.

Meer informatie

  

Interesse geprikkeld?

Start je kandidatuur met een mailtje naar loko@loko.be ter kennisgeving. Stel een cv en motivatiebrief op, bereid enkele vragen voor (vragen voor toekomstige mandataris, vragen voor toekomstige coördinator) en stel je voor aan de algemene vergadering.

De eerstvolgende algemene vergadering waarop je je kandidaat kan stellen is op zaterdag 25 juni. Kandidaturen voor deze AV moeten ten laatste opgestuurd worden op donderdag 23 juni, naar loko@loko.be.  De eerstvolgende AV na de zomervakantie vindt plaats begin september.

Tip: neem zeker ook contact op met de huidige mandatarissen voor info, tips and tricks. Wie dat zijn vind je hier.

16/05/2016 | meedoen | werving

Hoe word je mandataris bij LOKO?

Om mandataris of medewerker bij LOKO te worden moet je een bepaalde verkiezingsprocedure doorlopen. De beste manier om je daarop voor te bereiden is door even langs te komen op LOKO (te 's-Meiersstraat 5, Leuven), op een weekdag tussen 10u en 17u. (Opgelet: tijdens de zomervakantie is er niet altijd permanentie. Mail dan om een afspraak te maken naar voorzitter@loko.be).

Wil je toch al weten hoe daaraan te beginnen?

Start dan je kandidatuur met een mailtje naar loko@loko.be ter kennisgeving. Stel een cv en motivatiebrief op, bereid enkele vragen voor (vragen voor toekomstige mandataris, vragen voor toekomstige coördinator) en maak je klaar om je voor te stellen aan de algemene vergadering.

De eerstvolgende algemene vergadering waarop je je kandidaat kan stellen is op zaterdag 25 juni. Kandidaturen voor deze AV moeten ten laatste opgestuurd worden op donderdag 23 juni, naar loko@loko.be.  De eerstvolgende AV na de zomervakantie vindt plaats begin september.

Tip: neem zeker ook contact op met de huidige mandatarissen voor info, tips and tricks. Wie dat zijn vind je hier.

10/05/2016 | meedoen

Infosessies: vrijwilligers bij LOKO

Interesse om vrijwilliger te worden bij LOKO? Of gewoon nieuwsgierig over hoe het er hier achter de schermen aan toe gaat?

We organiseren op woensdag 11 mei een infosessie voor alle geïnteresseerden.

20u: Infosessie: Wat kan jij doen bij LOKO?

Voor alle studenten doen we nog een algemene infosessie. In deze sessie gaan we dieper in op de mandaten of projecten op zich, waar jij je schouders mee onder kan zetten, met een enthousiast team van medestudenten. 

Deze sessie vindt plaats op LOKO ('s Meiersstraat 5, Leuven).

Achteraf zijn de aanwezigen uitgenodigd op een gratis receptie op LOKO zelf. Op deze receptie kan je een praatje slaan met de mandatarissen, coördinatoren en projectmedewerkers en kan je je verdiepen in de mandaatfiches. Onze vrijwilligers staan steeds ter beschikking om samen met jou het ideale mandaat te vinden!

De infosessies zijn uiteraard volledig vrijblijvend. Je kiest volledig zelf of en, zo ja, welk engagement je opneemt.

Openstaande mandaten bij LOKO

Bij LOKO zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers om bij ons team te komen! Hieronder overlopen we wat je nog zou kunnen doen, en w...

Lees meer 13/06/2016 | meedoen | werving

Hoe word je mandataris bij LOKO?

Om mandataris of medewerker bij LOKO te worden moet je een bepaalde verkiezingsprocedure doorlopen. De beste manier om je daarop voor te ber...

Lees meer 16/05/2016 | meedoen | werving

Infosessies: vrijwilligers bij LOKO

Interesse om vrijwilliger te worden bij LOKO? Of gewoon nieuwsgierig over hoe het er hier achter de schermen aan toe gaat? We organiseren o...

Lees meer 10/05/2016 | meedoen

Beheer: PCC

De PCC is het onafhankelijke audit orgaan van LOKO. De PCC heeft het doel te onderzoeken of de begroting van LOKO goed is uitgevoerd met als tweeledige taak de resultaten van haar werking te verbeteren en rekenschap af te leggen. De PCC adviseert de algemene vergadering over begrotingswijzingen, aanwending van reserves en opzegging van de statuten.

Lees meer

Beheer: Subsidiecommissie

De subsidiecommissie staat in voor de correcte opvolging van subsidieaanvragen van kringen en vrije verenigingen. 

