Wat is Ithaka?

Ithaka is een beeldend kunstenfestival voor jong artistiek talent georganiseerd door LOKO Cultuur, de cultuurafdeling van de Leuvense studentenkoepel. Haar vierentwintigste editie gaat door van 7 tot 14 maart 2016. Ook dit jaar krijgen vijftien geselecteerde kunstenaars de kans hun werk te exposeren op een leegstaande locatie in de Leuvense binnenstad.

Doelgroep 

Ithaka is voor vele Leuvense studenten een eerste kennismaking met hedendaagse kunst. Aan de hand van de vele extra activiteiten trekt Ithaka een breed publiek aan. We mikken zowel op de Vlaamse als internationale studenten in Leuven.

Verder is Ithaka een ideaal project voor jonge kunstenaars die op zoek zijn naar een mogelijkheid om hun werk te exposeren. Eveneens bieden we studenten een unieke kans om ervaring op te doen in het culturele veld met een focus op beeldende kunst.

Daarnaast richt Ithaka zich op inwoners van Leuven. Door de tentoonstelling tijdens het weekend open te houden en kinderrondleidingen en – animatie te organiseren, is het festival ook aantrekkelijk voor de Leuvense stadsbewoners.

Tot slot overstijgt Ithaka ook het Leuvense publiek. Via promoacties proberen we ook kunstenaars en bezoekers uit andere steden te lokken.

De selectie van kunstenaars

Ithaka is een kunstenfestival dat jaarlijks doorgaat op een andere locatie in Leuven. In samenwerking met ongeveer vijftien jonge kunstenaars wordt er een coherente tentoonstelling samengesteld in een leegstaand gebouw. In novemer wordt er een oproep geplaatst op verschillende relevante websites en in verschillende hogescholen die artistieke opleidingen aanbieden. Geïnteresseerde kunstenaars kunnen een projectvoorstel indienen. In tegenstelling tot vorig edities zullen we de kunstenaars op voorhand geen thema opleggen, waardoor we hopen meer inzendingen te krijgen van grote kwaliteit.

De selectie van de kunstenaars gebeurt door een selectiecomité dat bestaat uit de cultuurcoördinator, de stafmedewerker, de mandatarissen en de stagiaires van LOKO Cultuur, de cultuurverantwoordelijken van faculteitskringen en verschillende vrijwilligers. Elke geïneteresseerde student kan deel uit maken van het selectiecomité. We vinden het belangrijk dat zowel studenten met een academische opleding in de kunsten als studenenten met aan andere achtergrond hun mening kwijt kunnen over de selectie zodat de expo toegankelijk is voor een ruim publiek.

Na een eerste selectie door dit comité worden partners zoals Museum M,  het Lieven Gevaert Research Centre for Photography, STUK, de Dienst Cultuur van de KU Leuven en DING-magazine gecontacteerd. Zij geven uitgebreid hun mening over de werken en helpen ons met de verdere selectie van de kunstenaars. Tijdens een tweede selectieronde zal het comité kijken hoe de verschillende kunstwerken in interactie met het leegstaand pand en of ze passen binnen één thema.

De geselecteerde jonge kunstenaars krijgen elk een werkingsbudget van vierhonderdtachtig euro om hun voorgestelde concept te verwezenlijken. Met de geselecteerde werken wordt er gestreefd naar een tentoonstelling die zowel thematisch als visueel samenhangt. Daarnaast is het belangrijk dat de kunstwerken enerzijds een andere kijk bieden op de locatie en dat de locatie anderzijds een meerwaarde biedt aan de presentatie van de kunstwerken.

De publiekswerking

Door middel van een catalogus die aan de democratische prijs van één euro ter plaatse verkocht wordt, krijgen de bezoekers een uitgebreide uitleg over de tentoongestelde werken. Muurteksten zullen de thematiek van de tentoonstelling duiden. Een ander initiatief dat de toegankelijkheid van de tentoonstelling vergroot zijn de gidsbeurten die dagelijks gratis worden aangeboden. Groepen bestaand uit zowel kinderen als volwassenen, zullen voor Ithaka 24 ook rondleidingen op maat kunnen reserveren.

Naast de expo van ongeveer vijftien kunstwerken worden er dagelijks extra toegankelijke activiteiten georganiseerd. Bij deze activiteiten worden andere kunstdisciplines belicht zoals bijvoorbeeld dans, theater, muziek, mode en design. Door deze extra activiteiten proberen we een ruimer publiek naar de tentoonstelling te krijgen. Daarnaast organiseren we op workshops en gidsbeurten voor jongeren en kinderen. Zo willen we naast de Leuvense studenten ook de jonge gezinnen uit het Leuvense op onze tentoonstelling verwelkomen. Tijdens de gehele tentoonstelling zal een café opengehouden worden, waar de bezoekers voor een democratische prijs iets kunnen drinken en kunnen napraten over de tentoonstelling.

Communicatie

Via een poster-, flyer- en facebookcampagne proberen we reclame te maken voor het kunstenfestival. Daarnaast willen we ook een promotiestunt doen en willen we ook de pers op de hoogte houden van ons kunstenfestival.Verder verschaffen we info over het festival via onze eigen website en contacteren we verschillende cultuurinstellingen in Leuven en Vlaanderen om Ithaka mee op te nemen in hun agenda.

Meer info: http://ithakafestival.be/

 


LOKO Cultuur

LOKO Cultuur is de culturele afdeling van LOKO. Ze organiseert leuke activiteiten, zoals het Groot Dictee der Leuvense Studenten, het beeldende kunstenfestival Ithaka, en het Interfacultair Theaterfestival. Daarnaast helpt ze ook studentenkringen en -verenigingen in het uitbouwen van een culturele werking, en heeft ze een vertegenwoordigingsopdracht bij enkele culturele organen.

Leer meer over LOKO

Word deel van ons team!

Kalender

05/03/2019   Ithaka 27
09/05/2019   Bar & Bells 2019
Bekijk de hele LOKO kalender

Ook interessant