Lees meer

Voorzitter Albatros

Als voorzitter van de Albatros, zetel je samen met nog 3 leden van LOKO (meestal de voorzitter, de ondervoorzitter en algemeen beheer) en leidt in naam van de studenten in de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van ANDRE VZW. Tijdens zo’n raad van bestuur worden zaken besproken aangaande bijvoorbeeld de financiële situatie, geluidsoverlast, informatie over gebouwonderhoud maar ook denk je na over een belangrijke veranderingen naar de toekomst! Verder, volg je de praktische werking van de beste (en goedkoopste) feestzaal van Leuven mee op, waardoor je veel inzicht verwerft over wat er allemaal omgaat in het beheer van evenementen. Concreet: Een super leerrijke uitdaging onder het motto: ‘voor studenten, door studenten!’

Lees meer

Internationaal: Communicatie

Als mandataris Communicatie bij LOKO International sta je in voor het promoten van onze activiteiten, informeren van de lokale en internationale studenten en het ondersteunen en opvolgen van de ISA's en kringen in hun Engelstalige communicatie. 

Lees meer

Internationaal: Activiteiten

Als mandataris Activiteiten bij LOKO International sta je in voor het bedenken, organiseren en promoten van de activiteiten die LOKO International organiseert. 

Lees meer

Internationaal: Sociaal

Als mandataris Sociaal bij LOKO International behartig je specifiek de belangen van de internationale studenten op vlak van sociale voorzieningen en studentenvoorzienigen.

Lees meer

Internationaal: Beleid

Als mandataris Beleid bij LOKO International ben je verantwoordelijk voor het beleidsaspect van de afdeling. Je overlegt met de internationaal verantwoordelijken van andere organisaties en de KU Leuven, alsook de internationaal afdelingen van de kringen en de International Student Associations (ISA's)  

Lees meer

Stage Interfacultair Theaterfestival

STAGE LOKO CULTUUR: INTERFACULTAIR THEATERFESTIVAL (IFTf)

Lees meer

Projectmedewerker Interfacultair Theaterfestival

Projectmedewerker LOKO CULTUUR: INTERFACULTAIR THEATERFESTIVAL (IFTf)

Lees meer

Ondervoorzitter: Evenementen

De ondervoorzitter evenementen staat aan het hoofd van de eerste pijler van LOKO: activiteiten. Hij/zij coördineert de afdelingen die aan activiteiten werken, zorgt dat aanvragen voor subsidies tijdig ingediend zijn, organiseert teambuildingsactiviteiten,... 

Lees meer

Ondervoorzitter: Diensten en ondersteuning

De ondervoorzitter diensten en ondersteuning staat mee aan het hoofd van de organisatie en ondersteunt de voorzitter waar nodig. De focus van deze functie ligt vooral op de derde pijler van LOKO: het aanbieden van diensten en ondersteuning. Zijn of haar primaire taak is de interne werking.

Lees meer

Sociaal: Duurzaamheid

De Leuvense studentenvertegenwoordigers duurzaamheid zetelen in enkele duurzaamheidsvergaderingen met stad Leuven en houden zich bezig met het onder de aandacht brengen van de duurzaamheid binnen de Leuvense studentengemeenschap, met activiteiten als lezingen, bio-bier degustaties, vintage kleding markten, enzovoorts.

Lees meer

Co÷rdinator: voorzitter

De voorzitter staat aan het hoofd van de dagelijkse werking van de organisatie. Hij/zij verzekert de werking van LOKO in zijn geheel, coördineert de andere coördinatoren en ondersteunt de ondervoorzitter activiteiten en de ondervoorzitter diensten en ondersteuning. Ook coördineert de voorzitter de pijler vertegenwoordiging van LOKO.

Lees meer

Co÷rdinator: sport

Als Coördinator Sport ben je verantwoordelijk voor de sportieve poot van de werking van LOKO. Je houdt je bezig met het organiseren van activiteiten voor studenten met een sportieve inslag, zoals de 24 urenloop en de Studentenmarathon en je werkt mee aan het sportbeleid van de KU Leuven en het Universitair Sportcentrum.

Lees meer

Co÷rdinator: internationaal

Als Coördinator Internationaal ben je het hoofd van de internationale afdeling van LOKO en draag je de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten en dossiers van LOKO International.

Lees meer

Co÷rdinator: cultuur

Als Coördinator Cultuur ben je verantwoordelijk voor de culturele poot van de werking. Je houdt je bezig met het organiseren van activiteiten voor studenten met een culturele inslag en je werkt mee aan het cultuurbeleid van Leuven en de KU Leuven.

Lees meer

Co÷rdinator: algemeen beheer

De Algemeen Beheerder is verantwoordelijk voor de financiën van LOKO en de aansluitende organisaties.

Lees meer

Co÷rdinator: communicatie

Als communicatieverantwoordelijke zorg je voor alle aspecten rond communicatie (intern, zowel als extern) van LOKO.

Lees meer

Internationaal: Editor-in-Chief THE VOICE

THE VOICE is the international student magazine of Leuven. THE VOICE is part of LOKO International, but is editorially independent. As editor-in-chief you lead a team of editors, an editorial secretary and freelance writers.

Lees meer

Cultuur: Commissie Cultuur

De Cultuurcommissie stuurt het cultuurgebeuren aan de KU Leuven en verleent adviezen inzake cultuurbeleid en budgetbesteding. Ze volgen het cultuurgebeuren nauwlettend op en er vindt een permanente evaluatie plaats zodat men kan bijsturen wanneer nodig.

Lees meer

Cultuur: Cultuurplatform

Als mandataris van het cultuurplatform representeer je LOKO in de vergadering waar het cultuurplatform bijeenkomt. Het cultuurplatform heeft drie doelen. Zo functioneert het als denktank voor een gezamenlijke cultuurbeleid.

Lees meer

Cultuur: RvB STUK

De mandataris RvB STUK zit (samen met de coördinator cultuur van LOKO) in naam van de studenten op de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van Kunstencentrum STUK. De mandataris volgt mee de praktische werking van dit cultuurhuis op (begrotingen, subsidies, publiekscijfers, …) en vertegenwoordigt de belangen van de student.

Lees meer

Sociaal: Deelstuvoraad

Studentenvoorzieningen worden op twee niveau’s beheerd. Op campusniveau (hier: Deelstuvoraad KU Leuven @ Leuven) en op universiteitsniveau (Decretale Stuvoraad).

Lees meer

Sociaal: Diversiteit

De Leuvense studentenvertegenwoordigers diversiteit zetelen in enkele diversiteitsvergaderingen met stad Leuven (toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid,...) en houden zich bezig met het onder de aandacht brengen van de diversiteit binnen de Leuvense studentengemeenschap, met activiteiten als lezingen, Divercity en nieuwe initiatieven.

Lees meer

Sociaal: Mobiliteit

Als je denkt dat er op het vlak van studentenmobiliteit nog een aantal zaken beter kunnen in Leuven, denk maar aan de problematiek rond de fietsenstalling of de overvolle studentenpendels, dan is dit mandaat zeker iets voor jou.

Lees meer

Sociaal: Overlastpreventie

Door het ontstaan van een fakbarlabel komt er een nieuwe commissie die over hetfakbarwezen een oordeel zal vellen. Dit oordeel bepaalt of de zaken in de fakbarcode worden nageleefd en de kringen met fakbar een label krijgen voor hun fakbar.

Lees meer

Sociaal: RvB ACCO

ACCO is een coöperatieve vennootschap die goedkoop cursusmateriaal wil aanbieden. In de raad van bestuur zitten vijf studentenvertegenwoordigers.

Lees meer

Sociaal: RvB Alma

Alma beheert verschillende studentenrestaurants in o.a. Leuven, met als kerntaak het aanbieden van een gevarieerd aanbod aan dranken en maaltijden aan democratische prijzen. Daarnaast heeft Alma ook een cateringdienst, leveren ze koffie e.d. op aanvraag in verschillende KUL gebouwen (Almashop) en bezorgen ze voeding aan de kinderopvangcentra van de KU Leuven.

Lees meer

Sociaal: RvB Velo

Ben je geboeid door het concept van de sociale economie? Wil je ervaring opdoen in het zetelen in een echte raad van bestuur? Ben je begaan met het concept duurzame mobiliteit en wil je je inzetten voor de vertegenwoordiging van de Leuvense student in dé vzw bij uitstek die zich hiermee bezighoudt? Dan is een vaste plaats in de RvB van Velo vzw iets voor jou.

Lees meer

Sociaal: Studie-infrastructuur

De mandataris voor studie-infrastructuur vertegenwoordigt de studenten in twee verschillende raden, de ARTE-raad (Adviesraad Architectuur en Technologie) en de bibliotheekraad.

Lees meer

Sport: RvB Sportcentrum en Commissie Sport

Er wordt van jou verwacht dat je studenten vertegenwoordigt in de Raad van Bestuur van het Universitair Sportcentrum. In deze vergadering worden dossiers over de infrastructuur van het USC besproken, alsook de uitbating van de Spuye staat hier op de agenda.

Lees meer